Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 15. 00:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 15. 00:00

Ismertető

Garázs

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest II. Ker. garázs

Pályázat kezdete
2017. 10. 30. | 00:00
Pályázat vége
2017. 11. 15. | 00:00
Ügyszám
10.Fpk.01-12-005598
Becsérték4 000 000 Ft
Minimálár3 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév
ROSZT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1025 Budapest, Szeréna út 60..
Cégjegyzékszám
01-09-263393

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.01-12-005598 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a ROSZT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-263393, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 60..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.01-12-005598 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 15. 00 óra 00 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a ROSZT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-263393, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 60..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.01-12-005598 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 30. 00 óra 00 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a ROSZT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-263393, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 60..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P879829.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) ROSZT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-263393, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 60..) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-12-005598/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P879829
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 30. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 15. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 120 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 3%-át kitevő „bánatpénz” befizetése, „ROSZT Kft. bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest II. Ker. garázs

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
garázs
Területe:
15 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
15154/3/B/15
Ingatlan postai címe:
1025 Budapest, Szeréna út 54.. B. ép. ép.
Területnagyság:
15 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ROSZT KERESKEDELMI KFT.1025 BUDAPEST II. KER., Szeréna utca 60.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyéb az ERSTE BANK HUNGARY RT. Kaposvár Bajcsy-Zs. u. alatti bank jelzálogjog bejegyzési kérelmének elutasítása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszíni megtekintésre a hirdetés megjelenését követően – előzetes egyeztetés után- bármikor lehetőség van. Érdeklődni Dr. Szilágyi Attilánál a 06-30/267-0814-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja: átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 munkanap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő bejegyzések az adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg a Csődtörvény 38. §. (4. szakasza) alapján törlésre kerülnek. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyet az ALLEGO Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait/ társaság esetén a cégkivonatot, cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldányt / az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. Tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat nyertessége esetén a tulajdoni átruházásáról szóló okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízza meg. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A hitelezői követelések beszámítására nincs mód. Az eladó a vagyonelemekre kellékszavatosságot nem vállal. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága. Az elővásárlása jogosultak az elővásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az elővásárlási jogosultak ezen irányú szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban kell, hogy bejelentsék a felszámolónak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P879829/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 15. | 00:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 30. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P879829F1 kommentje:

    -