Eredménytelenítés ideje
2017. 08. 27. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 08. 27. 12:00

Ismertető

6911 Királyhegyes, külterület 0214/4/A. hrsz.-ú, Fedett lovaspálya 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

6911 Királyhegyes, külterület 0214/4/A. hrsz.-ú, Fedett lovaspálya 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan

Pályázat kezdete
2017. 08. 12. | 12:00
Pályázat vége
2017. 08. 27. | 12:00
Ügyszám
8.Vpk.06-17-000001
Becsérték25 000 000 Ft
Minimálár

Vagyonrendező adatai

Cégnév
MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
6500 Baja, Szeremlei utca 76..
Cégjegyzékszám
03-09-126390

Adós adatai

Cégnév
DROPPA FARM VIDÉKI LOVASCENTRUM KKT törölt cég
Székhely
6900 Makó, Szentháromság . utca 42.
Cégjegyzékszám
06 03 000053

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Vpk.06-17-000001 ügyszámú nyilvános pályázat, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) vagyonrendező által a DROPPA FARM KKT. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 03 000053, székhely: 6900 Makó, Szentháromság . utca 42.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Vpk.06-17-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 27. 12 óra 00 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) vagyonrendező által a DROPPA FARM KKT. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 03 000053, székhely: 6900 Makó, Szentháromság . utca 42.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Vpk.06-17-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 12. 12 óra 00 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..) vagyonrendező által a DROPPA FARM KKT. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 03 000053, székhely: 6900 Makó, Szentháromság . utca 42.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P830248.

Pályázati Hirdetmény

A(z) MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76..), mint a(z) DROPPA FARM KKT. törölt cég (cégjegyzékszám: 06 03 000053, székhely: 6900 Makó, Szentháromság . utca 42.) SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 8.Vpk.06-17-000001. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2017. július 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P830248
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. augusztus 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot az MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10585749-49020026 számú bankszámlájára kell megfizetni DROPPA FARM KKT „törölt cég” ajánlati biztosíték megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6911 Királyhegyes, külterület 0214/4/A. hrsz.-ú, Fedett lovaspálya 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 25 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fedett lovarda

Típus:
Fedett lovarda
Területe:
945 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
25 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0214/4/A
Területnagyság:
945 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Fedett lovarda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
DROPPA FARM VIDÉKI LOVASCENTRUM KKT „törölt cég”

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonrendező által értékesíteni kívánt vagyonelem jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 79 612 780) történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizetni eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ügyvédi munkadíj összege az átruházott vagyonelem nettó ellenértékének 1 %-a + áfa, de legalább 100.000 Ft + áfa.

A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
A vagyontárgyak birtokbavételéről vevő, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonrendező a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a vagyonrendezővel, sem az általa képviselt vagyonrendezés alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az eladó és az őt képviselő vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a pályázó nevét, azonosító adatait,
cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
az ajánlott fizetési feltételeket,
az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
A megajánlott vételár rendelkezésre állását ¬a bánatpénzt meghaladó részét¬ a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzintézeti igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel, a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával, illetve az illetékes ügyvédi kamara által működtetett Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer által kiállított, bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.
tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.
A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják.
az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.


Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a vagyonrendező felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a vagyonrendezőnél annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén – a vagyonrendező által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a vagyonrendező úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P830248/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 08. 27. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 08. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.