Legmagasabb ajánlat
45 100 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2017. 12. 09. 20:03
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2017. 12. 09. 20:03

Ismertető

Fonyód belterületi tetőtéri ingatlanok egyben eladók

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

adós társaság alábbi ingatlanait Fonyód belterület Helyr. szám Megnevezés Ter. (m2) Tul. hányad Ing. ára ( Ft + Áfa) Ajánlati bizt. (Ft ) 8248/4/A/27 „Üzlet” 509 1/1 23.000.000,- 890.000,- 8248/4/A/28 „Üzlet” 590,3 1/1 25.000.000,- 950.000,- 8248/4/A/29 „Üzlet” 590,3 1/1 25.000.000,- 950.000,- 8248/4/A/30 „Üzlet” 509 1/1 23.000.000,- 890.000,- Mindösszesen 96.000.000, - 3.080.000,- AZ I. PONTBAN FELTÜNTETETT INGATLANOKRA CSAK EGYBEN LEHET AJÁNLATOT TENNI.

Pályázat kezdete
2017. 10. 27. | 08:00
Pályázat vége
2017. 11. 11. | 16:00
Ügyszám
1.Fpk. 14-10-000463
Megnézem az előző kiírást
Becsérték96 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Szebecse út 4..
Cégjegyzékszám
15-09-070938

Adós adatai

Cégnév
"FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Építő, Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"„f.a.”
Székhely
8640 Fonyód, Fő utca 19.
Cégjegyzékszám
14 09 304779

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 1.Fpk. 14-10-000463 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a "FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 304779, székhely: 8640 Fonyód, Fő utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A felszámoló biztos ártárgyalást kívánt hirdetni, de az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén technikailag nem lehetett megoldani.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk. 14-10-000463 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 11. 16 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a "FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 304779, székhely: 8640 Fonyód, Fő utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk. 14-10-000463 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 27. 08 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a "FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 304779, székhely: 8640 Fonyód, Fő utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P890699.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..), mint a(z) "FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 304779, székhely: 8640 Fonyód, Fő utca 19.) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk. 14-10-000463. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P890699
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 11. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 080 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az adós társaság OTP Banknál vezetett 11744034 - 21031601 bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „"FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Kft"fa" ajánlati biztosíték”.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a pályázó a már megtett ajánlattól visszalép, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

adós társaság alábbi ingatlanait
Fonyód belterület

Helyr. szám Megnevezés Ter. (m2) Tul. hányad Ing. ára ( Ft + Áfa) Ajánlati bizt. (Ft )
8248/4/A/27 „Üzlet” 509 1/1 23.000.000,- 890.000,-
8248/4/A/28 „Üzlet” 590,3 1/1 25.000.000,- 950.000,-
8248/4/A/29 „Üzlet” 590,3 1/1 25.000.000,- 950.000,-
8248/4/A/30 „Üzlet” 509 1/1 23.000.000,- 890.000,-

Mindösszesen 96.000.000, - 3.080.000,-

AZ I. PONTBAN FELTÜNTETETT INGATLANOKRA CSAK EGYBEN LEHET AJÁNLATOT TENNI.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 96 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "Üzlet"

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
509 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Fonyód
Ingatlan fekvése:
belterület
Ingatlan postai címe:
8640 Fonyód, Vigadó tér 16-32.
Területnagyság:
509 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
"Üzlet"

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Építő, Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 8640 Fonyód, Fő utca 19.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Végrehajtási Jog 478 699 050 Ft azaz négyszázhetvennyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötven forint és járulékai erejéig.Jogosult: Fonyód Város Önkormányzata Jogosult címe: 8640 Fonyód Fő utca 19.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "Üzlet"

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
590,3 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Fonyód
Ingatlan fekvése:
belterület
Ingatlan postai címe:
8640 Fonyód, hrsz. 8248/4/A/28
Területnagyság:
590,3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
"Üzlet"

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Építő, Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 8640 Fonyód, Fő utca 19.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Végrehajtási Jog 478 699 050 Ft azaz négyszázhetvennyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötven forint és járulékai erejéig.Jogosult: Fonyód Város Önkormányzata Jogosult címe: 8640 Fonyód Fő utca 19.

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "Üzlet"

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
590,3 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Fonyód
Ingatlan fekvése:
belterület
Ingatlan postai címe:
8640 Fonyód, Vigadó tér 16-32.
Területnagyság:
590,3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
"Üzlet"

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Építő, Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 8640 Fonyód, Fő utca 19.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Végrehajtási Jog 478 699 050 Ft azaz négyszázhetvennyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötven forint és járulékai erejéig.Jogosult: Fonyód Város Önkormányzata Jogosult címe: 8640 Fonyód Fő utca 19.

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "Üzlet"

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
509 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Fonyód
Ingatlan fekvése:
belterület
Ingatlan postai címe:
8640 Fonyód, Vigadó tér 16-32.
Területnagyság:
509 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
"Üzlet"

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"FONYÓDI LAKÁSÉPÍTŐ" Építő, Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 8640 Fonyód, Fő utca 19.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Végrehajtási Jog 478 699 050 Ft azaz négyszázhetvennyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötven forint és járulékai erejéig.Jogosult: Fonyód Város Önkormányzata Jogosult címe: 8640 Fonyód Fő utca 19.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, a +36-70/6055574 telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft tárolási, őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó azonosításához, szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• A megvásárolni kívánt vagyontárgyat.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. • A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról.• A pályázónak nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – sikertelen pályázat esetén – milyen számlára kéri visszautalni.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a PRUDENS PROFIT CONTROLL Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
Az áfára vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák.
A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.
Minimálár: 32.000.000,- Ft + Áfa
Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% - os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + Áfa, de legalább 50.000,- Ft + Áfa, mely költséget a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P890699/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P890699#tenderfuzet

Licitnapló

2017. 12. 09. | 20:03 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 11. 11. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 27. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P890699F3 kommentje:

    Tisztelt Felszámolóbiztos! Ezúton szeretném jelezni, hogy a holnapi ingatlanbejáráson részt kívánok venni.

  • || P890699F2 kommentje:

    .