A nyertes ár
16 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 11. 14. 20:00

Ismertető

Jó állapotú lakóház Abádszalókon eladó!

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság 1/1 tulajdoni hányadát képező 5241 Abádszalók Arany János utca 4. - hrsz.: 732 - lakóház udvarral.

Pályázat kezdete
2017. 11. 14. | 15:00
Pályázat vége
2017. 11. 14. | 20:00
Ügyszám
29. Fpk. 160/2015
Becsérték17 800 000 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár16 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pridentum-Pro Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1123 Budapest, Alkotás utca 5..
Cégjegyzékszám
01-09-737621

Adós adatai

Cégnév
Tamand-Pék Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..
Cégjegyzékszám
16-09-012107

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 29. Fpk. 160/2015 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 16 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P857414F3
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesen elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, ami nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) adóssal szembeni, 29. Fpk. 160/2015 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) adóssal szembeni, 29. Fpk. 160/2015 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló a(z) Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 29. Fpk. 160/2015 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P857414

Az ártárgyalás kezdete: 2017. november 14. 15 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2017. november 14. 20 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 29. Fpk. 160/2015 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 22. 10 óra 57 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 29. Fpk. 160/2015 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 6. 10 óra 57 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P857414.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..), mint a(z) Tamand-Pék Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-012107, székhely: 5084 Rákócziújfalu, Virág utca 21..) Szolnoki Törvényszék 29. Fpk. 160/2015. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P857414
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 6. 10 óra 57 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 22. 10 óra 57 perc

Ajánlati biztosíték összege: 538 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyonelemekre meghatározott együttes összegű „ajánlati biztosítékot” banki utalással kell teljesíteni, melynek együttes összege 538.000,- Ft, mely összegről szóló átutalási bizonylatot a pályázathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosíték összegét a Pridentum-Pro Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010659-00154546-00100000 számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban ”Tamand-Pék Kft. fa ajánlati biztosíték” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékok befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot a pályázati határidő lejártát követő 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a pályázat eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül utalja vissza. Eredményes pályázat esetén, felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre a szerződés, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőre nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ajánlat tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság 1/1 tulajdoni hányadát képező 5241 Abádszalók Arany János utca 4. - hrsz.: 732 - lakóház udvarral.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lakóház udvarral

Típus:
ház
Területe:
732 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Abádszalók
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
732
Ingatlan postai címe:
5241 Abádszalók, Arany János utca 4..
Művelési ág:
Kivett lakóház, udvar, garázs
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett lakóház, udvar, garázs
Területnagyság:
732 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lakóház udvarral

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Tamand-Pék Kft. Fa. - 5084 Rákócziújfalu Virág utca 23.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 10.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési alapítvány javára.Végrehajtási jog 932.000,- Ft és járulékai a N.A.V. javára.Végrehajtási jog 10.671.600,- Ft és járulékai a N.A.V. javára.Végrehajtási jog 30.000,- Ft és járulékai a Magyar Állam javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon az épületek területe 151 m2, összközműves a telek, de a gáz, elektromos stb. szolgáltatás megszüntetve. A közművek helyreállítása a vevő költsége.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok helyszíni megtekintését érdeklődés esetén az EÉR-en közzétett időpontban a helyszínen - 5241 Abádszalók, Arany János utca 4. - biztosítja felszámoló. Az ingatlanról képeket csatoljuk. Kapcsolattartás az érdeklődőkkel kizárólag az EÉR-en keresztül történik. A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki (fedezet) igazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli. Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá céges pályázók esetén cégszerű aláírást és a dátumot. A vételár megfizetése egy összegben, a bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek, a vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15. munkanapig kell teljesíteni. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesen elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, ami nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokba vételéről a vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni. Késedelmes birtokba vétel esetén a vevő a felmerülő költségeket, valamint 5 ezer forint/ nap kötbért köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) nincs egyéb kötelezettségvállalás, b) egy összegben történik a vételár megfizetése, ezért csak a legmagasabb vételár az értékelés szempontja c) az érvényes pályázatok azok, amelyek a pályázati kiírásban előírt valamennyi követelménynek eleget tesznek, az ajánlata egyértelmű és a szükséges dokumentumok csatolásra kerültek. Az érvényes pályázatok közül kerül kiválasztásra az eredményes pályázat, a kiválasztás módszere, hogy a legmagasabb ajánlati árat tartjuk a legkedvezőbbnek, és az kerül elfogadásra. A pályázat során a minimális vételár összegét 15.500.000,- Ft azaz tizenötmillió-ötszázezer forintban határozza meg felszámoló, de a jelzett ár megajánlása nem jelent felszámoló számára értékesítési kötelezettséget a pályázat elbíráslása során, ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan a pályázók által megtekintett és ismert, használt állapotban, per- teher és igénymentesen, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Az ingatlanban lévő konyhai és egyéb bútorok, függönyök, stb. tulajdoni joga nem tisztázott, azokat nem tudja felszámoló eredményes pályázat esetén átadni. A gáz, villany, víz, és egyéb szolgáltatás helyreállítása a vevő költsége. A pályázat során az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli. Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról. A teljes vételár kiegyenlítése a vagyonelemek birtokba adásának feltétele. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fogadott vételi ajánlatot tevők ajánlati biztosítéka a pályázatok elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámolónak. A pályázat eredményességének megállapítását követően az elővásárlási joggal rendelkezőnek bemutatásra kerül a nyertes ajánlat annak érdekében, hogy nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az elővásárlási jogot gyakorlóra a hirdetményben pontosan megfogalmazott feltételek teljes körűen vonatkoznak, a pályázó cégszerű aláírását és dátumát. A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve, hogy a pályázat határidőben érkezett-e. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni. A pályázati felhívásban meghatározott pályázatbontáskor az értékesítő megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon, különösen a 12. § (5) bekezdése szerinti szempontok szerint. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül köteles elkészíteni, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölteni az EÉR felületére. Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR felületet biztosít az ártárgyalás lebonyolítására, abban az esetben, ha a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázók online értesítést kapnak az újabb ártárgyalási fordulóról. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. A vagyonelemekről a képeket csatoljuk. Kapcsolattartás kizárólag az EÉR-en keresztül történik.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P857414/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 14. | 20:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2017. 11. 14. | 15:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 10. 22. | 10:57 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 06. | 10:57 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P857414F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A nyilvános pályázati felhívásban nem találom a licitlépcső értékét. Ilyen esetben az EÉR szabályzat erre vonatkozó pontja az irányadó? Válaszát előre köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó és Érdeklődők! Mivel az értékesítés PÁLYÁZAT és NEM ÁRVERÉS a kiírásban nincs meghatározásra licit lépcső mivel alap esetben ilyen nincs. Amire Ön gondolhat az az eset, ha a pályázat során az érvényes ajánlatok között 10%, vagy annál kisebb ajánlati eltérés van. Ekkor felszámoló meghatározza majd a licittel kapcsolatos szabályokat a vonatkozó előírások alapján, amiről abban az esetben majd értesítést kapnak.

 • || P857414F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló Asszony/Úr! A vételár zárolt bankszámlán történő rendelkezésre állásáról szóló, a nyilvános pályázati felhívásban említett banki fedezetigazolással kapcsolatban lenne kérdésem. Van ennek a fedezetigazolásnak bármilyen kötelező tartalmi vagy formai eleme (hivatkozás a jelen eljárásra, aláírás, bélyegző stb.), amelyet mindenképp jeleznem kellene a banknak, mielőtt kiállítják az igazolást? Meg kell-e jelölni például a jelen pályázati eljárás ügyszámát, vagy elég, ha általában véve igazolja a bank, hogy a szóban forgó összeg a rendelkezésemre áll, és zárolva van? Köszönöm a segítségét.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó! A banknak azt kell igazolnia, hogy az ajánlati biztosítékot meghaladó pályázati összeg rendelkezésre áll, vagy azt erre a pályázati célra egy alszámlán elkülönítette. További formai előírás nincs, de amire elkülönítették azonosítható legyen pl.: az adós társaság megnevezése (Tamand-Pék Kft. fa.) vagy a pályázati eljárás ügyszáma, lenne célszerű.

 • || P857414F2 kommentje:

  Köszönöm gyors válaszát. Az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatban nekem is van kérdésem. Eredményes pályázat és értékesítés esetén lenne-e lehetőség arra, hogy a szerződés megkötése során eljáró ügyvédet magam válasszam meg? Köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődők! Az ügyvédet felszámoló válassza. A kialakult helyzet is ezt indokolja.

 • || P857414F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló Asszony/Úr! Érdeklődni szeretnék, hogy az értékesítendő ingatlan megtekintése céljából lehetne-e Önnel időpontot egyeztetni, és ha igen, lehetne-e szó szombati időpontról. Ez utóbbi azért lenne fontos, mert külföldön élek, és kifejezetten ezért látogatnék haza Magyarországra. Segítségét és szíves együttműködését előre is köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az értékesítés során az összes körülményt értékelve fogjuk meghatározni a megtekintés időpontját. A szombati időpont nem kizárt, lehetőségek szerint figyelembe veszi felszámoló, de jelenleg nem tud végleges választ adni. Kérem figyelje a kérdéseket és válaszainkat.

 • || Értékesítő kommentje:

  TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK! Felszámoló az INGATLAN MEGTEKINTÉSÉRE 2017. OKTÓBER 14-én 11,00 és 12,00 ÓRA KÖZÖTT BIZTOSÍT LEHETŐSÉGET. Kérem, hogy akit érdekel az ingatlan és személyesen is megkívánja nézni a jelzett időpontot vegye figyelembe pályázata benyújtása során. Köszönettel: Felszámoló!

 • || P857414F1 kommentje:

  Tisztelt Cím! A hirdetmenyben nem látom a szerződéskötési ügyvédi díj összeget valamint, hogy az ertekesitendo ingatlan bruttó vagy nettó ár? Sikeres értékesítés eseten birtokba tudja adni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A feltett kérdéseire az alábbiak szerint válaszol felszámoló: Sikeres értékesítés esetén az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a. Az adós társaság ingatlana az ÁFA mentes értékesítési körbe tartozik. Az ingatlan birtokba adásának nincs akadálya, a benne lévő egyes ingóságok tulajdoni joga nem tisztázott, azzal kapcsolatban kell majd egyeztetni.