Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 13. 20:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 13. 20:00

Ismertető

Szaloncukor csomagoló fóliatekercsek kerülnek értékesítésre

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szaloncukor csomagoló fóliatekercsek több színben, összesen kb. 230 tekercs. Egy tekercs kb. 6 kg és 18 ezer db szaloncukor csomagolására alkalmas. A színes fóliákon felirat nincsen. A tekercsek ragasztócsíkjának a szavatossági ideje lejárt, ezért azokat újra kell ragasztózni. A tételre csak egyben lehet pályázni. Az adós eszközeit a következő terhek terhelik: 1.Jogosult: NAV Békés M. Adóigazgatósága, eljárás: Végrehajtási eljárás 2014. 12. 02-én 3879221222 ügyszámon, eszköz: 34 db gyártógép, berendezés, jkv-ben tételesen felsorolva, gyakorlatilag az adós összes eszköze, teher:Végrehajtási jog 20,6 mFt követelés biztosítására 2.Jogosult: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, eljárás: Vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzése 52021/Ü/447/2010. számon 2010. 05.19-én, eszköz: adós teljes vagyona, teher: Keretbiztosítéki jelzálogjog 36 mFt összegig.

Pályázat kezdete
2017. 10. 27. | 12:00
Pályázat vége
2017. 11. 13. | 20:00
Ügyszám
6. Fpk. 04-14-000364
Becsérték2 300 000 Ft
Minimálár1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
GYOMAPACK Filmnyomó, Csomagoló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.
Cégjegyzékszám
04-09-004514

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 04-14-000364 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a GYOMAPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-004514, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6. Fpk. 04-14-000364 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 13. 20 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a GYOMAPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09-004514, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 04-14-000364 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 27. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a GYOMAPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-004514, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P880132.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) GYOMAPACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-004514, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.) Gyulai Törvényszék 6. Fpk. 04-14-000364/3 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P880132
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 13. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett tételre az pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőzően az ajánlati biztosítékot átutalja. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak az adós MKB Bank Zrt-nél vezetett elkülönített 10300002-10467213-49020016 számú számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „Gyomapack Kft..f.a. pályázat ajánlati biztosíték".

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szaloncukor csomagoló fóliatekercsek több színben, összesen kb. 230 tekercs. Egy tekercs kb. 6 kg és 18 ezer db szaloncukor csomagolására alkalmas. A színes fóliákon felirat nincsen. A tekercsek ragasztócsíkjának a szavatossági ideje lejárt, ezért azokat újra kell ragasztózni. A tételre csak egyben lehet pályázni.
Az adós eszközeit a következő terhek terhelik:
1.Jogosult: NAV Békés M. Adóigazgatósága, eljárás: Végrehajtási eljárás 2014. 12. 02-én 3879221222 ügyszámon, eszköz: 34 db gyártógép, berendezés, jkv-ben tételesen felsorolva, gyakorlatilag az adós összes eszköze, teher:Végrehajtási jog 20,6 mFt követelés biztosítására
2.Jogosult: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, eljárás: Vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzése 52021/Ü/447/2010. számon 2010. 05.19-én, eszköz: adós teljes vagyona, teher: Keretbiztosítéki jelzálogjog 36 mFt összegig.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szaloncukor csomagoló fóliatekercsek

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Végrehajtási jog 20,6 mFt követelés biztosítására,Keretbiztosítéki jelzálogjog 36 mFt összegig a fentiekben részletezettek szerint.
Mennyisége:
230 db
Becsérték:
2 300 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni az adós MKB Bank Zrt-nél vezetett elkülönített 10300002-10467213-49020016 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a Gordius Consulting Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igény bevételével, elektronikusan nyújtható be.A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – pályázat bontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.A pályázat alapfeltételei:1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződés kötési nyilatkozatok jog hatályosan intézhetők.3. A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát.- magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát.- kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím).- a megajánlott vételárat és a fizetés módját, ütemezését.- azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot.- a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),– egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,– minimum 60 napos szerződés kötési kötelezettség vállalása,– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A minimálár : 1.500.000,- Ft+áfa
Az áfa-tv. 142. § (1) be kezdés g) pontja és (3) bekezdése alapján az értékesítés fordított áfa szerint adózik. Magánszemély, illetve egyéb áfa körön kívüli ajánlattevő esetén az ajánlati ár bruttó árnak minősül, ezért az ilyen ajánlat elbírálása az áfa összegével csökkentett nettó ajánlati ár alapján történik.

Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialkudott bruttó vételár 1,5 %-a + áfa, de legalább 20.000 Ft+ áfa, mely költséget a vevő viseli.

Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.

A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P880132/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 13. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.