A nyertes ár
33 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 09. 14. 13:00

Ismertető

bormalom

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a BAMKH Siklósi Járási Hivatal által Villány belterület, 911 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 7773 Villány, Ady Endre fasor 911. hrsz. alatt található, 999 m2 alapterületű, kivett telephely megjelölésű ingatlan (borászatként kialakított malomépület, a továbbiakban: ingatlan). A malomépület helyi védelem alatt áll. Az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjogok, végrehajtási jog, vízvezeték szolgalmi jog, valamint vezetékjogok kerültek bejegyzésre. 2. Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezik az 1. pontban hivatkozott ingatlanban található (részben beépített) borászati gépek és eszközök

Pályázat kezdete
2017. 08. 28. | 10:00
Pályázat vége
2017. 09. 14. | 13:00
Ügyszám
7.Fpk.02-14-000423
Becsérték66 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
INTENTIO Reorganizációs és Válságmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1191 Budapest, Üllői út 241..
Cégjegyzékszám
01-09-296245

Adós adatai

Cégnév
Napport Ingatlanhasznosító és Elektronikai Kft. „f.a.”
Székhely
7771 Palkonya, hrsz. 019/9
Cégjegyzékszám
02-09-070173

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.02-14-000423 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-296245, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Napport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-070173, székhely: 7771 Palkonya, hrsz. 019/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 33 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P831567F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésének lényeges feltétele annak igazolása, hogy a vagyonelemek nettó vételárának 1%-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000423 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 14. 13 óra 00 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-296245, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Napport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-070173, székhely: 7771 Palkonya, hrsz. 019/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000423 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 28. 10 óra 00 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-296245, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Napport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-070173, székhely: 7771 Palkonya, hrsz. 019/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P831567.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-296245, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..), mint a(z) Napport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-070173, székhely: 7771 Palkonya, hrsz. 019/9) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-14-000423/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P831567
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 28. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 14. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) „NAPPORT Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel az INTENTIO Reorganizációs Kft. Kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01372405-00300007 számú bankszámlájára átutalással meg kell fizetnie.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az Ajánlattevő köteles ajánlata mellékleteként benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevőt meghatalmazott képviseli a pályázat során, úgy a meghatalmazást kötelező az ajánlat mellékleteként benyújtani. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyhez nem kerültek csatolásra az említett dokumentumok.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a BAMKH Siklósi Járási Hivatal által Villány belterület, 911 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 7773 Villány, Ady Endre fasor 911. hrsz. alatt található, 999 m2 alapterületű, kivett telephely megjelölésű ingatlan (borászatként kialakított malomépület, a továbbiakban: ingatlan). A malomépület helyi védelem alatt áll. Az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjogok, végrehajtási jog, vízvezeték szolgalmi jog, valamint vezetékjogok kerültek bejegyzésre.

2. Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezik az 1. pontban hivatkozott ingatlanban található (részben beépített) borászati gépek és eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 66 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: borászat, vendéglátóhely

Típus:
kivett telephely
Területe:
1 024 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Villány
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
911
Ingatlan postai címe:
7773 Villány, Ady Endre fasor 6..
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
1 024 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
borászat, vendéglátóhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
NAPPORT Ingatlanhasznosító és Elektronikai Kft. "f.a"

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjogok, végrehajtási jog, vízvezeték szolgalmi jog, valamint vezetékjogok kerültek bejegyzésre.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: borászati eszközök

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem zálogjog
Mennyisége:
242 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek előre egyeztetett időpontban megtekinthetők. Az időpontot előre egyeztetni kell az INTENTIO Reorganizációs Kft. telephelyén (1051 Budapest, Arany János utca 10. 2. em., tel: (1) 792-8977, dr. Bényi Szabolcs felszámolóbiztos).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes Ajánlattevő a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles az Eladó részére egy összegben átutalással megfizetni (részletfizetésre nincs lehetőség).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megköt��sének lényeges feltétele annak igazolása, hogy a vagyonelemek nettó vételárának 1%-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes Ajánlattevő vagyonelemeket a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül köteles birtokba venni. A vagyonelemek a kellékszavatosság, továbbá az ingóságok a leltárhiányért való felelősség kizárásával kerülnek értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot kizárólag a vagyonelemek együttes megvásárlására lehet tenni.Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon regisztrált, ingatlantulajdon-szerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan úton van lehetőség. Ajánlatot az EÉR-be feltöltött Vételi ajánlat szerinti szövegezéssel lehet tenni. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);- a vagyonelemek együttes megvásárlására ajánlott vételárat;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a vagyonelemek megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a Kiíró arra irányuló felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 30 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül a vagyonelemeket birtokba veszi;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: a vagyonelemek a kellékszavatosság kizárásával, továbbá az ingóságok a leltárhiányért való felelősség kizárásával kerülnek értékesítésre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok bontására és értékelésére az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A Kiíró az értékelésről jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított 20 napon belül feltölt az EÉR felületére.

Az ajánlatok értékelése során a Kiíró a vételár nagysága alapján dönt, a Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

Az Eladó az elővásárlásra jogosultakat jelen ajánlattételi felhívással értesíti arról, hogy elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
Az Eladó és a nyertes Ajánlattevő között kötendő szerződésben az Eladó a vagyonelemek tulajdonjogát átruházza a nyertes Ajánlattevőre azzal, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek (ideértve az adásvételi szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével felmerülő, az értékesítésre kerülő ingatlan vételárának 2 %-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíjat is) és illeték megfizetése a nyertes Ajánlattevőt terheli.
A vagyonelemek együttes irányára nettó 66.000.000,- Ft, azaz Hatvanhatmillió forint. A vagyonelemek együttes minimálára nettó 33.000.000,- Ft. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól, mivel az Eladó a 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján ingatlanértékesítési tevékenységét nem tette adókötelessé. Az ingóságok vételára utáni ÁFA megfizetésére a fordított ÁFA fizetés szabályai alapján kerül sor. Felhívjuk figyelmüket, hogy a malomépület helyi védelem alatt áll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P831567/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 09. 14. | 13:00 || A pályázat véget ért.

2017. 08. 28. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.