Eredménytelenítés ideje
2017. 10. 31. 08:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 10. 31. 08:01

Ismertető

élzárógép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Biesse Akron 1330 típusú, 26372 azonosító számú élzárógép.

Pályázat kezdete
2017. 10. 13. | 08:01
Pályázat vége
2017. 10. 31. | 08:01
Ügyszám
34. Fpk. 3.557
Megnézem az előző kiírást
Becsérték1 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
ABSOLUT INSOLVENT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2096 Üröm, Görgey út 5..
Cégjegyzékszám
13-09-159230

Adós adatai

Cégnév
GTV Stile Partner Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1211 Budapest, Szállító utca 7.
Cégjegyzékszám
01-09-995364

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 34. Fpk. 3.557 ügyszámú nyilvános pályázat, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a GTV Stile Partner Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-995364, székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 34. Fpk. 3.557 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 31. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a GTV Stile Partner Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-995364, székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34. Fpk. 3.557 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 13. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a GTV Stile Partner Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-995364, székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P858695.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..), mint a(z) GTV Stile Partner Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-995364, székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 7.) Fővárosi Törvényszék 34. Fpk. 3.557/2015.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P858695
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 13. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 31. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben. A pályázat feltétele, hogy a bánatpénz a megadott bankszámlaszámra jóváírásra kerüljön pályázat határidejéig. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: GTV Stile Partner - bánatpénz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott pályázó az ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Biesse Akron 1330 típusú, 26372 azonosító számú élzárógép.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: élzárógép

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingók adós cég székhelyén, előre egyeztetett (tel: 30/660-1654) időpontban megtekinthetőek 2017. október 18-án 13 és 14 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Minimál ár: az irányár 50%-a.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a GTV Stile Partner Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban, - nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi az ingót, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett gépet pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.Az irányár nettó ár. Magánszemély vevő esetén az ingók értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az ajánlatok értékelésére a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel a felszámoló. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P858695/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 10. 31. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 13. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.