Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 12. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 12. 16:00

Ismertető

Ford Transit Van, 1998 cm3, diesel, 2001

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ford Transit Van, 1998 cm3, diesel, 2001 A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja.

Pályázat kezdete
2017. 10. 14. | 10:00
Pályázat vége
2017. 11. 12. | 16:00
Ügyszám
6.Fpk.140/2016
Becsérték1 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..
Cégjegyzékszám
04-09-003709

Adós adatai

Cégnév
HEFA Sport Kft.„f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Budapesti út 85.
Cégjegyzékszám
19-09-503049

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.140/2016 ügyszámú nyilvános pályázat, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a HEFA Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-503049, székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 85.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.140/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 12. 16 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a HEFA Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-503049, székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 85.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.140/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 14. 10 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a HEFA Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-503049, székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 85.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P871163.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..), mint a(z) HEFA Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-503049, székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 85.) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.140/2016/12. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P871163
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 14. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Varga és Társa Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10613069-49020021 számú elkülönített ajánlati biztosíték számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Hefa Transit bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ford Transit Van, 1998 cm3, diesel, 2001
A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ford Transit Van, 1998 cm3, diesel, 2001

Típus:
Jármű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Veszprém, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követő keddi napokon 11-12 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül Budapesten a felszámoló fiókirodájában előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítést Áfa terheli, melynek megfizetésére Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat. A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár az irányár 50%-a. A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó irányár 5%-a. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról, azonban elővásárlási jogának fennállását a pályázatbenyújtási időszak alatt köteles postai tértivevényes levél vagy a felszámolónak átadott levél útján igazolni a Kiíró felé.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P871163/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 12. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 14. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.