Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 15. 00:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 15. 00:00

Ismertető

Kivett telephely Kivett lakóház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest, Pesti út 137599/1 hrsz. Kivett telephely Kivett lakóház

Pályázat kezdete
2017. 10. 30. | 00:00
Pályázat vége
2017. 11. 15. | 00:00
Ügyszám
Fpk. 01-11-010926
Becsérték424 000 000 Ft
Minimálár212 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév
RMC Shopping Center Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1173 Budapest, Összekötő út 2..
Cégjegyzékszám
01-09-945126

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk. 01-11-010926 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a RMC Shopping Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-945126, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk. 01-11-010926 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 15. 00 óra 00 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a RMC Shopping Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-945126, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk. 01-11-010926 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 30. 00 óra 00 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a RMC Shopping Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-945126, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P875863.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) RMC Shopping Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-945126, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2..) Fővárosi Törvényszék Fpk. 01-11-010926. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P875863
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 30. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 15. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 720 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, 12.720.000.- Ft befizetése „RMC Shopping Center Kft. bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, Pesti út 137599/1 hrsz.
Kivett telephely
Kivett lakóház

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 424 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 212 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely, Kivett lakóház

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
53 239 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
53200/53239

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
137599/1
Művelési ág:
kivett telephelykivett lakóház
Területnagyság:
53 239 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett telephely, Kivett lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
tulajdoni hányad: 53200/53239bejegyző határozat, érkezési idő: 146278/3/2009/09.07.23jogcím: jogutódlásjogállás: tulajdonosnév:RÁKOS MENTE CENTER KFT.cím: 1173 BUDAPEST XVII.KER. Összekötő utca 2.tul.hányad: 1/1 tul. hányadot módosító határozat: 70241/6/2011/11.03.23tulajdoni hányad: 39/53239bejegyző határozat, érkezési idő: 70241/6/2011/11.03.23jogcím: vételutalás: II/8.jogállás: tulajdonosnév: Juhalis Ágnessz.név: Dömötör Ágnesszül:1946a.név: Schwarz Irmacím: IZRAEL Arazim Str. 31.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43700/1/2009/08.11.10Keretbiztosítéki jelzálogjog 15 000 000 000 FT, azaz tizenötmilliárd Ft erejéig.jogosult: név: MKB BANK ZRT. törzsszám: 38001056 cím: 1056 Budapest, Váci utca 38.6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43700/1/2009/08.11.10Vételi jog 2013.10.27-igjogosult: név: MKB BANK ZRT. törzsszám: 38001056cím: 1056 Budapest, Váci utca 38.7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 84147/2/2010/10.03.26Vezetékjogaz ingatlan 1196 m2 területű részére vonatkozóan, (VMB-156/2009).jogosult: név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT.cím: 1132 Budapest XIII. KER., Váci út 72-74.8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 90198/5/2011/11.03.23Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 5 000 000 000 FT, azaz ötmilliárd FT erejéig.jogosult: név: ELEPHANT EUROPE LTD.cím: DRAKE CHAMBERS, TORTOLA, British Virgin Islands9. Bejegyző határozat, érkezési idő: 90198/5/2011/11.03.23-Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.utalás: III/5.jogosult: név: ELEPHANT EUROPE LTD.cím: DRAKE CHAMBERS, TORTOLA, British Virgin Islands12. Bejegyző határozat, érkezési idő: 53452/1/2012/11.10.25Vezetékjog328 m2 nagyságú területre vonatkozóan, VMB-184/2011.jogosult: név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT.cím: 1132 Budapest XIII. KER., Váci út 72-74.13. Bejegyző határozat, érkezési idő: 130891/1/2012/12.06.19Végrehajtási jpg 45 042 000 FT, azaz negyvenötmillió-negyvenkétezer FT és járulékai erejéig.A NAV képviseletében a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága jár el., 6546637294.utalás: II/8.jogosult: név: NEMEZTI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL törzsszám: 15789934cím: 1054 Budapest V. KER., Széchenyi utca 2.15. Bejegyző határozat, érkezési idő: 166704/2/2012/12.09.17Jelzálogjog 29 521 356 FT, azaz huszonkilencmillió-ötszázhuszonegyezer-háromszázötvenhat FT és járulékai erejéig.utalás: II/8.jogosult: név: BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. ÖNKORMÁNYZATcím: 1173 Budapest XVII. KER., Pesti utca 165.17. Bejegyző határozat, érkezési idő: 58458/1/2015/15.03.16Elővásárlási jogjogosult: név: Gál Zoltán Sándorsz.név: Gál Zoltán Sándorszül.: 1978a.név: Martinkó Klára Máriacím: 2120 DUNAKESZI Eisemann Mihály utca 12/B.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszíni megtekintésre a hirdetés megjelenését követően – előzetes egyeztetés után- bármikor lehetőség van. Érdeklődni Tóth István felszámolóbiztostól a 06-30/95-37-330-as telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő per és teher vonatkoztatásában, a leendő vevőt tájékoztatjuk arról, hogy a létesítmény 2022. évig a kialkudott bérleti díj előzetes teljes mértékű megfizetése mellett még a felszámolás indítása előtt bérbe lett adva. A leendő tulajdonos a rendelkezési joga ezt követően nyílik meg. Az ingatlan per- és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő bejegyzések az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg a Csődtörvény 38. §. (4. szakasza) alapján törlésre kerülnek. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága. Az elővásárlása jogosultak az elővásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az elővásárlási jogosultak ezen irányú szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban kell, hogy bejelentsék a felszámolónak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
A felszámoló az értékesítési minimálárat a megjelölt vételár 50%-ában jelöli meg.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P875863/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 15. | 00:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 30. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.