A nyertes ár
900 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 07. 17. 13:56

Ismertető

Informatikai eszközök, számítógép monitor egyéb tartozékok, DELL, Apple tipusú adathordozók .

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vegyes számítástechnikai eszközök, informatikai hátteret biztosító eszközpark.

Pályázat kezdete
2017. 06. 30. | 10:54
Pályázat vége
2017. 07. 17. | 13:56
Ügyszám
11.Fpk.66/2018/8
Becsérték1 200 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Pridentum-Pro Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1123 Budapest, Alkotás utca 5..
Cégjegyzékszám
01-09-737621

Adós adatai

Cégnév
Logtron Infralogisztika Kft.„f.a.”
Székhely
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8..
Cégjegyzékszám
0809025713

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.66/2018/8 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Logtron Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0809025713, székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 900 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P782745F2
Szerződéskötés dátuma: Az eredményhirdetést követően a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződéseket megkötni, melyet az eladó köteles elkészíttetni, és a pályázó az abban foglalt vételár utalásának eleget tenni. A vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló értesítést követő legkésőbb 15. munkanapig kell teljesíteni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.66/2018/8 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 17. 13 óra 56 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Logtron Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0809025713, székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.66/2018/8 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 30. 10 óra 54 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Logtron Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0809025713, székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P782745.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..), mint a(z) Logtron Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0809025713, székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8..) Győri Törvényszék 11.Fpk.66/2016/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P782745
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 30. 10 óra 54 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. július 17. 10 óra 56 perc

Ajánlati biztosíték összege: 36 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyonelemekre meghatározott összegű „ajánlati biztosítékot” banki utalással kell teljesíteni, mely összegről szóló átutalási bizonylatot a pályázathoz kell csatolni, mely a pályázat megkezdésének a feltétele. Az ajánlati biztosíték összegét a Logtron Kft. "fa" MKB Banknál vezetett 10300002-10660721-49020017 számú számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban „Logtron Kft. fa ajánlati biztosíték” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Logtron Kft. „fa” pályázati biztosíték. A biztosíték befizetése és a bizonylatának csatolása a pályázat érvényességének feltétele. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárhatja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja. Annak a pályázónak, akinek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül az összeg visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vegyes számítástechnikai eszközök, informatikai hátteret biztosító eszközpark.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vegyes számítástechnikai eszközök

Típus:
Számítástechnikai eszköz
Gyártmány:
Dell
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
80 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak az alábbi alábbi telephelyen tekinthetők meg: 1143 Budapest, Ezred utca 2., előzetesen egyeztetett időpontban.Időpontot az alábbi elérhetőségen lehet egyeztetni: Pridentum-Pro Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 5. Radics Mónika Telefon: 06-1-784-1252 Fax:06-1-784-2462 email:titkarsag@pridentumpro.hu

