A nyertes ár
150 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 10. 28. 00:00

Ismertető

Üzleti ingatlan Karcagon eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Karcag, Dózsa György út 167/4 alatt felvett 25 négyzetméter alapterületű, kivett üzlet megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni része.

Pályázat kezdete
2017. 10. 13. | 00:00
Pályázat vége
2017. 10. 28. | 00:00
Ügyszám
6.Fpk.03-11-000553
Becsérték100 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zártkörű Részvénytársaság
Székhely
6721 Szeged,, Szent István tér 16..
Cégjegyzékszám
06-10-000275

Adós adatai

Cégnév
CLEAN-WATER Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft „f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Talfája utca 3.
Cégjegyzékszám
03-09-105499

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.03-11-000553 ügyszámú nyilvános pályázat, a Coop Szeged Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged,, Szent István tér 16.., levelezési cím: 6721 Szeged,, Szent István tér 16..) felszámoló által a CLEAN-WATER Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-105499, székhely: 6000 Kecskemét, Talfája utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 150 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P874669F1
Szerződéskötés dátuma: A vételi jogot elnyert pályázóval a nettó vételár 1 %-ának megfelelő jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.03-11-000553 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 28. 00 óra 00 perckor, a Coop Szeged Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged,, Szent István tér 16.., levelezési cím: 6721 Szeged,, Szent István tér 16..) felszámoló által a CLEAN-WATER Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-105499, székhely: 6000 Kecskemét, Talfája utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.03-11-000553 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 13. 00 óra 00 perckor, a Coop Szeged Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged,, Szent István tér 16.., levelezési cím: 6721 Szeged,, Szent István tér 16..) felszámoló által a CLEAN-WATER Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-105499, székhely: 6000 Kecskemét, Talfája utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P874669.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Coop Szeged Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged,, Szent István tér 16.., levelezési cím: 6721 Szeged,, Szent István tér 16..), mint a(z) CLEAN-WATER Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-105499, székhely: 6000 Kecskemét, Talfája utca 3.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 6.Fpk.03-11-000553/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P874669
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 13. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 28. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a CLEAN-WATER Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft „fa” a PILLÉR Takarékszövetkezetnél vezetett 57400217-11121512. számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyet a COOP Szeged Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (https://eer.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot, amely szerint a nyertes ajánlattevő az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat a szerződést követően 30 napon belül átutalja.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását is.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Karcag, Dózsa György út 167/4 alatt felvett 25 négyzetméter alapterületű, kivett üzlet megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni része.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzlet megnevezésű ingatlan

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
25 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Karcag
Ingatlan postai címe:
5300 Karcag, Dózsa György út 167/4..
Területnagyság:
25 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett üzlet megnevezésű ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan – időpont-egyeztetést követően –megtekinthető. További információ Döme Bálinttól a 20/313-42-68 telefonszámon kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vásárlásra jogosult a vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni átutalással a CLEAN-WATER Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft „fa” a PILLÉR Takarékszövetkezetnél vezetett 57400217-11121512. számú bankszámlájára. Beszámítás a Cstv 49. §(4) bekezdése szerint kizárt. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert pályázóval a nettó vételár 1 %-ának megfelelő jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül kerül sor. Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, értékeli és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A vételi jogot elnyert pályázóval a nettó vételár 1 %-ának megfelelő jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P874669/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 10. 28. | 00:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 13. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.