Eredménytelenítés ideje
2017. 08. 12. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 08. 12. 12:00

Ismertető

18.035.042,-Ft összegű tőkekövetelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

KIWI FUZIO Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4., adószám 13717256-2-43, cégjegyzékszám 01-09-869590) szemben fennálló 18.035.042,-Ft összegű tőkekövetelés.

Pályázat kezdete
2017. 07. 28. | 12:00
Pályázat vége
2017. 08. 12. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.01-14-007147
Megnézem az előző kiírást
Becsérték9 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév
Unico Services Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
117 Budapest, Gábor Dénes utca 4..
Cégjegyzékszám
01-09-687299

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.01-14-007147 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Unico Services Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-687299, székhely: 117 Budapest, Gábor Dénes utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.01-14-007147 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 12. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Unico Services Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-687299, székhely: 117 Budapest, Gábor Dénes utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.01-14-007147 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 28. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Unico Services Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-687299, székhely: 117 Budapest, Gábor Dénes utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P801731.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Unico Services Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-687299, székhely: 117 Budapest, Gábor Dénes utca 4..) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.01-14-007147/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. július 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P801731
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. július 28. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

KIWI FUZIO Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4., adószám 13717256-2-43, cégjegyzékszám 01-09-869590) szemben fennálló 18.035.042,-Ft összegű tőkekövetelés.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
18 035 042
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Budapest, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, a szerződés szerinti határidőig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követeléssel kapcsolatos okiratok átadására a teljes vételár kifizetését követően, előre egyeztetett időpontban, de legfeljebb 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A kötelezettel szemben több végrehajtási eljárás volt illetve van folyamatban, így a követelés kétes, bizonytalan követelés, melynek behajthatóságáért a felszámoló semminemű felelősséget nem vállal.
Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az ��rtékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.
Az elbírálás szempontja a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok esetében az ajánlott vételár nagysága.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P801731/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 08. 12. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 28. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.