A nyertes ár
495 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 11. 11. 12:00

Ismertető

Renault Master 2,5 DCI

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Renault Master 2,5 DCI

Pályázat kezdete
2017. 10. 27. | 12:00
Pályázat vége
2017. 11. 11. | 12:00
Ügyszám
5.Fpk.225
Becsérték700 000 Ft
Minimálár490 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
M&A Partners Vagyon-és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..
Cégjegyzékszám
01-09-998231

Adós adatai

Cégnév
FER-TEXT Bt.„f.a.”
Székhely
3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 78..
Cégjegyzékszám
05-06-003001

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.225 ügyszámú nyilvános pályázat, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a FER-TEXT Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-06-003001, székhely: 3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 78..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 495 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P878591F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésé a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.225 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 11. 12 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a FER-TEXT Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-06-003001, székhely: 3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 78..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.225 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 27. 12 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a FER-TEXT Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-06-003001, székhely: 3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 78..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P878591.

Pályázati Hirdetmény

A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..), mint a(z) FER-TEXT Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-06-003001, székhely: 3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 78..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.225/2016/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P878591
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 11. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig az adós társaság rendelkezésére kell bocsátania, ha azt átutalással fizeti, úgy a „FER-TEXT Bt.’fa’ ajánlati biztosíték” közleménnyel, a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített, az ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76277377 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Renault Master 2,5 DCI

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 490 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault Master 2,5 DCI

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Renault
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem NAV, Miskolc PH Adó Osztály, és Révay László ÖBV a jármű lefoglalását rendelte el.
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Telefonos elérhetőség: 06-1-411-1037, munkanapokon 14-16 óra között. E-mailes elérhetőség: iroda@mapartners.hu

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet.
A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Az eszközök irányára az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az eszközök vételárát ÁFA fizetési kötelezettség terheli. Az Áfa körbe tartozó nyertes pályázó esetében, figyelemmel az Áfa tv. 142. § (1) g) pontjára a 100.000 Ft vételárat meghaladó értékesítés esetén az adót a vevő fizeti meg a fordított adózás szabályai szerint, az Áfa körbe nem tartozó nyertes pályázó esetében a felszámoló számlája 27% áfát tartalmaz.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésé a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Cstv. 49/A.§ (1) bekezdés c.) pontjának megfelelően a felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az irányár 70%-át meghaladó összegű ajánlat a pályázati felhívásban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenérték (minimálérték) az eredményes értékesítési eljárás feltétele. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj 50.000e Ft vételár alatt a vételár 5 %-a, de minimum 100.000 Ft + Áfa, 50.000e Ft vételár felett a vételár 3%-a, minimum 100.000 Ft+ Áfa, 1.000e Ft alatti vételár esetén az ügyvédi munkadíj a vételár 10%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)
- a vagyontárgy pontos megnevezését
- egyösszegű, nettó vételár megjelölését
- az ajánlott fizetési feltételeket
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot
- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond
- fedezeti igazolást a fennmaradó vételár tekintetében
- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni
- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást
- a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást
- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P878591/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 11. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P878591F1 kommentje:

  Tisztelt felszámoló kérnék egy Kontakt telefonos elérhetőséget a megtekintésre. Köszönettel: Peti

 • || P878591F1 kommentje:

  Tisztelt felszámoló mikor lesz a megtekintés?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Kérem, hogy a pályázati felhívás szövegében megadott elérhetőségek (telefon/e-mail) bármelyikén szíveskedjen időpontot egyeztetni a megtekintést illetően.

 • || P878591F2 kommentje:

  ?

 • || P878591F1 kommentje:

  .