A nyertes ár
29 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 10. 14:08

Ismertető

Ingatlan Budapesten eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest IX. kerület belterület 37600/0/A/27 helyrajzi szám alatti 62 m2 területű ingatlan. Az ingatlan ára: 25.000.000,- Ft + Áfa, azaz Huszonötmillió forint + Áfa Ajánlati biztosíték összege: 950.000,- Ft, azaz Kilencszázötvenezer forint. Az ingatlant jelenleg lakják, az ingatlan megtekintésére csak kívülről van lehetőség. A birtokbavételről az új tulajdonosnak kell gondoskodnia.

Pályázat kezdete
2018. 01. 10. | 09:00
Pályázat vége
2018. 01. 10. | 14:08
Ügyszám
13.Fpk.16-15-000034.
Megnézem az előző kiírást
Becsérték25 000 000 Ft
Minimálár20 000 000 Ft
Kikiáltási ár28 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Szebecse út 4..
Cégjegyzékszám
15-09-070938

Adós adatai

Cégnév
INTAKT TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.
Cégjegyzékszám
16 09 005042

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.16-15-000034. ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 29 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P912679F9
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) adóssal szembeni, 13.Fpk.16-15-000034. ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) adóssal szembeni, 13.Fpk.16-15-000034. ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló a(z) Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 13.Fpk.16-15-000034. ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P912679

Az ártárgyalás kezdete: 2018. január 10. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2018. január 10. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.16-15-000034. ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 24. 16 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.16-15-000034. ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 8. 08 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..) felszámoló által a Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P912679.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..), mint a(z) Intakt Trade Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 005042, székhely: 5008 SZOLNOK, VÖRÖSMEZŐ utca 190.) Szolnoki Törvényszék 13.Fpk.16-15-000034.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P912679
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. december 23. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az OTP Bank Nyrt. 11744168-20013176 bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „INTAKT TRADE Kft"fa" ajánlati biztosíték”
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontjában az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest IX. kerület belterület 37600/0/A/27 helyrajzi szám alatti 62 m2 területű ingatlan.

Az ingatlan ára: 25.000.000,- Ft + Áfa, azaz Huszonötmillió forint + Áfa
Ajánlati biztosíték összege: 950.000,- Ft, azaz Kilencszázötvenezer forint.

Az ingatlant jelenleg lakják, az ingatlan megtekintésére csak kívülről van lehetőség. A birtokbavételről az új tulajdonosnak kell gondoskodnia.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budapest belterületi ingatlan

Típus:
ingatlan
Területe:
62 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
BUDAPEST
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
37600/0/A/27
Ingatlan postai címe:
1097 BUDAPEST, hrsz. 37600/0/A/27
Területnagyság:
62 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Budapest belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
INTAKT TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság"felszámolás alatt" 5008 Szolnok, