A nyertes ár
70 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2017. 09. 11. 20:00

Ismertető

Budapesti, haszonélvezeti joggal és átjárási szolgalommal terhelt, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós cég 1/1 hányadban tulajdonában álló, budapesti, haszonélvezeti joggal és átjárási szolgalommal terhelt, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan

Jelentkezési határidő
2017. 08. 25. | 08:00
Pályázat kezdete
2017. 08. 25. | 08:00
Pályázat vége
2017. 09. 11. | 20:00
Ügyszám
28.Fpk.47
EÉR azonosító
P831546
Becsérték
250 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
V122 VERECKEI Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.
Cégjegyzékszám
01 09 271350

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 28.Fpk.47 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a V122 VERECKEI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 271350 , székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 70 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P831546F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfizetése az EÉR-t üzemeltető számára, amely nem része a teljes vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.47 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 11. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a V122 VERECKEI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 271350 , székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.47 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 25. 08 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a V122 VERECKEI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 271350 , székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P831546.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) V122 VERECKEI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 271350 , székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.47/2017. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P831546
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 25. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 11. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 7 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a bánatpénzt az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10186525-00000000 számú bankszámlájára, „Vereckei út bánatpénz" közleménnyel, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázat lejáratának határidejéig a számlán jóváírásra kerüljön. Felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 munkanapon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes pályázó az EÉR-t üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós cég 1/1 hányadban tulajdonában álló, budapesti, haszonélvezeti joggal és átjárási szolgalommal terhelt, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 919 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest II. kerület
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
15886/4
Ingatlan postai címe:
1025 Budapest II. kerület, Vereckei út 122-124 .
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 919 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóház, udvar
Az ingatlan jogi jellege:
kizárólagos tulajdon

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
V122 Vereckei Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 250 MFt és járulékai erejéig a Széchenyi Bank Zrt. javára; Jelzálogjog 200 MFt és járulékai erejéig a Széchenyi Bank Zrt. javára; Végrehajtási jog 55 MFt és járulékai erejéig az ITG RÁCZ Kft. javára; Átjárási szolgalmi jog a Budapest II. kerület 15886/5 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára; Jelzálogjog 300 MFt és járulékai erejéig a CLAIRVOYANT Holding Kft. javára; Végrehajtási jog 692.819.534 Ft és járulékai erejéig a NAV javára; Holtig tartó haszonélvezeti jog magánszemély javára; Elővásárlási jog magánszemély javára

Az ingatlan tartozékai: Kb. 30%-os készültségi fokú felépítmény

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az épület átépítés során 2007-es tervek alapján került létesítésre. Az épület alsó + emelet szint kialakítású, vasbeton vázszerkezetű, tégla fal kitöltésű. Az épület vázszerkezete elkészült, mely a teljes épület vonatkozásban kb. 30%-os készültségi foknak felel meg. Az alsó szinten a tervek szerinti helyiségek főfalait felépítették, a nyílászárók helyeit kialakították. A padozatban és födémszerkezetben csövezések láthatóak, amelyek pontos funkciójáról nincs információ, feltételezzük, hogy a padlófűtés részét képezik. Az alsó szint és felső szint közötti lépcsőt elbontották, a tetőtéri lépcsőház fémszerkezetű, üvegportállal beépített, zárt. Az alsó szinten angol kürtők vannak kialakítva. Az épület északi és nyugati külső homlokzatrészét szigetelőanyaggal burkolták, amely azonban az eltelt idő alatt részben levált, több helyen hiányzik. A felépítmény alapterülete 710 nm.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2017. augusztus 24-én és 31-én 10 és 12 óra között tekinthető meg. Az érdeklődőktől előzetes bejelentkezést érünk az EÉR-en vagy telefonon ( +36-1-219 0473 ).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül forintban egy összegben kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10186525-00000000 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfizetése az EÉR-t üzemeltető számára, amely nem része a teljes vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a felszámoló az ingatlant a haszonélvezetre jogosult jogainak sérelme nélkül adja birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos pályázati ajánlatot kér, mely az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó adatait, gazdálkodó szervezet esetén: nevet, székhelyet, adószámot, telefonszámot, e-mail címet, a hatályos, hiteles (30 napnál nem régebbi) cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát; magánszemély esetén: nevet, lakcímet, születési adatokat, adóazonosító jelet, személy igazolványszámot (külföldi ajánlattevő esetén útlevélszámot), telefonszámot, e-mail címet; külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (1952. évi III. tv.) 67. § és 69. §-ában foglalt jogszabályok az irányadóak. - Az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot a pályázat lejárati határidejétől számított 120 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az eredményhirdetés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja,- Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §-ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja,- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig, külföldi pályázótól a számlavezető bank nevének, SWIFT illetve BIC kódjának, valamint a nemzetközi számlaszámának (EU esetén IBAN ) pontos megadását, amelyre sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszautalását kéri- Nyilatkozatot, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.)A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a legmagasabb vételi ajánlathoz képest legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az érdekelteket. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben. Az elővásárlási jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján gyakorolhatják oly módon, hogy a vételár közlést követő 10 napon belül vételi szándékukat bejelentik a felszámolónak. Felszámolónak a tulajdoni lapon szereplő elővásárlási jogosulton kívül más elővásárlási jogosultról nincs tudomása, ezért kéri az esetleges további elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy az nem a pályázati kiírásnak megfelelő. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. A felszámolónak környezetszennyezésről nincs információja. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az ingatlan haszonélvezeti joggal és átjárási szolgalmi joggal terhelt, amely terhek a felszámolási értékesítést követően is fennmaradnak. A felszámoló az ingatlanon létesített kb. 30 % készültségi fokú felépítmény építési engedélyével, tervdokumentációjával nem rendelkezik. A pályázók ajánlatukat ennek figyelembe vételével tegyék meg. Az ingatlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat - mely a vételár 1 %-a + ÁFA - a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P831546/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 09. 11. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2017. 08. 25. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.