Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 12. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 12. 12:00

Ismertető

Létavértes 1206 hrsz-ú kivett lakóház, udvar

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Létavértes 1206 hrsz-ú kivett lakóház, udvar

Pályázat kezdete
2017. 10. 28. | 00:00
Pályázat vége
2017. 11. 12. | 12:00
Ügyszám
4.Vpk.7
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár

Vagyonrendező adatai

Cégnév
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1055 Budapest, Szent István körút 23..
Cégjegyzékszám
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév
LÉTA-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  törölt cég
Székhely
4281 Létavértes, Kert utca 1/A.
Cégjegyzékszám
09-09-001666

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Vpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 23..) vagyonrendező által a LÉTA-COOP Kft. f.a. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-001666, székhely: 4281 Létavértes, Kert utca 1/A.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Vpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 12. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 23..) vagyonrendező által a LÉTA-COOP Kft. f.a. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-001666, székhely: 4281 Létavértes, Kert utca 1/A.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Vpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 28. 00 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 23..) vagyonrendező által a LÉTA-COOP Kft. f.a. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-001666, székhely: 4281 Létavértes, Kert utca 1/A.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P876409.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 23.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 23..), mint a(z) LÉTA-COOP Kft. f.a. törölt cég (cégjegyzékszám: 09-09-001666, székhely: 4281 Létavértes, Kert utca 1/A.) Debreceni Törvényszék 4.Vpk.7/2016/9. . sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P876409
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 28. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-96040018 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Létavértes 1206 hrsz-ú kivett lakóház, udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
telek
Területe:
966 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Létavértes
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1206
Ingatlan postai címe:
4281 Létavértes, Kert utca 2..
Területnagyság:
966 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 11 879 000,- Ft és járulékai erejéig Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2017. október 31. napján 10 és 11 óra között. Kérjük, hogy megtekintési szándékát az titl.anett@cracorg.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni legkésőbb 2017.október 26. napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-96040018 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A minimál ár a becsérték 50%-a. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül ért��kesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább 25.000,- Ft, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P876409/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 12. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 28. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.