A nyertes ár
1 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 06. 24. 12:00

Ismertető

Ingatlan Tatabánya területén

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tatabánya belterület, Hrsz. 11809/12 alatt található „kivett út” megnevezésű, 466 m2 területű ingatlan. Az ingatlan vonatkozásában több jogosult is bejelentette szolgalmi jog elbirtoklása iránti igényét, mely azt jelenti, hogy eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek számolnia kell azzal, hogy pert fognak indítani vele szemben fenti jogcímen. Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza. Végrehajtási jog, jogosult: APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Kirend.

Pályázat kezdete
2017. 06. 09. | 12:00
Pályázat vége
2017. 06. 24. | 12:00
Ügyszám
4.Vpk.16
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár

Vagyonrendező adatai

Cégnév
CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-900461

Adós adatai

Cégnév
Gallakarbon Szállítási Részvénytársaság törölt cég
Székhely
2800 Tatabánya, Tarjáni utca 1..
Cégjegyzékszám
11-10-000376

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Vpk.16 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) vagyonrendező által a Gallakarbon Rt. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-10-000376, székhely: 2800 Tatabánya, Tarjáni utca 1..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P780199F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Vpk.16 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 24. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) vagyonrendező által a Gallakarbon Rt. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-10-000376, székhely: 2800 Tatabánya, Tarjáni utca 1..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Vpk.16 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 9. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) vagyonrendező által a Gallakarbon Rt. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-10-000376, székhely: 2800 Tatabánya, Tarjáni utca 1..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P780199.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Gallakarbon Rt. törölt cég (cégjegyzékszám: 11-10-000376, székhely: 2800 Tatabánya, Tarjáni utca 1..) Tatabánya Törvényszék 4.Vpk.16/2016/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2017. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P780199
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele (az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje): A pályázatok benyújtásának határidejéig a CÉG-RÉVÉSZ Kft. vagyonrendező Oberbank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy a bánatpénz a lejárati határidőig a számlaszámra meg kell, hogy érkezzen (közlemény rovat: Gallakarbon Kft. f.a. bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó(k)nak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a vagyonrendező által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tatabánya belterület, Hrsz. 11809/12 alatt található „kivett út” megnevezésű, 466 m2 területű ingatlan. Az ingatlan vonatkozásában több jogosult is bejelentette szolgalmi jog elbirtoklása iránti igényét, mely azt jelenti, hogy eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek számolnia kell azzal, hogy pert fognak indítani vele szemben fenti jogcímen.

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza.

Végrehajtási jog, jogosult: APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Kirend.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tatabánya belterület, Hrsz. 11809/12

Típus:
kivett út
Területe:
466 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
466 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Tatabánya belterület, Hrsz. 11809/12

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintésének, helye: Tatabánya, időpontja: a vagyonrendezővel történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a CÉG-RÉVÉSZ Kft. vagyonrendező Oberbank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell átutalni a szerződésben meghatározott határidőig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor, előre egyeztetett időpontban.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályázhatnak.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a vagyonrendező szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P780199/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.