A nyertes ár
5 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 11. 20. 14:00

Ismertető

Cserkeszőlői ingatlan eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Cserkeszőlő belterület 1002/5/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban 5465 Cserkeszőlő Termál lakópark ép.:II. földszint. ajtó: 13.. szám alatti „lakás” megnevezésű ingatlant. Az ingatlan bérleti jogviszonnyal terhelt, mely az ingatlan értékesítésének napjával szűnik meg. A magánszemély kiköltöztetéséről az új tulajdonosnak kell gondoskodnia. Az ingatlan ára: 8.460.000,- Ft, azaz nyolcmillió – négyszázhatvanezer forint. Az ajánlati biztosíték összeg: 423.000,- Ft, azaz négyszázhuszonháromezer forint.

Pályázat kezdete
2017. 11. 20. | 09:00
Pályázat vége
2017. 11. 20. | 14:00
Ügyszám
12.Fpk.488
Becsérték8 460 000 Ft
Minimálár4 314 600 Ft
Kikiáltási ár5 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KRÍZIS KONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1111 Budapest, Bicskei utca 6..
Cégjegyzékszám
01-09-173701

Adós adatai

Cégnév
Rossy Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.
Cégjegyzékszám
13 09 120336

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 12.Fpk.488 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..) felszámoló által a Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P891192F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..) felszámoló által a Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) adóssal szembeni, 12.Fpk.488 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..) felszámoló által a Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) adóssal szembeni, 12.Fpk.488 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..) felszámoló a(z) Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 12.Fpk.488 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P891192

Az ártárgyalás kezdete: 2017. november 20. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2017. november 20. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.488 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 11. 16 óra 00 perckor, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..) felszámoló által a Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.488 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. október 27. 08 óra 00 perckor, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..) felszámoló által a Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P891192.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) Rossy Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 120336, székhely: 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.488/2017/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P891192
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. október 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 11. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 423 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az OTP Bank Nyrt. 11744034-20065465 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Rossy Kft"fa" ajánlati biztosíték”.

Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a pályázó a már megtett ajánlattól visszalép, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Cserkeszőlő belterület 1002/5/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban 5465 Cserkeszőlő Termál lakópark ép.:II. földszint. ajtó: 13.. szám alatti „lakás” megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan bérleti jogviszonnyal terhelt, mely az ingatlan értékesítésének napjával szűnik meg.
A magánszemély kiköltöztetéséről az új tulajdonosnak kell gondoskodnia.
Az ingatlan ára: 8.460.000,- Ft, azaz nyolcmillió – négyszázhatvanezer forint.
Az ajánlati biztosíték összeg: 423.000,- Ft, azaz négyszázhuszonháromezer forint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 460 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 314 600 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "lakás"

Típus:
lakás
Területe:
47 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cserkeszőlő
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1002/5/A/13
Ingatlan postai címe:
5465 Cserkeszőlő, Termál lakópark 2 ép. fsz em. 13
Területnagyság:
47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
"lakás"

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Rossy Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." 2021 Tahitótfalu, Klapka utca 1.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Jelzálogjog 112.290,- Ft, azaz száztizenkétezer - kétszázkilencven Ft és járulékai erejéigJogosult: CSERKE THERMÁL PARK TÁRSASHÁZ II.- HÍRÖSHÁZ Jogosult címe: Cserkeszőlő Thermál lakópark II. épBejegyző határozat: Végrehajtási jog 17.270.782,- Ft, azaz tiszenhétmillió – kétszázhetvenezer – hétszáznyolcvankettő és az okirat szerinti járulékai erejéig egyetemleges terhelés ld. még Cserkeszőlő 0265/2, 1002/1/A/6, 1002/5/A/10, 1002/5/A/11, 1002/5/A/12, 1002/1/A/104, 1002/5/A/46, 1002/5/A/48, 1002/5/A/63, 1002/5/A/64.Jogosult: Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési HivatalJogosult címe: 1054 Budapest V. ker. Széchenyi út 2.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóbiztossal történt előzetes egyeztetés alapján az ingatlan egyszer 2017. 11. 06. napján 11:00 -11:30 óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft tárolási, őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó azonosításához, szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• A megvásárolni kívánt vagyontárgyat.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. • A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról.• A pályázónak nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – sikertelen pályázat esetén – milyen számlára kéri visszautalni.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis Kontroll Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
Az áfára vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák.
A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.
Minimálár: 4.314.600,- Ft
Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% - os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + Áfa, de legalább 50.000,- Ft + Áfa, mely költséget a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P891192/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P891192#tenderfuzet

Licitnapló

2017. 11. 20. | 14:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2017. 11. 20. | 11:17 || P891192F3 5 400 000 Ft licitet tett.

2017. 11. 20. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 11. 11. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 10. 27. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P891192F2 kommentje:

    T. FELSZÁMOLÓ! KÉREM TÁJÉKOZTATÁSÁT A 06307399871 SZÁMRA, HOGY A 6.-I IDŐPONT A MEGTEKINTÉSRE ÉRVÉNYES-E?

  • || P891192F1 kommentje:

    .