Legmagasabb ajánlat
300 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2017. 07. 04. 12:45
Érvénytelen pályázat: egyéb ok További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2017. 07. 04. 12:45

Ismertető

Papírdobozok készítéséhez kapcsolódó gépek és berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Papírdobozok készítéséhez kapcsolódó gépek és berendezések Kör olló, EV687 típusú targonca akkumulátor, szerszámtartó állvány, oszlopos tűzőgép, Maxima 80 Vágógép, Hübner VS B 501 ipari mell ragasztó, Gigant félautomata pántológép, Klauze stancológép, kézi hidraulikus emelő 1 tonna, EV 687.33.10 Villás targonca, kasírozó, KP5 körolló, fém polcrendszer, videó megfigyelőrendszer, raklap emelő, stancoló gép, légpárnás vágógép targonca akkumulátor töltő stb. Felszámolóbiztos a lista szerinti vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti. A gépekről és a berendezésekről részletes lista kérhető a titkarsag@donaucapital.hu elektronikus levélcímen. A gépek berendezések átlagos állapotúak, működőképesek. Irányára: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint. Az irányár nettó ár. Az áfa alany vevő a 2007 évi CXXVII törvény (áfa törvény) 142. §. értelmében az áfa megfizetése fordított adózás szabályai szerint, nem áfa alany vevők tekintetében az általános szabályok szerint történik

Pályázat kezdete
2017. 06. 19. | 13:16
Pályázat vége
2017. 07. 04. | 13:17
Ügyszám
31.Fpk.01-14-000507
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2740 Abony, Berzsenyi utca 1..
Cégjegyzékszám
13-09-158679

Adós adatai

Cégnév
Papírpak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1239 Budapest, Ócsai út 6.
Cégjegyzékszám
01 09 707004

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 31.Fpk.01-14-000507 ügyszámú nyilvános pályázat, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felszámoló által a Papírpak Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 707004, székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázatban felsorolt egyes eszközök minőségi állapota tévesen került a bemutatásra.Részletesen a feltöltött jegyzőkönyvben.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-14-000507 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 19. 13 óra 16 perckor, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felszámoló által a Papírpak Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 707004, székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P787935.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..), mint a(z) Papírpak Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 707004, székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 6.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-14-000507/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P787935
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 19. 13 óra 16 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. július 4. 13 óra 17 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege: 50000 Ft., azaz ötvenezer forint
A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét a Papírpak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „fa”, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11713218-20003407-00000000 számú bankszámlára. kell megfizetni, Papírpak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . „fa” pályázata bánatpénz „megjelöléssel.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettséget csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszám számlán hiánytalanul jóváírásra kerül.
Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bank költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámolóbiztos a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámolóbiztos nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámolóbiztos az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön, létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A § (4) szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Papírdobozok készítéséhez kapcsolódó gépek és berendezések
Kör olló, EV687 típusú targonca akkumulátor, szerszámtartó állvány, oszlopos tűzőgép, Maxima 80 Vágógép, Hübner VS B 501 ipari mell ragasztó, Gigant félautomata pántológép, Klauze stancológép, kézi hidraulikus emelő 1 tonna, EV 687.33.10 Villás targonca, kasírozó, KP5 körolló, fém polcrendszer, videó megfigyelőrendszer, raklap emelő, stancoló gép, légpárnás vágógép targonca akkumulátor töltő stb.
Felszámolóbiztos a lista szerinti vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti.

A gépekről és a berendezésekről részletes lista kérhető a titkarsag@donaucapital.hu elektronikus levélcímen.
A gépek berendezések átlagos állapotúak, működőképesek.
Irányára: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.

Az irányár nettó ár.
Az áfa alany vevő a 2007 évi CXXVII törvény (áfa törvény) 142. §. értelmében az áfa megfizetése fordított adózás szabályai szerint, nem áfa alany vevők tekintetében az általános szabályok szerint történik

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papírdobozok készítéséhez kapcsolódó gépek és berendezések

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
több féle
Gyártási idő:
1999.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemek megtekinthetőek a felszámolóbiztossal előre egyeztetett időpontban: email titkarsag@donaucapital.hu .A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.A vagyon elemekkel kapcsolatos, részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentumokat felszámolóbiztos térítés mentesen, kérésre megküldi pályázóknak a titkarsag@donaucapital.hu elektronikus levélben történő megkeresésre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Papírpak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „fa” az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11713218-20003407-00000000 bankszámlára kell megfizetni átutalással, „vagyonelemek vételára ” közleménnyel legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.
A tulajdon jogot szerző fél a nyilvános értékesítése az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Részletfizetési lehetőség: nincs.
A szerződéskötés határideje nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.
Az ügyvédi munkadíj összege:
A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghaladó vételár esetén százezer forint továbbá a 10 millió Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3 %.
Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerződéskötés feltétele hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1 % jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követően, szerződéskötésre 30 naptári napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átadása a teljes vételár megfizetésének napját követően legkésőbb 15 munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor. A felszámolóbiztos a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja. Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja. A legmagasabb ajánlatot tevő pályázatot hirdeti meg felszámoló eredményesnekA felszámolóbiztos több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámolóbiztos elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.Elővásárlási jog gyakorlása: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.A felszámolóbiztos eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat, Jelent hirdetményre a 237 / 2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.Ezen a jogcímen sem a felszámolóbiztossal sem az általa képviselt társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó adatait:
 Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányai,
 magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám:,
2. vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését
3. ajánlott fizetési feltételeket
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolása
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalása
7. kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja
8. kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi
9. Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli
Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja, oly módon hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P787935/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 07. 04. | 12:45 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 06. 19. | 13:16 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P787935F1 kommentje:

    a mai napon még meg szeretnénk tekinteni az eszközöket, kérjük, keressenek ezzel kapcsolatban