A nyertes ár
1 110 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 06. 24. 12:00

Ismertető

Vagyonösszesség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vagyonösszesség Festmények, tükrök, képek, falióra, gyertyatartó …stb. (98 tétel) A felsorolt vagyonelemeket a felszámoló együttesen kívánja értékesíteni.

Pályázat kezdete
2017. 06. 09. | 12:00
Pályázat vége
2017. 06. 24. | 12:00
Ügyszám
33.Fpk.01-15-000555
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-900461

Adós adatai

Cégnév
LOMBARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1093 Budapest, Lónyay utca 18.. A. ép. fszt. em.
Cégjegyzékszám
01-09-070192

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 33.Fpk.01-15-000555 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Lombard Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-070192, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18.. A. ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 110 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P780416F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 33.Fpk.01-15-000555 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 24. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Lombard Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-070192, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18.. A. ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 33.Fpk.01-15-000555 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 9. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Lombard Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-070192, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18.. A. ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P780416.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Lombard Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-070192, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18.. A. ép. fszt. em.) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-15-000555/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P780416
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele (az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje): A pályázatok benyújtásának határidejéig a LOMBARD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. Oberbank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-10000518-10492131 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy a bánatpénz a lejárati határidőig a számlaszámra meg kell, hogy érkezzen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó(k)nak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vagyonösszesség

Festmények, tükrök, képek, falióra, gyertyatartó …stb. (98 tétel)

A felsorolt vagyonelemeket a felszámoló együttesen kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vagyonösszesség

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
98 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintésének, helye: Budapest, Kecskemét; időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a LOMBARD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. Oberbank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-10000518-10492131 számú bankszámlájára kell átutalni, a szerződés szerinti határidőig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetését követően, előre egyeztetett időpontban, de legfeljebb 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályázhatnak.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P780416/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.