A nyertes ár
15 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2015. 08. 19. 11:00

Ismertető

Követelés Velence város önkormányzatával szemben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Velence Város Önkormányzattal szembeni, az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság előtt VB/12093 számon folyamatban lévő perben érvényesített, elsődlegesen a velencei 1371/3, 1371/4 és 1380/4 hrsz.-okon felvett ingatlanok adásvétele eredeti állapot visszaállítása iránti (vételár visszafizetésére irányuló), másodlagosan pedig szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti követelés. A követelés irányárának meghatározása során az alperes beszámítási kifogását a felszámoló figyelembe vette. A követelés, mint kifejezetten bizonytalan követelés kerül átruházásra. A pályázónak ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a követelés bizonytalan követelésként történő engedményezését és a jogi képviselő megbízási szerződésének átvállalását, azaz .az ajánlott vételáron felül 8.000.000,-Ft + ÁFA összegű megbízási díj megfizetését. A követelés tehermentes.

Jelentkezési határidő
2015. 08. 04. | 10:00
Pályázat kezdete
2015. 08. 04. | 10:00
Pályázat vége
2015. 08. 19. | 11:00
Ügyszám
23.Fpk.01-13-000807
EÉR azonosító
P79283
Becsérték
282 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév
Metal Holding Vagyonkezelő Zrt.„f.a.”
Székhely
1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.
Cégjegyzékszám
01-10-045247

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 23.Fpk.01-13-000807 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Metal Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-045247, székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P79283F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-13-000807 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. augusztus 19. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Metal Holding Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-045247, székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-13-000807 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. augusztus 4. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Metal Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-045247, székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P79283.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Metal Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-045247, székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-13-000807. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. március 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P79283
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. augusztus 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. augusztus 19. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 460 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 8.460.000,-Ft, azaz nyolcmillió négyszázhatvanezer forint, melyet a Cash&Limes Zrt. bankszámlaszámára: OTP 11701004-20246929 kell megfizetni, a közleményben kérjük feltüntetni: „Metal Holding Zrt. f.a. pályázat”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Velence Város Önkormányzattal szembeni, az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság előtt VB/12093 számon folyamatban lévő perben érvényesített, elsődlegesen a velencei 1371/3, 1371/4 és 1380/4 hrsz.-okon felvett ingatlanok adásvétele eredeti állapot visszaállítása iránti (vételár visszafizetésére irányuló), másodlagosan pedig szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti követelés. A követelés irányárának meghatározása során az alperes beszámítási kifogását a felszámoló figyelembe vette. A követelés, mint kifejezetten bizonytalan követelés kerül átruházásra.

A pályázónak ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a követelés bizonytalan követelésként történő engedményezését és a jogi képviselő megbízási szerződésének átvállalását, azaz .az ajánlott vételáron felül 8.000.000,-Ft + ÁFA összegű megbízási díj megfizetését.

A követelés tehermentes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 282 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
282 000 000
Lejárati ideje:
Nem lejárt (1 éven belül esedékes)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-1-8874950, fax: 06-1-8874951) munkanapokon 9-15 óra között, a Metal Holding Zrt. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- 8.460.000,-Ft, azaz nyolcmillió négyszázhatvanezer forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Metal Holding Zrt. f.a. pályázat”,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat. 2A pályázónak a vételár megfizetését kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeres (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. augusztus 4. 10 óra 00 perc.A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19. 11 óra 00 perc.Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A§(4) bekezdés).

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P79283/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 08. 19. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2015. 08. 04. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.