Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 20. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 20. 08:00

Ismertető

Szemcseválogató berendezés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szemcseválogató berendezés

Pályázat kezdete
2017. 11. 03. | 08:00
Pályázat vége
2017. 11. 20. | 08:00
Ügyszám
1.Fpk.13-2014-000852
Megnézem az előző kiírást
Becsérték6 500 000 Ft
Minimálár3 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..
Cégjegyzékszám
19-09-504896

Adós adatai

Cégnév
W-RESIN Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság„f.a.”
Székhely
1182 Budapest, Esze Tamás utca 19. A ép.
Cégjegyzékszám
01-09-203577

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.13-2014-000852 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a W-RESIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-203577, székhely: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 19. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.13-2014-000852 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 20. 08 óra 00 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a W-RESIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-203577, székhely: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 19. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.13-2014-000852 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 3. 08 óra 00 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a W-RESIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-203577, székhely: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 19. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P888230.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..), mint a(z) W-RESIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-203577, székhely: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 19. A ép.) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.13-2014-000852/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P888230
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. november 3. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 20. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 325 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték megfizetése átutalással adós számlájára „W-RESIN Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. Számlavezető pénzintézet MKB Bank Zrt. Bankszámla szám: 10300002-10533027-49020040

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege eredményes pályázat esetén a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére kamatmentesen visszafizetésre kerül. Az érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Ebben az esetben a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szemcseválogató berendezés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szemcseválogató berendezés

Típus:
Ipari gép
Gyártási idő:
2012.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
13 305 600 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszköz megtekintésére felszámolóval történt előzetes egyeztetés alapján 2017. 11. 07. napján 10-14 óra között van lehetőség. A 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében felszámoló pályázóval (licitálóval) a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással egy összegben

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%+Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokba vételéről vevő a saját költségén a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - Pályázó neve, azonosító adatai, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt - A megvásárolni kívánt vagyontárgy és a nettó vételár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket - Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; Következő nyilatkozatokat: – Kötelezettség-vállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül átutalással egy összegben megfizeti az eladó részére - 60 napos ajánlati kötöttség vállalása – Az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás – Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) - Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek – Nyilatkozat arról, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 8napon belül átutalással egy összegben megfizeti az eladó részére - Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől - Nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni - Nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a Kiíróval sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az értékesítésre az Áfa tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. Az ingóság minimálára (Cstv. 49/A § (1) c)) 3.250.000,- Ft (nettó)

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P888230/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 20. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2017. 11. 03. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.