Eredménytelenítés ideje
2017. 10. 16. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 10. 16. 12:00

Ismertető

beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szentes Belterület 4227/1 hrsz-ú beépítetlen terület (területe 4242 m2)

Pályázat kezdete
2017. 09. 29. | 00:00
Pályázat vége
2017. 10. 16. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.06-14-000044
Megnézem az előző kiírást
Becsérték3 420 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Vahot utca 6..
Cégjegyzékszám
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév
Fekete és Társa 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
600 Szentes, Gaál I. utca 33.
Cégjegyzékszám
06-09-005121

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.06-14-000044 ügyszámú nyilvános pályázat, a Credit Plusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6.., levelezési cím: 1119 Budapest, Vahot utca 6..) felszámoló által a Fekete és Társa 2000 „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-005121, székhely: 600 Szentes, Gaál I. utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.06-14-000044 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 16. 12 óra 00 perckor, a Credit Plusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6.., levelezési cím: 1119 Budapest, Vahot utca 6..) felszámoló által a Fekete és Társa 2000 „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-005121, székhely: 600 Szentes, Gaál I. utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.06-14-000044 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 29. 00 óra 00 perckor, a Credit Plusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6.., levelezési cím: 1119 Budapest, Vahot utca 6..) felszámoló által a Fekete és Társa 2000 „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-005121, székhely: 600 Szentes, Gaál I. utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P872332.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Credit Plusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6.., levelezési cím: 1119 Budapest, Vahot utca 6..), mint a(z) Fekete és Társa 2000 „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-005121, székhely: 600 Szentes, Gaál I. utca 33.) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.06-14-000044/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P872332
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. szeptember 29. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 102 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára „Fekete és Társa 2000 Kft. „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szentes Belterület 4227/1 hrsz-ú beépítetlen terület (területe 4242 m2)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 420 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
4 242 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
4 242 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Építési tilalom. Magassági építési korlátozás 40 m. Jogosult: Magyar Telekom Nyrt. 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.- Önálló zálogjog 3 900 000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: magánszemély- Végrehajtási jog 3 415 447,- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Vezetékjog. Jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6720 Szeged, Kossuth u. 64-66.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással vagy készpénzben a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: c) Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P872332/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 10. 16. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 09. 29. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P872332F2 kommentje:

    jujj

  • || P872332F1 kommentje:

    .