A nyertes ár
1 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 10. 07. 12:00

Ismertető

Teremgarázs Budapest XIII. Kerületében eladó!

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest belterület 26970/3/A/37. hrsz alatt (természetben: 1135 Budapest, Szent László út 71/A-B. pinceszint) felvett "teremgarázs" elnevezésű ingatlanban található 20/440-ed tulajdonrészt, amely a pinceszinten lévő teremgarázs beállót jelöli.

Pályázat kezdete
2017. 09. 22. | 12:08
Pályázat vége
2017. 10. 07. | 12:00
Ügyszám
56.Fpk.771/2017/3
Becsérték2 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely
1053 Budapest, Veres Pálné utca 9..
Cégjegyzékszám
01-10-048781

Adós adatai

Cégnév
SERAMIS-IMMO Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.„f.a.”
Székhely
1131 Budapest, Hajdú köz 9. A ép. földszint em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-726707

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 56.Fpk.771/2017/3 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048781, székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9.., levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9..) felszámoló által a Seramis Immo Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-726707, székhely: 1131 Budapest, Hajdú köz 9. A ép. földszint em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P853488F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 56.Fpk.771/2017/3 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 7. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048781, székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9.., levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9..) felszámoló által a Seramis Immo Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-726707, székhely: 1131 Budapest, Hajdú köz 9. A ép. földszint em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 56.Fpk.771/2017/3 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 22. 12 óra 08 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048781, székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9.., levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9..) felszámoló által a Seramis Immo Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-726707, székhely: 1131 Budapest, Hajdú köz 9. A ép. földszint em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P853488.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048781, székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9.., levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9..), mint a(z) Seramis Immo Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-726707, székhely: 1131 Budapest, Hajdú köz 9. A ép. földszint em. 2) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.771/2017/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P853488
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. szeptember 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik&Varga Zrt. mint a Seramis-Immo Kft. „f.a” felszámolójának OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára kell átutalnia „Seramis-Immo Kft FA ajánlati biztosíték” közleménnyel, úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg megtörténjen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. A pályázat eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest belterület 26970/3/A/37. hrsz alatt (természetben: 1135 Budapest, Szent László út 71/A-B. pinceszint) felvett "teremgarázs" elnevezésű ingatlanban található 20/440-ed tulajdonrészt, amely a pinceszinten lévő teremgarázs beállót jelöli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs

Típus:
garázs
Területe:
629 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
20/440
Becsérték:
2 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
26970/3/A/37
Ingatlan postai címe:
1135 Budapest, Szent László út 71. A-B ép. pinceszint em.
Területnagyság:
629 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
teremgarázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Seramis-Immo Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan terhei: végrehajtási jog 43.750.- Ft és járulékai erejéig a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata jogosult javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2017. szeptember 27-én 13. órakor tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárfizetésre a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor a Patik&Varga ZRt., mint a Seramis-Immo Kft. „f.a” felszámolójának OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519 sz. bankszámlájára történő átutalással. A Közlemény rovatban fel kell tüntetni „Seramis-Immo Kft. f.a. vételár”

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követően 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgy minimál ára: 1 500 000 forint
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat, ki. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. A pályázatnak tartalmaznia kell: Magánszemély ajánlattevő estében: a pályázó nevét, állampolgárságát, lakcímét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, azonosításra alkalmas személyi okmányának másolatát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetésnek igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetésnek igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja. A szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést, a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1%+áfa összegének felel meg, de minimum 30.000.-Ft + ÁFA. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább10 napot biztosít. A felszámoló felhívja a pályázókat, hogy magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. A meghirdetett vagyontárgy irányára nettó összegben értendő. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján „az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P853488/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 10. 07. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 09. 22. | 12:08 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P853488F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan értékesítése ÁFA fizetést von maga után, vagy ÁFA mentes a vásárlás? Köszönöm!

  • || Értékesítő kommentje:

    "A felszámoló felhívja a pályázókat, hogy magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. A meghirdetett vagyontárgy irányára nettó összegben értendő. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett."