Eredménytelenítés ideje
2017. 10. 14. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 10. 14. 12:00

Ismertető

autóalkatrészek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Árukészlet (autóalkatrészek, pl. izzók, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő, váltóolaj, olaj, gumiharang, hőgomba, flexicső, sárvédő tartó, fékmunkahenger, fékbetét, gyertya, féktárcsa, fényszóró, ablaktörlő lapát, lökhárító, stb.). Az árukészlet tételes felsorolása a részletes pályázati kiírásban található meg.

Pályázat kezdete
2017. 09. 29. | 12:00
Pályázat vége
2017. 10. 14. | 12:00
Ügyszám
17.Fpk.4481
Megnézem az előző kiírást
Becsérték500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév
Autó-Multiszerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10..
Cégjegyzékszám
01-09-712798

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.4481 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Autó-Multiszerviz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-712798, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.4481 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 14. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Autó-Multiszerviz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-712798, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.4481 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 29. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Autó-Multiszerviz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-712798, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P865155.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Autó-Multiszerviz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-712798, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10..) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.4481/2015/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P865155
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. szeptember 29. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő!
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén a befizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Árukészlet (autóalkatrészek, pl. izzók, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő, váltóolaj, olaj, gumiharang, hőgomba, flexicső, sárvédő tartó, fékmunkahenger, fékbetét, gyertya, féktárcsa, fényszóró, ablaktörlő lapát, lökhárító, stb.). Az árukészlet tételes felsorolása a részletes pályázati kiírásban található meg.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Budapest, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, a szerződés szerinti határidőig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a megajánlott vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
Az elbírálás szempontja a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok esetében az ajánlott vételár nagysága.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
Minimálár: 250.000,- Ft

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P865155/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 10. 14. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 09. 29. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P865155F2 kommentje:

    Tisztelt Felhasználó; Részletes listát szeretnék kérni az alábbi email címre: birobirbi@gmail.com Köszönettel

  • || P865155F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Legyen olyan kedves a tételes listát a danielszilardvajda@gmail.com email címre elküldeni. Várom a válaszát! Üdvözlettel Vajda Dániel Szilárd