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki (fedezet) igazolással, az ajánlati biztosíték fenntartásának időtartamára (60 nap), vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolni kell, és a pályázathoz eredeti okiratként mellékelni szükséges.
Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá céges pályázók esetén cégszerű aláírást és a dátumot, a cég részéről megbízott személy adataival együtt. A vételár megfizetése egy összegben, a bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek, a vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül teljesíteni kell. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
A meghirdetett eszközök értékesítésekor a legtöbbet ajánlott és a kiírási feltételeknek összességében megfelelő ajánlattevő köteles a vételárat egy összegben megfizetni, a szerződéskötés napján indított banki utalással, melynek befizetési bizonylatát csatolni szükséges. A befizetést az adós MKB Bank Zrt alábbi számlájára kell utalni: 10300002-10660721-49020017, közlemény rovatba írandó: Logtron Kft. "fa" IT eszközök vételára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a termék megvásárlója belföldi nyilvántartásba vett adóalany, úgy az ÁFA összeg számlázására az ÁFA tv. 142§. (1) bekezdésének g) pontja az irányadó. Amennyiben a termék megvásárlója magánszemély (nem adóalany), úgy az eladási ár ÁFÁ-val növelt, azaz a pályázat végén elfogadott és kihirdetésre került vételár + ÁFA-val együtt kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követően a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződéseket megkötni, melyet az eladó köteles elkészíttetni, és a pályázó az abban foglalt vételár utalásának eleget tenni. A vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló értesítést követő legkésőbb 15. munkanapig kell teljesíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül a megvásárolt vagyonelemeket az eladó a vevőnek birtokba adja, majd a vevő 6 napon belül a vagyonelemek elszállításáról saját költségén gondoskodik. A felmerülő pályázati és szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb költségek is a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) nincs egyéb kötelezettségvállalás, b) egy összegben történik a vételár megfizetése, ezért a legmagasabb vételár az értékelés szempontja, amennyiben a pályázat az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel, c) az érvényes pályázatok azok, amelyek a pályázati kiírásban előírt valamennyi követelménynek együttesen eleget tesznek, az ajánlatban egyértelműen meg van jelölve a vételár, és a szükséges dokumentumok csatolásra kerül tek. Az érvényes pályázatok közül kerül kiválasztásra az eredményes pályázat, a kiválasztás módszere, hogy a legmagasabb ajánlati árat tartjuk a legkedvezőbbnek, ami akkor kerül elfogadásra, ha a pályázat tartalmi és formai követelményeknek a pályázati feltételek alapján megfelel. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyon használt állapotban, per- teher és igénymentesen, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A pályázat beadása előtti megtekintés igény alapján biztosított. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli. Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát arról is, hogy - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennállóan – ajánlati kötöttséget vállal. A teljes vételár kiegyenlítése a vagyonelemek birtokba adásának feltétele. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fogadott vételi ajánlatot tevők ajánlati biztosítéka a pályázatok elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámolónak. A pályázat eredményességének megállapítását követően az elővásárlási joggal rendelkezőnek bemutatásra kerül a nyertes ajánlat annak érdekében, hogy nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az elővásárlási jogot gyakorlóra a hirdetményben pontosan megfogalmazott feltételek teljes körűen vonatkoznak, a pályázó cégszerű aláírását és dátumát. A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve, hogy a pályázat határidőben érkezett-e. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni. A pályázati felhívásban meghatározott pályázatbontáskor az értékesítő megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon, különösen a 12. § (5) bekezdése szerinti szempontok szerint. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül köteles elkészíteni, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölteni az EÉR felületére. Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR felületet biztosít az ártárgyalás lebonyolítására, abban az esetben ha a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázók online értesítést kapnak az újabb ártárgyalási fordulóról. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. A vagyonelemekről a listát csatoljuk. Kapcsolattartás kizárólag az EÉR-en keresztül történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P782745/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 17. | 13:56 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 05. | 10:39 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 30. | 10:54 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P782745F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Köszönöm szépen válaszát, de már nem volt időm letétbe helyezni a pénzt, így "vételár biztosíték" címszóval átutaltam a bankszámlára, bízva abban, hogy amennyiben nem nyerek, visszautalják a pénzt, legkésőbb 60-90 napon belül.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó! Amennyiben pályázott, de nem nyert az összegek visszautalásra fognak kerülni. Kérem keresse Irodánkat a jövő hét folyamán a 1/784-1252 számon a bankszámlaszámok pontosítása érdekében. Az ajánlati biztosítékok a pályázati kiírás szerint kerülnek visszautalásra.. Felszámolóbiztos

 • || P782745F1 kommentje:

  Tisztelt Cím! Befizettem tegnap a pályázati biztosítékot, de egyszerűen nem találok egy közjegyzőt se, aki hétfő délelőttig tudna készíteni vagy adni egy közjegyzői letétet biztosítást. A határidő szűkén felül az összes közjegyző csak abban az esetben lenne hajlandó letéti biztosítást adni, ha ő csinálja a szerződést is, de itt a pályázathoz nem is jön létre szerződés. A bankkal is beszéltem, de ők sem tudnak hétfő délig vállalni az elkülönített számlát. Érdeklődnék, hogy egy ügyvédi letét hasonló feltételekkel elfogadható-e?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A Pályázati kiírásban egyértelműen "a vételár megfizetésének módja, határideje" pontnál fel van tüntetve, hogy ügyvédi letét is elfogadható. Felszámolóbiztos