A nyertes ár
4 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 11. 19. 18:00

Ismertető

Mezőgazdasági géptároló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Gyüre, belterület 539/A Hrsz. ingatlan géptárolóval A Gyüre, belterület 539/A Hrsz. „mezőgazdasági géptároló” megnevezésű 608 m2 alapterületű ingatlan a rajta található géptárolóval, amely a valóságban 4813 Gyüre, Árpád út 132. szám alatt található. Az ingatlan a géptárolóval együtt is értékesíthető, illetve a géptároló elbontásával is pályázható. Az ingatlan megközelíthetősége átlagosnak mondható, végig aszfaltozott utakon keresztül érhetjük el. Az ingatlant földhasználati jog alapján emelték külön helyrajzi számra, így hozzá földterület nem tartozik. Az ingatlan könnyűszerkezetes építési technikával, földszintes kialakítással, téglalap alakkal épült. A villany közmű bevezetésre került. Az épület jó műszaki és esztétikai állapotban van, szerkezetileg stabil. Annak a pályázónak, aki elbontott tárolóra nyújt be ajánlatot, vállalnia kell az ingóság (felülépítmény) elbontását, és a területről történő elszállítását saját költségén. Az elbontás esetén külön ajánlatot kell adni a megmaradó 539/A Hrsz-ú földterületre. A tulajdoni lap III. része nem tartalmaz bejegyzést.

Pályázat kezdete
2017. 11. 03. | 10:00
Pályázat vége
2017. 11. 19. | 18:00
Ügyszám
13.Fpk.15-14-001025
Megnézem az előző kiírást
Becsérték15 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Pre-Holding Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8..
Cégjegyzékszám
01-09-993384

Adós adatai

Cégnév
TISZA-TRADE 94 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
4834 Tiszakerecseny, Hajnal utca 16..
Cégjegyzékszám
1509062578

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.15-14-001025 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a TISZA-TRADE 94 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509062578, székhely: 4834 Tiszakerecseny, Hajnal utca 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P889826F2
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.15-14-001025 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 19. 18 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a TISZA-TRADE 94 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1509062578, székhely: 4834 Tiszakerecseny, Hajnal utca 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.15-14-001025 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 3. 10 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a TISZA-TRADE 94 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509062578, székhely: 4834 Tiszakerecseny, Hajnal utca 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P889826.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..), mint a(z) TISZA-TRADE 94 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1509062578, székhely: 4834 Tiszakerecseny, Hajnal utca 16..) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.15-14-001025. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P889826
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. november 3. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 19. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Pre-Holding Felszámoló Kft. 12001008 - 01395707 – 00300005 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gyüre, belterület 539/A Hrsz. ingatlan géptárolóval
A Gyüre, belterület 539/A Hrsz. „mezőgazdasági géptároló” megnevezésű 608 m2 alapterületű ingatlan a rajta található géptárolóval, amely a valóságban 4813 Gyüre, Árpád út 132. szám alatt található. Az ingatlan a géptárolóval együtt is értékesíthető, illetve a géptároló elbontásával is pályázható. Az ingatlan megközelíthetősége átlagosnak mondható, végig aszfaltozott utakon keresztül érhetjük el. Az ingatlant földhasználati jog alapján emelték külön helyrajzi számra, így hozzá földterület nem tartozik. Az ingatlan könnyűszerkezetes építési technikával, földszintes kialakítással, téglalap alakkal épült. A villany közmű bevezetésre került. Az épület jó műszaki és esztétikai állapotban van, szerkezetileg stabil. Annak a pályázónak, aki elbontott tárolóra nyújt be ajánlatot, vállalnia kell az ingóság (felülépítmény) elbontását, és a területről történő elszállítását saját költségén. Az elbontás esetén külön ajánlatot kell adni a megmaradó 539/A Hrsz-ú földterületre.
A tulajdoni lap III. része nem tartalmaz bejegyzést.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőgazdasági géptároló

Típus:
Egyéb
Gyártmány:
Egyedi
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
18 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek:- 2017. október 30. 12.00 – 14.00 óra között, és- 2017. november 13. 12.00 – 14.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Pre-Holding Felszámoló Kft. 12001008 - 01395707 – 00300005 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni, „Tisza-Trade 94 Kft.”fa” vételár megfizetése” közleménnyel.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő (8) napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.
Az a pályázó, aki elbontással nyújtja be ajánlatát és pályázata pozitív elbírálást nyer, valamennyi vagyontárgyat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül köteles teljes egészében elbontani és elszállítani. A visszamaradó földterületre pedig 15 napon belül az illetékes földhivatalhoz a tulajdonjogi igényt beterjeszteni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
A megajánlott vételárat
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a meghirdetett vagyontárgyakból a géptárolóra – elbontás esetén – mint ingóságra is lehet pályázni és ebben az esetben a pályázó külön ajánlatot köteles benyújtani az ingóságra és a visszamaradó földterületre. A pályázat ilyen formában történő benyújtása esetén a pályázónak vállalnia kell az ingóság saját költségen történő elbontását és elszállítását. Amennyiben pályázó elbontás nélkül pályázik az ingatlanra a fenti kötelezettségvállalásról nem kell nyilatkoznia pályázatában, de ennek szerepelnie kell az ajánlatában.
A pályázó nyilatkozata a 60 napos ajánlati kötöttségről
Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A pályázat kiírója kizárólag azokat az elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték, vagy aki elővásárlási jogáról a felszámolónak egyébként tudomása van.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Az ügyvédi díj összege 1,5 %, de min. 150.000 Ft + ÁFA.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P889826/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 19. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2017. 11. 03. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.