A nyertes ár
8 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 07. 11. 21:00

Ismertető

Háromcsillagos Tapolca-Barlang Vendégház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

3519 Miskolc, Fagyöngy utca 3. 2. em. 3. ajtó címen hrsz: 45580/7/A/3. lakás ingatlan

Pályázat kezdete
2017. 06. 26. | 08:00
Pályázat vége
2017. 07. 11. | 21:00
Ügyszám
4.Fpk.14-15-001237
Megnézem az előző kiírást
Becsérték25 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1201 Budapest, Vágóhíd út 65..
Cégjegyzékszám
01-09-925516

Adós adatai

Cégnév
AMF Capital Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1141 Budapest, Zugló utca 82..
Cégjegyzékszám
01-09-565596

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.14-15-001237 ügyszámú nyilvános pályázat, a PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AMF Capital Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-565596, székhely: 1141 Budapest, Zugló utca 82..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P778056F2
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.14-15-001237 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 11. 21 óra 00 perckor, a PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AMF Capital Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-565596, székhely: 1141 Budapest, Zugló utca 82..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.14-15-001237 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 26. 08 óra 00 perckor, a PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AMF Capital Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-565596, székhely: 1141 Budapest, Zugló utca 82..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P778056.

Pályázati Hirdetmény

A(z) PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..), mint a(z) AMF Capital Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-565596, székhely: 1141 Budapest, Zugló utca 82..) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.14-15-001237/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P778056
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 26. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. július 11. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 750 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a PROFÉNA Kft. MagNet Banknál vezetett 16200182-11536576 számú bankszámlájára "AMF Capital Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2017. július 11-i értéknappal, mely befizetés igazolását csatolni kell a pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3519 Miskolc, Fagyöngy utca 3. 2. em. 3. ajtó címen hrsz: 45580/7/A/3. lakás ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 25 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus:
lakás
Területe:
368 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
97/100
Becsérték:
63 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
45580/7/A/3.
Ingatlan postai címe:
3519 Miskolc, Fagyöngy utca 3.. 2. em. 3.
Területnagyság:
368 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AMF Capital Kft. FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - a közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányad a 600/10000-ről - 20/100-ra változott a Miskolcon, 2007. szeptember 5-én kelt Társasház alapító okirat módosításában foglalt tartalommal.- MKB Bank Zrt. részére bejegyzett jelzálogjog 170.600 CHF kölcsön és járulékai erejéig- MKB Babk Zrt. részére bejegyzett jelzálogjog 80.800 EUR kölcsön és járulékai erejéig- holtig tartó haszonélvezeti jog az ingatlan 37/100-ad tulajdoni hányadára- holtig tartó haszonélvezeti jog az ingatlan 60/100-ad tulajdoni hányadára- elővásárlási jog- végrehajtási jog 1.552.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága részére

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Fróna Ferenc (tel.: 70-329-6027) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően 2017. június 23. napjáig; a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egyösszegben a PROFÉNA Kft. MagNet Banknál vezetett 16200182-11536576 számú bankszámlájára "AMF Capital Kft. f.a. vételár" megjelöléssel történő átutalással megfizetni.A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási joggal rendelkezők részére 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jog gyakorlására.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P778056/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 11. | 21:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 05. | 10:39 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 26. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P778056F1 kommentje:

    Akkor sok sikert az értékesítéshez...azért be sem adok pályázatot, hogy a társtulajdonos elfogadja. A 97/100 tulajdoni hányad azt sejteti, hogy erre már készültek...

  • || P778056F1 kommentje:

    Van valakinek elővásárlási joga?

  • || Értékesítő kommentje:

    Igen, a társtulajdonosnak.