Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 19. 18:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 19. 18:00

Ismertető

Vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok: Az adós tulajdonát képező vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok, amely 2 223 471 db ismeretlen gyártmányú árukészlet, tehermentes.

Pályázat kezdete
2017. 11. 03. | 10:00
Pályázat vége
2017. 11. 19. | 18:00
Ügyszám
2.Fpk.13-2014-002335
Megnézem az előző kiírást
Becsérték6 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1031 Budapest, Nánási út 97..
Cégjegyzékszám
01-09-923104

Adós adatai

Cégnév
3 P Kft. „f.a.”
Székhely
2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 1..
Cégjegyzékszám
13 09 086224

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.13-2014-002335 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.: 18.) felszámoló által a 3 P Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 086224, székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárás során nem érkezett ajánlat, ezért a felszámoló új pályázat kiírásáról intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.13-2014-002335 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 19. 18 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.: 18.) felszámoló által a 3 P Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 086224, székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.13-2014-002335 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 3. 10 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.: 18.) felszámoló által a 3 P Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 086224, székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P889408.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.: 18.), mint a(z) 3 P Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 086224, székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 1..) Budapest Környéki Törvényszék 2.Fpk.13-2014-002335/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P889408
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. november 3. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 19. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 325 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft. korábbi cégnév SA&SC Pénzügyi Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68630951 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, (Közlemény rovatba: „3 P Kft. „f.a.” pályázat – ajánlati biztosíték”).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 90 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok:
Az adós tulajdonát képező vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok, amely 2 223 471 db ismeretlen gyártmányú árukészlet, tehermentes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2) Vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok

Típus:
Kéziszerszám
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
2 223 471 db
Becsérték:
12 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően (telefonszám: 06-20/553-7880):- 2017. október 30. 12.00-14.00. óra között, és- 2017. november 13. 12.00-14.00. óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft. korábbi cégnév SA&SC Pénzügyi Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68630951 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni „3 P Kft. „f.a.”” közleménnyel.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő (90) napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/.
A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. Az ingatlanok értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az okiratot szerkesztő ügyvéd részére. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft.(korábban: SA&SC Pénzügyi Tanácsadó Kft.) által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
• A megajánlott vételárat
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik
• A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről
• Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A pályázat kiírója kizárólag azokat az elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P889408/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 19. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2017. 11. 03. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P889408F1 kommentje:

    Tisztelt Cím! Szeretnék jelentkezni a vagyontárgyak megtekintésére. Üdvözlettel:Rábaközi Tamás!