Legmagasabb ajánlat
230 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 08. 28. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 08. 28. 12:00

Ismertető

Számítástechnikai eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db Synology RS3412xs 3 db 2TB WD HDD 1 db Synology 2U Rail kit 1 db HP AF617A KVM 8 db Ubiquity UniFi AP-AC 2 db Ubiquity AirFiber 2x2 MIMO 24 GHz 1 db Cisco ASA series 5500 tűzfal 3 db Grandstream GXW4216 9 db Grandstream GVX3140V2 3 db Mitsubishi moduláris L PLC 3 db L-series Power Supply 3 db PLC Connection-plug 5 db Twido PLC compact 1 db Fellowes A3 lamináló gép 1 db Ibico Ibimaster spirálozógép (IBICO Ibimaster 400)

Pályázat kezdete
2017. 08. 12. | 12:00
Pályázat vége
2017. 08. 28. | 12:00
Ügyszám
3.Fpk.1075
Megnézem az előző kiírást
Becsérték1 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév
INVERTER-SOLAR Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"„f.a.”
Székhely
2162 Őrbottyán, Petőfi Sándor utca 174. 4 ép.
Cégjegyzékszám
13 09 157382

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.1075 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a INVERTER-SOLAR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 157382, székhely: 2162 Őrbottyán, Petőfi Sándor utca 174. 4 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.1075 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 28. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a INVERTER-SOLAR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 157382, székhely: 2162 Őrbottyán, Petőfi Sándor utca 174. 4 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.1075 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 12. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a INVERTER-SOLAR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 157382, székhely: 2162 Őrbottyán, Petőfi Sándor utca 174. 4 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P820274.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) INVERTER-SOLAR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 157382, székhely: 2162 Őrbottyán, Petőfi Sándor utca 174. 4 ép.) Budapest Környéki Törvényszék 3.Fpk.1075/2015/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. július 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P820274
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a társaság kijelölt felszámolójának a Horizont Holding Tanácsadó Zrt-nek a 10918001-00000004-28770004 számú számlájára. A közleményben kérjük feltüntetni: INVERTER-SOLAR Kft. „fa” – ajánlati biztosíték. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db Synology RS3412xs
3 db 2TB WD HDD
1 db Synology 2U Rail kit
1 db HP AF617A KVM
8 db Ubiquity UniFi AP-AC
2 db Ubiquity AirFiber 2x2 MIMO 24 GHz
1 db Cisco ASA series 5500 tűzfal
3 db Grandstream GXW4216
9 db Grandstream GVX3140V2
3 db Mitsubishi moduláris L PLC
3 db L-series Power Supply
3 db PLC Connection-plug
5 db Twido PLC compact
1 db Fellowes A3 lamináló gép
1 db Ibico Ibimaster spirálozógép (IBICO Ibimaster 400)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Számítástechnikai eszközök

Típus:
Számítástechnikai eszköz
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
45 db
Becsérték:
1 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előzetes egyeztetés alapján 2017. augusztus 22-23. napján megtekinthetőek. A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követően azonnal.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásban ajánlatokat kér benyújtani, melyek a Horizont Holding Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezető eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,– nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tárgyi eszközök értékesítése kizárólag egyben történik. Az egyes eszközök külön-külön történő megvételre nincs lehetőség.

A tárgyi eszközök értékesítésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésére is figyelemmel, a 142. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak (fordított ÁFA) vonatkoznak.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kellékszavatosságot a felszámoló nem vállal, azt kifejezetten kizárja, a vagyontárgyak a megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre.

A felszámoló felhívja a nem jogszabályon alapuló elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy elővásárlási jogukat e pályázat keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P820274/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 08. 28. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 08. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.