Eredménytelenítés ideje
2017. 07. 03. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 07. 03. 12:00

Ismertető

Pince szinten ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan: Hrsz.: Budapest belterület 11595/8/A/9 Megnevezése: egyéb helység, pinceszinten A teljes alapterület: Ingatlan címe: 55 m2 1026 Budapest, Lotz Károly u. 16. pinceszint 02. Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten vásárolható, ami Sarrang Anita (sz.: Tóth Anita, an: Kovács Erzsébet, 1026 Budapest, Lotz Károly u. 16. I./4.a.) jogosult javára van bejegyezve. Az ingatlan továbbá végrehajtási joggal terhelt, amely a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válik.

Pályázat kezdete
2017. 06. 12. | 09:00
Pályázat vége
2017. 07. 03. | 12:00
Ügyszám
56.Fpk.01-15-001904
Megnézem az előző kiírást
Becsérték5 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
LEPKE-HÁZ Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. „f.a.”
Székhely
1037 Budapest, Bokor utca 9-11..
Cégjegyzékszám
0109945440

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 56.Fpk.01-15-001904 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a LEPKE-HÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109945440, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 56.Fpk.01-15-001904 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 3. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a LEPKE-HÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109945440, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 56.Fpk.01-15-001904 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 12. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a LEPKE-HÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109945440, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P778363.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) LEPKE-HÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109945440, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11..) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.01-15-001904/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P778363
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 12. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. július 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a LEPKE-HÁZ "f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10674848-49020010 sz. számláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan:
Hrsz.: Budapest belterület 11595/8/A/9
Megnevezése: egyéb helység, pinceszinten
A teljes alapterület:
Ingatlan címe: 55 m2
1026 Budapest, Lotz Károly u. 16. pinceszint 02.
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten vásárolható, ami Sarrang Anita (sz.: Tóth Anita, an: Kovács Erzsébet, 1026 Budapest, Lotz Károly u. 16. I./4.a.) jogosult javára van bejegyezve.
Az ingatlan továbbá végrehajtási joggal terhelt, amely a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helység, pinceszinten

Típus:
pince
Területe:
55 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
5 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest II.
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
Buadepst 11595/8/A/9
Ingatlan postai címe:
1026 Budapest II., Lotz Károly utca 16. pinceszint ép. 2
Művelési ág:
egyéb helység
Területnagyság:
55 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helység, pinceszinten

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Lepke-Ház Kft. "fa" 1037 Budapest, Bokor u. 9-11.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten vásárolható, ami Sarrang Anita (sz.: Tóth Anita, an: Kovács Erzsébet, 1026 Budapest, Lotz Károly u. 16. I./4.a.) jogosult javára van bejegyezve. Az ingatlan továbbá végrehajtási joggal terhelt, amely a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válik.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok és készletek megtekinthetők előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlanok esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingatlanok tulajdonjogát csak a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlanok esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de minimum helyrajzi számonként 50.000.- Ft. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.• A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • • Az adásvétel tárgyát képező ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja alapján, figyelemmel a 142.§ (1) bekezdés g) pontjára és a 142.§ (2) bekezdésére is, mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól, figyelemmel arra, hogy eladó nem élt ugyanezen jogszabály 88.§-ában biztosított választás jogával, vagyis nem jelentkezett be ingatlan értékesítés tekintetében az általános forgalmi adó alá.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlanok tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per mentesen, de holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten adja át, annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a közléstől számított 15 napon belül, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P778363/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 03. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 12. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P778363F1 kommentje:

  Még túl fiatal.......

 • || Értékesítő kommentje:

  Értékesíteni csak a haszonélvezővel együtt tudjuk.

 • || P778363F1 kommentje:

  Hány éves a haszonélvező?

 • || Értékesítő kommentje:

  48 éves