Legmagasabb ajánlat
255 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 09. 02. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 09. 02. 10:00

Ismertető

Szekszárdi Malom gépekkel, berendezésekkel.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szekszárd 4018/2 hrsz.-ú út és 4019 hrsz. alatti ingatlan 25.607/34.762-ed tulajdoni hányada a természetben Szekszárd Keselyűsi út 10. sz. alatti malomüzemi ingatlan és malomipari termelő gépek, üzemi eszközök, irodai berendezések. A 4019 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó változási vázrajz E-80/2017 szám alatt a Szekszárdi Földhivatalhoz benyújtásra került, a meghirdetett tulajdoni hányad a telekmegosztást követően a 4019/2 hrszámot kapja.

Pályázat kezdete
2017. 08. 18. | 10:00
Pályázat vége
2017. 09. 02. | 10:00
Ügyszám
6.Fpk.70.166
Megnézem az előző kiírást
Becsérték
500 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14..
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
"SIKÉR" Malomipari Zrt „f.a.”
Székhely
2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..
Cégjegyzékszám
11-10-001663

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.70.166 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..) felszámoló által a "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Az egyik zálogjogosult nem tartotta megfelelőnek az ajánlott vételárat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.70.166 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 2. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..) felszámoló által a "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.70.166 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 18. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..) felszámoló által a "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P823227.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z) "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) Tatabányai Törvényszék 6.Fpk.70.166/2016/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P823227
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 18. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 2. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással a "SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" B3Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11132495 számú bankszámlájára „SZEKSZÁRD MALOM ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó a következő esetekben veszíti el: - ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy - a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - ha a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szekszárd 4018/2 hrsz.-ú út és 4019 hrsz. alatti ingatlan 25.607/34.762-ed tulajdoni hányada a természetben Szekszárd Keselyűsi út 10. sz. alatti malomüzemi ingatlan és malomipari termelő gépek, üzemi eszközök, irodai berendezések. A 4019 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó változási vázrajz E-80/2017 szám alatt a Szekszárdi Földhivatalhoz benyújtásra került, a meghirdetett tulajdoni hányad a telekmegosztást követően a 4019/2 hrszámot kapja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
25 607 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
25607/34762-ed tul. hányad

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szekszárd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4019
Ingatlan postai címe:
7100 Szekszárd , Keselyűsi út 10.
Művelési ág:
Kivett
Alrészlet jele:
Kivett üzem
Területnagyság:
25 607 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" 2800 Tatabánya, Gerecse u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III.20. III.21. III.22. Vezeték jog. E-On Déldunántúli Áramhálózati RT III.24 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt jelzálogjog 650 000 000 Ft és járulékai 35642/2014.07.16. III.25. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására utalás III.24. 35642/2014.07.16.III.26. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt jelzálogjog 350 000 000 Ft és járulékai 35641/2014.07.16. III.27. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására utalás: III.26. 35641/2014.07.16. III.30. NAV Komárom Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóság Végrehajtási jog 153 545 441 31324/3/2016.02.09.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saját használatú út

Típus:
út
Területe:
853 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szekszárd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4018/2
Ingatlan postai címe:
7100 Szekszárd , Keselyűsi út 10..
Művelési ág:
Kivett
Alrészlet jele:
Kivett saját használatú út
Területnagyság:
853 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III.14. Vezetékjog E-ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt 30883/2/2013.01.25.III.16. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt jelzálogjog 650 000 000 Ft és járulékai 35642/2014.07.16.III.17. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására utalás III.16. 35642/2014.07.16.III.18. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt jelzálogjog 350 000 000 Ft és járulékai 35641/2014.07.16.III.19. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására utlás: III.18. 35641/20114.07.16.III.22. NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási jog 153 545 441 Ft és járulékai 32323/3/2016.02.09.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: malomipari Termelő gépek, berendezése, üzemi irodai berendezések

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Újszerű
Tehermentes:
nem I. helyen: Budapest Bank Zrt zálogjog II. helyen: Széchenyi Bank Zrt "fa" zálogjog
Mennyisége:
359 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyoni eszközök megtekintésére a felszámoló az előzetes telefoni bejelentkezést követően 2017.08.23.-án 12 órakor lehetőséget biztosít. (Előzetes időpont egyeztetés kezdeményezése: Hajdú Ágnes Tel: 1/445-1311, 1/445-1312)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat A "SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" B3Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11132495 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 60 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló a vételár megfizetésére további 60 nap fizetési haladékot biztosít. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi és egyéb költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 30 napon belül történik az értékesítésre kerülő ingatlan és ingóságok birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A meghirdetett ingatlant és ingóságokat a felszámoló kizárólag együttesen, a megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az ingatlan és ingók együttes értékesítésében közzétett 500 M Ft.-os irányár megoszlása: 53% ingatlan, 47% ingóság. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1% -os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlanban esetlegesen található környezeti károsodások, szennyeződések, illetőleg mindennemű környezeti terhek elhárítását, megszüntetését és ezek teljes költségét a vevő magára vállalja. A felszámolónak jelenleg nincs tudomása az ingatlant érintő környezeti kárról/teherről. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a "SIKÉR" Malomipari Zrt.„fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell a bánatpénz megfizetését igazoló bizonylatot, továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi fedezet igazolást (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázati határidőt követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az elővásárlási joggal rendelkező 1991. évi XLIX. törvény 49/C.§.(3) bekezdése alapján jogszabály, vagy szerződés alapján az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek a kirendelt felszámolónál (Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) és dokumentummal igazolják elővásárlási jogukat. Az elővásárlási jogosultak a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják jogukat.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P823227/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 09. 02. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2017. 08. 18. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P823227F1 kommentje:

    Tisztelt felszamolo!Az ingatlan megtekintésén részt kivánok venni a megadott dátumon 12orakor!koszonettel Érdeklödö

  • || Értékesítő kommentje:

    Rendben szólok az Őrző-védő szolgálatnak és körbevezetik.