Eredménytelenítés ideje
2017. 11. 18. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 11. 18. 12:00

Ismertető

Csomagológép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Gépjármű megnevezése Értékesítési Ár (nettó) Ft Ajánlati Biztosíték Nettó Ft Cstv. 49/A. (1)bek. C) minimálár Ft 1 Csomagológép Gyártó:Profipack Kft., Szécsény Gyártási szám:30 M2-14.0721 Típus:PR 30 M2 Gyártási éve:2014 Tartozék(amelyre a zálogjog kiterjed):felhordó 5.000.000,- 250.000,- 4.000.000,- Az értékesítés ÁFA köteles, az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett !

Pályázat kezdete
2017. 11. 03. | 12:00
Pályázat vége
2017. 11. 18. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.15-16-000394
Becsérték5 000 000 Ft
Minimálár4 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
6722 Szeged, Attila utca 11..
Cégjegyzékszám
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév
NÁBRÁDI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET„f.a.”
Székhely
4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..
Cégjegyzékszám
1502050774

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 18. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 3. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P896215.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) Nyíregyházi Törvényszék 11.Fpk.15-16-000394/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. október 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P896215
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. november 3. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: Nábrádi Szociális Szövetkezet. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés kereti között gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gépjármű megnevezése Értékesítési Ár (nettó)
Ft Ajánlati Biztosíték
Nettó
Ft Cstv. 49/A. (1)bek. C)
minimálár
Ft
1 Csomagológép
Gyártó:Profipack Kft., Szécsény
Gyártási szám:30 M2-14.0721
Típus:PR 30 M2
Gyártási éve:2014
Tartozék(amelyre a zálogjog kiterjed):felhordó 5.000.000,- 250.000,-

4.000.000,-


Az értékesítés ÁFA köteles, az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett !

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Csomagológép

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére vonatkozólag információk az E.É.R felületén kérhetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P896215/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 18. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 11. 03. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.