Legmagasabb ajánlat
2 751 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 08. 12. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 08. 12. 14:00

Ismertető

Lesencefalu belterületi kivett major

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Lesencefalu belterület 11/2 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 10156 m2 nagyságú kivett major. A tárgyi ingatlanon elhelyezkedő felépítmény jelenlegi állagát tekintve leromlott, bontandó állapotban van. (Az irányárban a felépítményt nem vettük figyelembe, csak a földterület értékét jelenti.)

Pályázat kezdete
2017. 07. 28. | 14:00
Pályázat vége
2017. 08. 12. | 14:00
Ügyszám
4.Fpk.19-16-000061
Megnézem az előző kiírást
Becsérték6 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1..
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
Balatonederics Környéke Kistermelők Pinceszövetkezete„f.a.”
Székhely
8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.
Cégjegyzékszám
19-02-500060

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.19-16-000061 ügyszámú nyilvános pályázat, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a Balatonederics Környéke Kistermelők Pinceszövetkezete „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-500060, székhely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A megajánlott vételár alacsony. Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.19-16-000061 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 12. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a Balatonederics Környéke Kistermelők Pinceszövetkezete „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-02-500060, székhely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.19-16-000061 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. július 28. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a Balatonederics Környéke Kistermelők Pinceszövetkezete „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-500060, székhely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P803697.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) Balatonederics Környéke Kistermelők Pinceszövetkezete „f.a” (cégjegyzékszám: 19-02-500060, székhely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.19-16-000061/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. július 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P803697
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. július 28. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 12. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlaszámra történő átutalással, "Balatonederics Pinceszövetkezet fa. pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Lesencefalu belterület 11/2 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 10156 m2 nagyságú kivett major. A tárgyi ingatlanon elhelyezkedő felépítmény jelenlegi állagát tekintve leromlott, bontandó állapotban van. (Az irányárban a felépítményt nem vettük figyelembe, csak a földterület értékét jelenti.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major

Típus:
major
Területe:
10 156 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lesencefalu
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
11/2
Ingatlan postai címe:
8318 Lesencefalu, hrsz. 11/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett major
Területnagyság:
10 156 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Balatonederics Környéke Kistermelők Pinceszövetkezete f.a.8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 7-9.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjog, Széchenyi István Hitelszövetkezet "fa." részére 1.937.092 Ft összeg erejéig jelzálogjog, Veress Jánosné (8795 Zalaszentgrót, Alsóhegy 22637/2) részére 4.810.320 Ft összeg erejéig, Tóth József (8283 Káptalantóti, Petőfi S. utca 30.) részére 512.430 Ft összeg erejéig, Bicsérdi Lászlóné (8311 Nemesvita, Séd köz 8.) részére 370.000 Ft összeg erejéig, Horváth Ernőné (9436 Fertőszéplak, Széchenyi utca 1. 2. ajtó) részére 3.162.425 Ft összeg erejéig, Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére 265.044 Ft, 90.467 Ft, 121.425 Ft összegek erejéig, EOS Faktor Magyarország Zrt. részére 113.663 Ft összeg erejéig végrehajtási jog, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg, hogy a jogosultakkal közölhető legyen. A felszámoló által egyébként nem ismert jogosult bejelentése elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak az elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P803697/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 08. 12. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2017. 07. 28. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.