Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 06. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 06. 12:00

Ismertető

Volt vendéglő, pékség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan: Hrsz.: Oroszlány belterület 602/16/A/11 társasház Megnevezése: vendéglő, pékség Alapterülete: Ingatlan címe: Tulajdoni hányad 532 m2 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 1. 1/1 Az ingatlanok jelzálogjoggal, vételi joggal, végrehajtási joggal terheltek, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

Pályázat kezdete
2017. 10. 16. | 09:00
Pályázat vége
2017. 11. 06. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.01-2015-000278
Megnézem az előző kiírást
Becsérték32 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
CO-INVEX Kereskedelmi Kft. „f.a.”
Székhely
1077 Budapest, Almássy tér 8. 3 em. 21
Cégjegyzékszám
0109990226

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-2015-000278 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a CO-INVEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109990226, székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 8. 3 em. 21) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-2015-000278 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 6. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a CO-INVEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109990226, székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 8. 3 em. 21) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-2015-000278 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 16. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a CO-INVEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109990226, székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 8. 3 em. 21) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P875885.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) CO-INVEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109990226, székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 8. 3 em. 21) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-2015-000278/10. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P875885
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 16. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 960 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a CO-INVEX Kft."f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 100300002-10660169-49020026 sz. számláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan:
Hrsz.: Oroszlány belterület 602/16/A/11 társasház
Megnevezése: vendéglő, pékség
Alapterülete:
Ingatlan címe:
Tulajdoni hányad 532 m2
2840 Oroszlány, Mátyás király u. 1.
1/1Az ingatlanok jelzálogjoggal, vételi joggal, végrehajtási joggal terheltek, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 32 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vendéglő, pékség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
532 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
32 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Oroszlány
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
602/16/A/11
Ingatlan postai címe:
2840 Oroszlány, Mátyás király utca 1..
Művelési ág:
vendéglő
Területnagyság:
532 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
vendéglő, pékség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
CO-INVEX Kereskedelmi Kft. „f.a.” (1077 Budapest, Almássy tér 8. III/21.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlanok jelzálogjoggal, vételi joggal, végrehajtási joggal terheltek, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok és készletek megtekinthetők előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlanok esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingatlanok tulajdonjogát csak a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlanok esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de minimum 50.000.- Ft. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be. A pályázható minimál ár: 16 000 000.-Ft• A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • Az adásvétel tárgyát képező ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja alapján, figyelemmel a 142.§ (1) bekezdés g) pontjára és a 142.§ (2) bekezdésére is, mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól, figyelemmel arra, hogy eladó nem élt ugyanezen jogszabály 88.§-ában biztosított választás jogával, vagyis nem jelentkezett be ingatlan értékesítés tekintetében az általános forgalmi adó alá.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlanok tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a közléstől számított 15 napon belül, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P875885/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 06. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 16. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P875885F1 kommentje:

    T. Felszámoló! Kérem szíves válaszát, hogy a megjelölt 532m2 kizárólag földszinti terület, vagy ebben pince és/vagy emelet is van, továbbá, hogy mennyi az ingatlan havi közös költsége. P.Pályázó

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Földszint: 395,5 m2 Pinceszint: 136 m2 A havi közös ktg: 19.800.-Ft