A nyertes ár
10 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2017. 12. 24. 14:00

Ismertető

Budapest VI. Kerületében található padlástéri ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest belterület, Hunyadi tér 8. szám alatt található 29490/0/A/22. hrsz. alatt felvett, „egyéb helyiség” megnevezésű, 93 m2 alapterületű ingatlan 1/1-es tulajdoni hányada. Budapest belterület, Hunyadi tér 8. szám alatt található 29490/0/A/23. hrsz. alatt felvett, „egyéb helyiség” megnevezésű, 111 m2 alapterületű ingatlan 1/1-es tulajdoni hányada. Budapest belterület, Hunyadi tér 8. szám alatt található 29490/0/A/24. hrsz. alatt felvett, „egyéb helyiség” megnevezésű, 97 m2 alapterületű ingatlan 1/1-es tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2017. 12. 08. | 10:00
Pályázat vége
2017. 12. 24. | 14:00
Ügyszám
9. Vpk. 55/2016
Becsérték60 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.
Székhely
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Natur Garden Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Benczúr utca 48. 2 em. 6
Cégjegyzékszám
0109984884

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9. Vpk. 55/2016 ügyszámú nyilvános pályázat, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a Natur Garden Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109984884, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48. 2 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 10 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P911133F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9. Vpk. 55/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 24. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a Natur Garden Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109984884, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48. 2 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9. Vpk. 55/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 8. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a Natur Garden Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109984884, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48. 2 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P911133.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) Natur Garden Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109984884, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48. 2 em. 6) Fővárosi Törvényszék 9. Vpk. 55/2016/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P911133
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 8. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. december 23. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni a vagyonrendező K&H banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára a „Natur Garden Kft. bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest belterület, Hunyadi tér 8. szám alatt található 29490/0/A/22. hrsz. alatt felvett, „egyéb helyiség” megnevezésű, 93 m2 alapterületű ingatlan 1/1-es tulajdoni hányada.
Budapest belterület, Hunyadi tér 8. szám alatt található 29490/0/A/23. hrsz. alatt felvett, „egyéb helyiség” megnevezésű, 111 m2 alapterületű ingatlan 1/1-es tulajdoni hányada.
Budapest belterület, Hunyadi tér 8. szám alatt található 29490/0/A/24. hrsz. alatt felvett, „egyéb helyiség” megnevezésű, 97 m2 alapterületű ingatlan 1/1-es tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 60 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 0 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: „egyéb helyiség” (valóságban tetőtér)

Típus:
tetőtér
Területe:
93 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
93 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
„egyéb helyiség” (valóságban tetőtér)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - jelzálogjog 23.100.000,-Ft és járulékai erejéig, jogosult: Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (3300 Eger, Kossuth u. 9.), bejegyző határozat, érkezési idő: 113077/1/2012/12.09.03 - jelzálogjog 295.713,-Ft és járulékai erejéig,közös költség tartozás jogcímen jogosult: Társasház (1037, Budapest, Hunyadi tér 8. bejegyző határozat, érkezési idő: 124230/2/2012/12.10.15.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: „egyéb helyiség” (valóságban tetőtér)

Típus:
tetőtér
Területe:
111 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
111 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
„egyéb helyiség” (valóságban tetőtér)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - jelzálogjog 23.100.000,-Ft és járulékai erejéig, jogosult: Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (3300 Eger, Kossuth u. 9.), bejegyző határozat, érkezési idő: 116963/1/2012/12.09.03 - jelzálogjog 353.372,-Ft és járulékai erejéig,közös költség tartozás jogcímen jogosult: Társasház (1037, Budapest, Hunyadi tér 8. bejegyző határozat, érkezési idő: 124230/2/2012/12.10.15.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: „egyéb helyiség” (valóságban tetőtér)

Típus:
tetőtér
Területe:
97 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
97 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
„egyéb helyiség” (valóságban tetőtér)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - jelzálogjog 23.100.000,-Ft és járulékai erejéig, jogosult: Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (3300 Eger, Kossuth u. 9.), bejegyző határozat, érkezési idő: 113077/1/2012/12.09.03 - jelzálogjog 309.230,-Ft és járulékai erejéig,közös költség tartozás jogcímen jogosult: Társasház (1037, Budapest, Hunyadi tér 8. bejegyző határozat, érkezési idő: 124230/2/2012/12.10.15.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, ami a vételár 1%-a.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A vagyonrendező az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A vagyonrendező csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A vagyonrendező több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A vagyonrendező eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 2006/V. törvény 122§ (1) bekezdése és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 15 napos határidőt biztosít a vagyonrendező.
A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét; lakcímkártyát, személyigazolványt, adóigazolványt másolatban), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- fedezetigazolás
- az ingyenesen letölthető tenderfüzetben foglaltak
- titoktartási nyilatkozat
- kellékszavatosság kizárásának elfogadó nyilatkozata


A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P911133/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P911133#tenderfuzet

Licitnapló

2017. 12. 24. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 15. | 17:00 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 24 órával.

2017. 12. 08. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P911133F1 kommentje:

    Üdvözletem! Amennyiben igazságügyi szakértőt von be az ember lehet-e csökkenteni a vételárat?!? Jogalap nélküli gazdagodásként vissza adják-e a vételárak közötti különbözetet, vagy azt csak per útján lehet érvényesíteni?!? Ez a pályázat mikor lesz visszavonva? Üdvözlettel: Érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A pályázatot nem kívánja a vagyonrendező visszavonni. A vételi ajánlatot minden érdeklődő saját belátása/ítélőképessége szerint adhatja be, így a perindításnak helye nincs, különösen azért sem, mert az ingatlan tulajdonosa már nem jogalany polgári eljárásjogi értelemben. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy amennyiben az illeték kiszabás során az adóhatóság az adásvételi szerződésben szereplő vételárnál magasabb összegben állapítja meg a pályázaton megvásárolt ingatlan értékét úgy a magasabb illetéket viselnie kell a vevőnek. Üdvözlettel: Értkesítő