A nyertes ár
2 460 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 07. 17. 15:00

Ismertető

NISSAN NAVARA R-Black 2,5 dCi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

NISSAN NAVARA R-Black 2,5 dCi

Pályázat kezdete
2017. 07. 17. | 10:00
Pályázat vége
2017. 07. 17. | 15:00
Ügyszám
5.Fpk.18-15-000030
Becsérték2 240 000 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár2 475 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Ady Endre utca 19..
Cégjegyzékszám
01-09-463743

Adós adatai

Cégnév
Atlantisz Holding Hungária Biztonságtechnikai Kft. „f.a.”
Székhely
9789 Sé, Kölcsey utca 8. II em. 14
Cégjegyzékszám
18-09-111092

P��ly��zati K��zlem��ny

��rv��nyes ��s eredm��nyes a 5.Fpk.18-15-000030 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..) felsz��mol�� ��ltal a Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Nyertes aj��nlat ��sszege: 2��460��000 .-Ft
Nyertes aj��nlattev�� azonos��t�� sz��ma: P781843F3
Szerz��d��sk��t��s d��tuma: Az eredm��nyes p��ly��z��k eset��ben az eredm��ny kihirdet��s��vel az elad�� ��s a p��ly��z��k k��z��tt ad��sv��teli szerz��d��s j��n l��tre, az ��ltala befizetett b��natp��nz e napt��l foglal��nak min��s��l, a szerz��d��ssel kapcsolatos dokumentumok al����r��s��ra az eredm��nyhirdet��st��l sz��m��tott 15 napon bel��l ker��l sor.
Az ��rt��kes��t�� a szerz��d��st a nyertes aj��nlattev��vel k��ti meg.

P��ly��zati K��zlem��ny

A(z) Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..) felsz��mol�� ��ltal a Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) ad��ssal szembeni, 5.Fpk.18-15-000030 ��gysz��m�� felsz��mol��si elj��r��s keret��ben meghirdetett nyilv��nos p��ly��zat ��rt��rgyal��sa lez��rult.

P��ly��zati K��zlem��ny

A(z) Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..) felsz��mol�� ��ltal a Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) ad��ssal szembeni, 5.Fpk.18-15-000030 ��gysz��m�� felsz��mol��si elj��r��s keret��ben meghirdetett nyilv��nos p��ly��zat ��rt��rgyal��sa megkezd��d��tt.

P��ly��zati K��zlem��ny

��rt��rgyal��st tart a(z) Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..) felsz��mol�� a(z) Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) ad��ssal szemben folytatott felsz��mol��si elj��r��s keret��ben, a(z) 5.Fpk.18-15-000030 ��gysz��m�� ny��lv��nos p��ly��zat sor��n a Cstv. 49/A. �� (4) bekezd��se, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. �� alapj��n.

Az ��rt��rgyal��s fel��lete az al��bbi linken ��rhet�� el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P781843

Az ��rt��rgyal��s kezdete: 2017. j��lius 17. 10 ��ra 00 perc
Az ��rt��rgyal��s v��ge: 2017. j��lius 17. 15 ��ra 00 perc

Az ��rt��rgyal��son a legmagasabb ��rv��nyes aj��nlatt��l legfeljebb 10%-kal alacsonyabb v��teli aj��nlatot tev��k vesznek r��szt. Az online ��rt��rgyal��s id��tartama az 5 ��r��t nem haladhatja meg. A p��ly��zatokban megtett ��raj��nlatok az ��rt��rgyal��s keret��ben megtartott licit��l��si folyamatban automatikusan ��rv��nyben maradnak, a licit��l��si folyamatban azokn��l nagyobb ��sszeg�� v��teli ��raj��nlat is tehet��. Az ��rt��rgyal��s r��szletes felt��teleit az ��rt��kes��t�� az ��rt��rgyal��s megkezd��se el��tt k��zli a r��sztvev��kkel.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 5.Fpk.18-15-000030 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��lius 8. 15 ��ra 00 perckor, a Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..) felsz��mol�� ��ltal a Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 5.Fpk.18-15-000030 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2017. j��nius 23. 12 ��ra 00 perckor, a Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..) felsz��mol�� ��ltal a Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P781843.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Absolventum Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-463743, sz��khely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.., levelez��si c��m: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19..), mint a(z) Atlantisz Holding Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 18-09-111092, sz��khely: 9789 S��, K��lcsey utca 8. II em. 14) Szombathelyi T��rv��nysz��k 5.Fpk.18-15-000030/9. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2017. j��nius 8. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ing��s��g��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P781843
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2017. j��nius 23. 12 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2017. j��lius 8. 12 ��ra 00 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 67��200 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: A p��ly��zat felt��tele a b��natp��nz ��tutal��sa a t��rsas��g MKB Bank ZRt-n��l vezetett 10300002-10217295-49020011 sz��m�� sz��ml��j��ra ���B��natp��nz��� megjel��l��ssel, legk��s��bb a p��ly��zat beny��jt��s��val egyidej��leg. A befizet��s nyertes p��ly��zat eset��n foglal��k��nt m��k��dik. A b��natp��nz befizet��s��t a p��ly��zatban igazolni kell, annak hi��nya a p��ly��zat eredm��nytelens��g��t vonja maga ut��n.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A befizetett b��natp��nz nyertes p��ly��zat eset��n foglal��k��nt m��k��dik. Az eredm��nytelen p��ly��z��k r��sz��re a felsz��mol�� a befizetett b��natp��nz ��sszeg��t a nyilv��nos eredm��nyhirdet��st k��vet�� 8 napon bel��l a p��ly��z�� ��ltal megjel��lt banksz��mlasz��mra visszautalja. A b��natp��nz nyertes p��ly��zat eset��n foglal��k��nt m��k��dik.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

