Eredménytelenítés ideje
2017. 10. 16. 20:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 10. 16. 20:00

Ismertető

Beépítetlen terület Szántódon

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szántód belterület 893 helyrajzi számú beépítetlen terület

Pályázat kezdete
2017. 09. 29. | 08:00
Pályázat vége
2017. 10. 16. | 20:00
Ügyszám
7.Fpk.67
Becsérték581 300 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
Sió Properties Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4..
Cégjegyzékszám
20 09 072166

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Sió Properties Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 072166, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 16. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Sió Properties Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 072166, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 29. 08 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Sió Properties Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 072166, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P855185.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Sió Properties Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 072166, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4..) Zalaegerszegi Törvényszék 7.Fpk.67/2017./10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P855185
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. szeptember 29. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 16. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 639 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10186501-00000000 számú bankszámlájára " Szántód 893 hrsz bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve úgy, hogy a bánatpénz teljes összege legkésőbb a pályázat leadására nyitva álló határidőig a bankszámlán jóváírásra kerüljön. Felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 munkanapon belül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szántód belterület 893 helyrajzi számú beépítetlen terület

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 581 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
79 634 m²
Állapota:
elhanyagolt, gazos, bokros
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szántód
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
893
Ingatlan postai címe:
Szántód, hrsz. 893
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
79 634 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
beépítetlen terület
Az ingatlan jogi jellege:
kizárólagos tulajdon
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
műemléki környezet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Sió Properties Kft. f.a.8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vételi jog 2009.06.14-ig az OTP Bank Nyrt. javára (lejárt), - Keretbiztosítéki jelzálogjog 40 MFt erejéigaz OTP Bank Nyrt. javára, - Vezetékjog érintett terület 497 nm az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára, - Vezetékjog érintett terület 3.509 nm az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára, - Végrehajtási jog 200 MFt és járulékai erejéig a CIB Bank Zrt. javára, - Végrehajtási jog 19.371.600 Ft és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. javára, - Árverés kitűzése 2015.03.27-2015.05.26-ig, - Árverés kitűzése 2015.06.04-2015.08.03-ig, - Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.500 MFt erejéig az Euro-Faktor Zrt. javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt, gazos, bokros

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a pályázat megkezdését követő keddi munkanapon (2017. október 3-án) 10 és 14 óra között tekinthető meg az EÉR-en vagy telefonon (+36(1)219-0473) történő előzetes időpont egyeztetést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat forintban, a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10186501-00000000 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. A vételár megfizetése tekintetében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfizetése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér, mely a felszámoló által feltöltött hirdetmény alapján az EÉR igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó adatait, gazdálkodó szervezet esetén: nevet, székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot, telefonszámot, e-mail címet, a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát; magánszemély esetén: nevet, állampolgárságot, lakcímet, születési adatokat, adóazonosító jelet, személyi igazolványszámot (külföldi ajánlattevő esetén útlevélszámot), telefonszámot, e-mail címet; külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (1952. évi III. tv.) 67. és 69. §-ában foglalt jogszabályok az irányadóak, - Az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot a pályázat lejárati határidejétől számított 120 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést a pályázat eredményének EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja, - Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §-ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja, - Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig, külföldi pályázótól a számlavezető bank nevének, SWIFT illetve BIC kódjának, valamint a nemzetközi számlaszámának (EU esetén IBAN ) pontos megadását, amelyre sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,- Nyilatkozatot, hogy a pályázó a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve elfogadja, - Nyilatkozatot, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.). A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a legmagasabb ajánlati árhoz képest legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az érdekelteket az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti. Több ártárgyalás is tartható. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben. Az ezen elővásárlási jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján gyakorolhatják oly módon, hogy a vételár közlést követő 10 napon belül vételi szándékukat bejelentik a felszámolónak. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása, ezért kéri az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában - nettó 290,65 MFt összegű ajánlati ár (minimálár) alatt – is eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Környezetszennyezésről a felszámolónak nincs tudomása. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az ingatlan értékesítését 27 % ÁFA terheli, melyet a nettó vételáron felül a hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.) előírásai szerint kell megfizetni. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat - mely a vételár 1 %-a +ÁFA - a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P855185/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 10. 16. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2017. 09. 29. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.