Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2017. 06. 28. 16:37
Érvénytelen pályázat: egyéb ok További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2017. 06. 28. 16:37

Ismertető

Martonvásár külterületén kivett telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Martonvásár külterület, 0257/1. hrsz. Természetben: Martonvásár, külterület 0257/1.hrsz. alatt található, 4700 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett telephely” megnevezésű ingatlan. A 0257/1. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • III./2.Az ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal jogosult: Martonvásár Város Önkormányzata törzsszám:15362931 2462 Martonvásár, Budai út 13. Bejegyző határozat, érkezési idő: 59788/3/2001.10.17.Eredeti határozat:36979/2001.03.07. • III/4. Érkezési idő: 59788/3/2001.10.17. Önálló szöveges bejegyzés a 0257 hrsz-ú 1.3859 m2 0259/9 hrsz-ú 490 m2 nagyságú ingatlanok összevonva, majd 0257/1 hrsz-ú 4700 m2 és 0257/2 hrsz-ú 9649 m2 nagyságú ingatlanokra megosztva. • III/7. Érkezési idő: 57660/3/2002.08.12 Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében 91 m2 terület beolvadt a martonvásári 0257/3 hrsz-ú út területébe. • III/12. Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft azaz egyszázhúsz millió forint keretösszeg erejéig az okiratban foglalt tartalommal. A 160/2010.számú, jelzáloghitel tipusú 2010. június 2. keltezésű kölcsönszerződésből eredő 82.000.000.-Ft és járulékai követelés, valamint a 2010. június 2-án létrejött keretbiztosítéki jelzálogjog szerződés hatálya alatt a jövőben a felek között létrejövő bankgarancia, illetve kölcsönszerződésből a fenti keretösszeg erejéig fennálló követelések biztosítására. Jogosult: Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet” felszámolás alatt”, törzsszám: 10043330 Cím: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u.4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48575/2011/2010.06.02. • III/13. Végrehajtási jog 844.520.-Ft azaz nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázhúsz forint adótartozás és járulékai erejéig Ügyszám: 9775738457, ikt. szám: 6603317260, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága (1144 Budapest, Gvadányi u. 69.) Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal.Törzsszám:15789934 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48954/2011.05.05. • III/14. Végrehajtási jog 52.409.447,- Ft, azaz ötvenkettő millió-négyszázkilenceze-négyszáznegyvenhét forint adótartozás és járulékai erejéig. Ikt.szám: 7385993181, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal,Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39088/2015.03.20. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §). Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

Pályázat kezdete
2017. 07. 31. | 12:00
Pályázat vége
2017. 08. 16. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.01-13-005404
Becsérték38 300 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
Marton Estate Kft„f.a.”
Székhely
1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-260024

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Fpk.01-13-005404 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Marton Estate Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-260024, székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Hiányos adat

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Marton Estate Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-260024, székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.01-13-005404/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. július 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P804091
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. július 31. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 349 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Cél-Org Kft Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú
bankszámlájára kell átutalni, „Marton Estate Kft.fa. ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
• A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Martonvásár külterület, 0257/1. hrsz. Természetben: Martonvásár, külterület 0257/1.hrsz. alatt található, 4700 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett telephely” megnevezésű ingatlan.

A 0257/1. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• III./2.Az ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal jogosult: Martonvásár Város Önkormányzata törzsszám:15362931 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 59788/3/2001.10.17.Eredeti határozat:36979/2001.03.07.

• III/4. Érkezési idő: 59788/3/2001.10.17. Önálló szöveges bejegyzés a 0257 hrsz-ú 1.3859 m2 0259/9 hrsz-ú 490 m2 nagyságú ingatlanok összevonva, majd 0257/1 hrsz-ú 4700 m2 és 0257/2 hrsz-ú 9649 m2 nagyságú ingatlanokra megosztva.

• III/7. Érkezési idő: 57660/3/2002.08.12 Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében 91 m2 terület beolvadt a martonvásári 0257/3 hrsz-ú út területébe.

• III/12. Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft azaz egyszázhúsz millió forint keretösszeg erejéig az okiratban foglalt tartalommal. A 160/2010.számú, jelzáloghitel tipusú 2010. június 2. keltezésű kölcsönszerződésből eredő 82.000.000.-Ft és járulékai követelés, valamint a 2010. június 2-án létrejött keretbiztosítéki jelzálogjog szerződés hatálya alatt a jövőben a felek között létrejövő bankgarancia, illetve kölcsönszerződésből a fenti keretösszeg erejéig fennálló követelések biztosítására.
Jogosult: Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet” felszámolás alatt”, törzsszám: 10043330
Cím: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u.4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48575/2011/2010.06.02.

• III/13. Végrehajtási jog 844.520.-Ft azaz nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázhúsz forint adótartozás és járulékai erejéig Ügyszám: 9775738457, ikt. szám: 6603317260, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága (1144 Budapest, Gvadányi u. 69.) Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal.Törzsszám:15789934 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48954/2011.05.05.

• III/14. Végrehajtási jog 52.409.447,- Ft, azaz ötvenkettő millió-négyszázkilenceze-négyszáznegyvenhét forint adótartozás és járulékai erejéig. Ikt.szám: 7385993181, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal,Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39088/2015.03.20.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 38 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely

Típus:
Kivett telephely
Területe:
4 700 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
4 700 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával Kecskés Károllyal telefonon (telefon: 06-20-581-6143) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Cél-Org Kft Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára, „Marton Estate Kft.fa.vételár” megjegyzéssel

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell• a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, • az ajánlott nettó vételárat. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.• fedezet igazolás csatolását, mely igazolja, hogy a megajánlott vételár maradéktalanul rendelkezésre áll.• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. .• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.• Az értékelésnél a pályázati ajánlat összege kerül figyelembevételre

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2017. augusztus 16 (szerda) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben – a felszámoló által nem ismert - elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

• A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
• Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
• Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, amely a szerződési érték 1,5 %-a + ÁFA, és amely költség összegének az esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie. Abban az esetben, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerülne sor, az ügyvédi költség a pályázónak a letétből haladéktalanul visszafizetésre kerül. Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése és az ügyvéd általi ellenjegyzése esetén a letétbe helyezett összeg az ügyvédet illeti meg. A fentiek tudomásulvételéről a pályázatban nyilatkoznia kell a pályázónak.

• A Fejér Megyei Kormányhivatal KTF-12638/2016.42589/2016. számú határozatával megállapította, hogy környezeti teher nem maradt fenn.

• Az adós társaság 2014.03.01-től végelszámolás alatt állt. A végelszámoló nyilatkozata szerint az adós társaság a végelszámolás időszaka alatt bérleti szerződést kötött a Gumi-Chem Gumiipari, Vegyészeti és Környezetvédelmi Kft-vel. A bérleti szerződés 2015. július 5-én, a felszámolási eljárás kezdete előtt szűnt meg. A bérleti szerződés megszűnésekor nem került elszállításra a Gumi-Chem Kft tulajdonában álló 108,2 tonna, újrahasznosítás céljára vásárolt, minősítés nélküli gumikeverék, 4 db 1000 literes tartályban tárolt vizes olaj. Időközben a Gumi-Chem Kft végelszámolás majd felszámolási eljárás alá került. A végelszámoló nyilatkozata szerint a fentiekben megjelölt gyártáshoz szükséges alapanyagok elszállítására és tárolására a Gumi-Chem Kft nem rendelkezik fedezettel.

A Marton Estate Kft végelszámolója arról tájékoztatta a felszámolót, hogy az adós társaság a végelszámolási eljárás alatt határozott időre 2016. június 30.-ig bérleti szerződést kötött az adós tulajdonában álló jelen pályázati kiírás tárgyát képező ingatlanra a Total Rubber Kft-vel, mely társaság 2017. január 11 napjától felszámolás alatt áll. A volt ügyvezető nyilatkozata szerint a Total Rubber Kft tulajdonát képezi az ingatlanon található 13,2 tonna, nagyüzemi elszívásban lecsapódott, minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, újrahasznosítás céljából vásárolt korom, melynek elszállítására a Total Rubber Kft nem rendelkezik fedezettel.
A fentiekre tekintettel a pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásul veszik, hogy az adós a tárolt termékek mennyiségéért felelősséget nem vállal.
A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról is, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték nélkül tárolt termékek elszállítása az adásvételi a szerződés hatálybalépésétől a vevőt terheli és abban az esetben, ha a volt bérlők a vevő felszólítása ellenére a termékek elszállításáról nem gondoskodnak, a pályázó tudomásul veszi, hogy ezért az eladót felelősség nem terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P804091/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 28. | 16:37 || A pályázat érvénytelenítve lett.