NISSAN NAVARA R-Black 2,5 dCi

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) ir��ny��ra ��sszesen: 2��240��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: NISSAN NAVARA R-Black 2,5 dCi

T��pus:
J��rm��
Gy��rt��si id��:
2008.
Tehermentes:
igen
Mennyis��ge:
1 db
Becs��rt��k:
2��240��000 forint

Az ing��s��g megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: A g��pj��rm�� el��re egyeztetett id��pontban megtekinthet��, id��pont egyeztet��s: K��zponti Titk��rs��g 46/354-484.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A p��ly��zatban meg kell jel��lni a v��tel��rat, a fizet��s m��dj��t ��s hat��ridej��t (nem lehet hosszabb, mint az aj��nlati k��t��tts��g ideje). R��szletfizet��s nem lehets��ges.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: Az eredm��nyes p��ly��z��k eset��ben az eredm��ny kihirdet��s��vel az elad�� ��s a p��ly��z��k k��z��tt ad��sv��teli szerz��d��s j��n l��tre, az ��ltala befizetett b��natp��nz e napt��l foglal��nak min��s��l, a szerz��d��ssel kapcsolatos dokumentumok al����r��s��ra az eredm��nyhirdet��st��l sz��m��tott 15 napon bel��l ker��l sor.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A birtokba ad��sra a v��tel��r teljes megfizet��s��t k��vet�� 8 napon bel��l ker��l sor.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: Aj��nlati k��t��tts��g ideje 45 nap. A ki��r�� a p��ly��zat elb��r��l��sa sor��n az ��rv��nyes p��ly��zatok k��z��l els��dlegesen a legmagasabb v��tel��rat tartalmaz�� ��s a v��tel��rat legr��videbb hat��rid��n bel��l kiegyenl��t�� aj��nlatot r��szes��ti el��nyben. A p��ly��zati eredm��nyhirdet��sre az E��R rendszer��n kereszt��l k��ld��tt online ��zenettel a p��ly��zat lez��r��s��t k��vet�� 15 napon bel��l ker��l sor. T��rsas��gok eset��n a p��ly��zathoz csatolni kell 30 napn��l nem r��gebbi c��gkivonatot, hiteles al����r��si c��mp��ld��nyt, mert ez felt��tele a p��ly��zat ��rv��nyess��g��nek. Mag��nszem��ly eset��n a p��ly��zathoz csatolni kell szem��lyi igazolv��ny��nak, lakc��mk��rty��j��nak ��s ad��igazolv��ny��nak a p��ly��z�� al����r��s��val hiteles��tett m��solat��t

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: A p��ly��zat r��sztvev��i elfogadj��k, hogy a vagyont��rgyat szem��lyesen megtekintett��k ��s megismert��k. Elad�� a vagyont��rgy ismert, esetleges rejtett hib��ival kapcsolatos kell��kszavatoss��got kiz��rja, azt a vev�� tudom��sul veszi.

Az 1991. ��vi XLIX. tv. 49/C. �� (2) bekezd��se szerint a felsz��mol�� ��ltal nem ismert el��v��s��rl��sra jogosultak el��v��s��rl��si sz��nd��kukat ��� jogosults��guk igazol��s��val ��� a p��ly��zat beny��jt��si hat��ridej��ig ny��jthatj��k be ��r��sban Matiz T��nde felsz��mol�� biztoshoz (levelez��si c��m: 3525 Miskolc, Kisavas als��sor 22.). A jogukat a nyertes aj��nlat megismer��s��t k��vet�� 10 napon bel��l gyakorolhatj��k. Amennyiben az el��v��s��rl��si jogosult az eredm��nyhirdet��sig nem jelentkezik, a felsz��mol�� ��gy tekinti, hogy nem k��v��n ��lni jogosults��g��val. Az el��v��s��rl��si jogot k��vetel��s besz��m��t��s��val nem lehet ��rv��nyes��teni.

A t��rsas��g a g��pj��rm��vet ��FA mentesen ��rt��kes��ti.

K��zel azonos (10 %-on bel��li) aj��nlatok eset��n a felsz��mol�� az ezen aj��nlatokat t��v�� p��ly��z��k r��sz��re ��rt��rgyal��st tart. A felsz��mol�� az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszer��nek ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket. Az ��rt��rgyal��son ��nhib��j��b��l r��szt nem vev��, vagy visszal��p�� p��ly��z�� az aj��nlati biztos��t��kot elvesz��ti. A felsz��mol�� fenntartja a jogot, hogy megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban a p��ly��zatot eredm��nytelennek nyilv��n��tsa, ��s ��j p��ly��zatot ��rjon ki.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P781843/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 17. | 15:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2017. 07. 17. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 07. 08. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 05. | 10:39 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 23. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P781843F1 kommentje:

    .