A nyertes ár
41 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 08. 12. 12:00

Ismertető

Lakott ingatlan Budapest Teréz krt. 25. 3/31. szám alatt eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság tulajdonát képező, budapesti Budapest VI. Kerület, belterület 28856/O/A/30 helyrajzi szám alatti 119 m2 alapterületű, természetben 1067 Budapest, Teréz krt 25. 3/31. szám alatti társasházi ingatlan, lakott állapotban, valamint a közös tulajdonban hozzá tartozó 467/10000 szmei hányadrész vagyon.

Pályázat kezdete
2017. 07. 28. | 10:00
Pályázat vége
2017. 08. 12. | 12:00
Ügyszám
31.Vpk.38
Becsérték33 000 000 Ft
Minimálár

Vagyonrendező adatai

Cégnév
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév
Ashbourne Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság  törölt cég
Székhely
1060 Budapest, Teréz körút 25. 3 em. 31
Cégjegyzékszám
01-06-766922

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 31.Vpk.38 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) vagyonrendező által a Ashbourne Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-06-766922, székhely: 1060 Budapest, Teréz körút 25. 3 em. 31) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 41 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P800519F14
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat lezárultát követő 15 napon belül, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Vpk.38 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 12. 12 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) vagyonrendező által a Ashbourne Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-06-766922, székhely: 1060 Budapest, Teréz körút 25. 3 em. 31) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Vpk.38 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 28. 10 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) vagyonrendező által a Ashbourne Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-06-766922, székhely: 1060 Budapest, Teréz körút 25. 3 em. 31) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P800519.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) Ashbourne Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság törölt cég (cégjegyzékszám: 01-06-766922, székhely: 1060 Budapest, Teréz körút 25. 3 em. 31) Fővárosi Törvényszék 31.Vpk.38/2017/11.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2017. július 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P800519
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. július 28. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 190 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összege a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkezzen a Krízis-Megoldás Kft, mint vagyonrendező szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10612805-49020019 számú pénzforgalmi számlájára a közlemény rovatba fel kell tüntetni: Ashborne Ingatlanforgalmazó Bt "vra" ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül visszafizetése kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A nyertes pályázónak az ajánlati biztosíték akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a vagyonrendező által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság tulajdonát képező, budapesti Budapest VI. Kerület, belterület 28856/O/A/30
helyrajzi szám alatti 119 m2 alapterületű, természetben 1067 Budapest, Teréz krt 25. 3/31. szám alatti társasházi ingatlan, lakott állapotban, valamint a közös tulajdonban hozzá tartozó 467/10000 szmei hányadrész vagyon.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 33 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: öröklakás

Típus:
lakás
Területe:
119 m²
Állapota:
Az ingatlan állapotáról a vagyonrendezőnek nincs információja
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
33 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
28856/0/A/30
Ingatlan postai címe:
1067 Budapest, Teréz körút 25. 3 em. 31
Területnagyság:
119 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
öröklakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Ashbourne Ingatlanforgalmazó Bt "vra."1067 Budapest, Teréz Krt. 25.3/31.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztályjelzálogjog 523.087,- Ft tőke és járulék erejéig

Ingatlan állapota: Az ingatlan állapotáról a vagyonrendezőnek nincs információja

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a vagyonrendezővel történt előzetes időpont-egyeztetést követően kívülről lehet megtekinteni 2017. július 31. napján és 2017. augusztus 07. napján 10:00 és 11:00 óra között (Tel.: 06-30/304-9496). A becsérték lakott állapotra vonatkozik és nettó értéken került meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a vagyonrendező Krízis-Megoldás Kft MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat lezárultát követő 15 napon belül, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját magának kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli, tekintettel arra, hogy a vagyonrendező nincs az ingatlan birtokában.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait; jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás; természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím, - a pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vételárat, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, - nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, - nyilatkozatot a garancia és kellékszavatossági igényről való lemondásról, - a fizetés módját és ütemezését, - az ajánlati biztosíték visszafizetésére szolgáló bankszámla számát, amennyiben pályázó nem nyer. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A vagyonrendező az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat részesíti előnyben. A vagyonrendező több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Vagyonrendező eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező nincs az ingatlan birtokában, annak állapotáról a vagyonrendező információval nem rendelkezik. Az ingatlan kizárólag lakottan kerül értékesítésre. Az ingatlanra korábbi jogügyletből eredően jelzálogjog került bejegyzésre. A becsérték a terhelt ingatlanra és lakott állapotra vonatkozik és nettó értéken került meghatározásra.
A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a vagyonrendezőnek. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a vagyonrendező. A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A vagyonrendező a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A vagyonrendező a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a vagyonrendező megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P800519/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 08. 12. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 28. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P800519F7 kommentje:

  tisztelt felszámoló ! nem egyértelmű , hogy áfa terheli-e a vételt avagy mint használt ingatlan mentes tőle ?? az említett jelzálog jogot törli-e a felszámoló ? mi a különbség a felszámolás és a vagyonrendezési eljárás között a terheket illetően ? üdv. BT.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Vagyonrendezési eljárásra tekintettel, minden értékesítés adómentes ennek okán az értékesítést, Áfa nem terheli! A terhek az ingatlanról törlésre kerülnek! Tisztelettel:

 • || P800519F5 kommentje:

  ?

 • || P800519F4 kommentje:

  nukeot nekik

 • || P800519F3 kommentje:

  TULAJDONOSI jogkörben nem ellenőrizni az ingatlan állapotát?!? Rendőrséggel fel kell nyittatni, vagy két tanú jelenlétében BIRTOKBA VENNI! Rögtön kiderül minden! "A" lehetőség; Elhunyt van a lakásban. "B" lehetőség; Előkerül valaki, akinek kulcsa van az ingatlanhoz és igazolja saját magát, valamint a jogosultságát. ENNYI...

 • || P800519F2 kommentje:

  T.Felszámoló! Tudja, hogy ki(k), hányan, milyen jogcímen és mióta lakják az ingatlant? Történt-e jogi lépés ellenük, illetve a Felszámoló tett-e kísérletet a birtokbavételre? P.P.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Vagyonrendezési eljárásként kerül értékesítésre az ingatlan. A vagyonrendezőnek nem sikerült felvenni a kapcsolatot a törölt cég volt képviselőjével. A vagyonrendező személyes bejárása alkalmával a birtokossal sem sikerült felvenni a kapcsolatot, így a az ingatlan birtokosának jogcíméről vagy annak hiányáról nem rendelkezünk információval. Tisztelettel:

 • || P800519F1 kommentje:

  Mikor lehet az ingatlant megtekinteni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlant kívülről lehet megtekinteni 2017. július 31. napján és 2017. augusztus 07. napján 10:00 és 11:00 óra között (Tel.: 06-30/304-9496). A becsérték lakott állapotra vonatkozik és nettó értéken került meghatározásra. A vagyonrendező nincs az ingatlan birtokában, annak állapotáról információval nem rendelkezünk. Tisztelettel: