A nyertes ár
81 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2017. 07. 10. 13:30

Ismertető

Zamárdi ingatlan eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Zamárdi belterület 3616/2. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 55 069 m2 nagyságú kivett táborhely megnevezésű ingatlan 1/1 része.

Pályázat kezdete
2017. 06. 23. | 10:00
Pályázat vége
2017. 07. 10. | 13:30
Ügyszám
6.Fpk.19-15-000116
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P778283
Becsérték
470 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9..
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
Balaton Entertainment Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft.„f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Egyetem utca 9..
Cégjegyzékszám
19-09-517247

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.19-15-000116 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 81 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P778283F5
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.19-15-000116 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 10. 13 óra 30 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.19-15-000116 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 23. 10 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P778283.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..), mint a(z) Balaton Entertainment Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517247, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.19-15-000116/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P778283
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 23. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. július 10. 10 óra 30 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Balaton Entertainment Kft. "f.a." bankszámlájára 10300002-10422580-49020023 "bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zamárdi belterület 3616/2. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 55 069 m2 nagyságú kivett táborhely megnevezésű ingatlan 1/1 része.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 470 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
telek
Területe:
55 069 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Zamárdi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3616/2
Ingatlan postai címe:
8621 Zamárdi, hrsz. 3616/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett táborhely
Területnagyság:
55 069 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, vételi jogok 2013.09.02-ig, végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintése, előzetes egyeztetés alapján lehetséges. (www.georginvest.hu) Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az ingatlant a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Zamárdi Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján építményadó terheli. Az építményadó pontos mértékét a helyi adókról szóló rendelet határozza meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenység vonatkozásában az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta a Balaton Entertainment Kft.
A vételár megfizetése a felszámoló a Balaton Entertainment Kft. "f.a." 10300002-10422580-49020023 számú bankszámlájára történő utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására leghamarabb 2017. október 2. napján kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 0,5 %-a, minimum 200.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P778283/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 10. | 13:30 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 05. | 10:39 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 23. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P778283F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Nem tudom letölteni a hirdetményt, Ezt a választ kapom. 503 Service Unavailable No server is available to handle this request. Köszönettel: Tamás

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Valamiért akadozik az EÉR rendszere. A hirdetményt a felszámoló honlapján (www.georginvest.hu) Hirdetmények, pályázatok menüpontból vagy a Cégközlöny (e-cegkozlony.gov.hu) oldalról teljes egészében le tudja tölteni. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P778283F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló Kérem a terület beépíthetőségéről tájékoztasson Köszönöm Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A felszámoló tudomása szerint különleges intézményi övezetnek minősül jelenleg a terület. Bővebb és pontosabb információkért kérem, hogy forduljon az illetékes önkormányzathoz! Tisztelettel: Felszámoló

 • || P778283F1 kommentje:

  +

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Kérem, pontosítsa kérdését, mert csak "+" jelzés szerepel a kommentjében. Tisztelettel: Felszámoló