Eredménytelenítés ideje
2017. 07. 17. 19:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 07. 17. 19:00

Ismertető

Fotó studió informatikai eszközei

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

• Laptop: Macintosh Powerbook G4 w PCMCIA slot • Számítógép: Macintosh PowerMac G4 MDD Dual 1.25 • Sinarback Flash Sync Interface • Sinarback Master/Slave Converter • PowerOptics Master Cable 10m • PowerOptics Slave Cable 10m • Sinaback/Sinar Revolving Adapter Kit • Recessed Lensboard mounted • Sinarback/Mamiya RB 67 Adapter Kit 2 • Unplugged Box PCMCIA Interface • Unplugged Box PCMCIA Cable • Power Supply Cable 12V PCI Board 2 • MAGMA PCI-X expansion kit • Objektív: Rodenstock Sironar-N 5.6/150 Compur 0 • Laptop: Macintosh Powerbook G4 1.5 Ghz • Digitális kamera hátfal: Sinarback 23 HR Digital Back A vagyontárgyak jellegét és főbb adatait, jellemzőit a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése].szerint a felszámoló ingyenesen letölthető tenderfüzet formájában az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztűl, teszi közzé A meghirdetett vagyontárgyak együttes irányára 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint ÁFA nélküli nettó irányár.

Pályázat kezdete
2017. 06. 30. | 08:00
Pályázat vége
2017. 07. 17. | 19:00
Ügyszám
ck25768
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
7400 Kaposvár, Fő utca 7..
Cégjegyzékszám
14-09-311744

Adós adatai

Cégnév
Danielhorváth Kft.„f.a.”
Székhely
1126 Budapest, Márvány utca 32. 2 lh. emelet em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-912682

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) ck25768 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a Danielhorváth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-912682, székhely: 1126 Budapest, Márvány utca 32. 2 lh. emelet em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A csomag egyben nem kelt el, ezért részekre bontva, egyenként folytatom az értékesítést

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) ck25768 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 17. 19 óra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a Danielhorváth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-912682, székhely: 1126 Budapest, Márvány utca 32. 2 lh. emelet em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a ck25768 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 30. 08 óra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a Danielhorváth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-912682, székhely: 1126 Budapest, Márvány utca 32. 2 lh. emelet em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P797276.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..), mint a(z) Danielhorváth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-912682, székhely: 1126 Budapest, Márvány utca 32. 2 lh. emelet em. 1) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.02-2015-002820 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P797276
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 30. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. július 17. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot CSE-LEX Kft. bankszámlaszámára: Budapest Bank: 10103214-07076400-01004009 kell megfizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A közleményben kérjük feltüntetni: „danielhorváth Kft. f.a. pályázat”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

• Laptop: Macintosh Powerbook G4 w PCMCIA slot
• Számítógép: Macintosh PowerMac G4 MDD Dual 1.25
• Sinarback Flash Sync Interface
• Sinarback Master/Slave Converter
• PowerOptics Master Cable 10m
• PowerOptics Slave Cable 10m
• Sinaback/Sinar Revolving Adapter Kit
• Recessed Lensboard mounted
• Sinarback/Mamiya RB 67 Adapter Kit 2
• Unplugged Box PCMCIA Interface
• Unplugged Box PCMCIA Cable
• Power Supply Cable 12V PCI Board 2
• MAGMA PCI-X expansion kit
• Objektív: Rodenstock Sironar-N 5.6/150 Compur 0
• Laptop: Macintosh Powerbook G4 1.5 Ghz
• Digitális kamera hátfal: Sinarback 23 HR Digital Back
A vagyontárgyak jellegét és főbb adatait, jellemzőit a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése].szerint a felszámoló ingyenesen letölthető tenderfüzet formájában az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztűl, teszi közzé A meghirdetett vagyontárgyak együttes irányára 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint ÁFA nélküli nettó irányár.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fotó studió informatikai eszközei

Típus:
Műszaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
16 db
Becsérték:
4 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelem megtekinthető telefonon történt egyeztetés után (tel: 30/2212-672) munkanapokon 10-15 óra között Csete Adorján felszámolóbiztosnál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének ideje és módja: a szerződésben meghatározottak szerint, 30 napon belül a vételár átutalásával

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemek átvételének módja és ideje: teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes ajánlattétel feltételei:• a pályázó főbb adatainak bemutatása,• ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,• vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,• 100.000,-Ft, azaz százezer forint bánatpénz befizetése a CSE-LEX Kft. bankszámlaszámára: Budapest Bank: 10103214-07076400-01004009, a közleményben kérjük feltüntetni: ”danielhorváth Kft. „f.a.”• A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.• Legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása,• Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.• Jogi személy esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat.• A pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő, a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését.• A pályázó azon nyilatkozata, mely szerint a vagyontárgyakat megtekintett, ismert állapotban vásárolja meg. Az érvényesen beny��jtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P797276/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P797276#tenderfuzet

Licitnapló

2017. 07. 17. | 19:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 05. | 10:38 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2017. 06. 30. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.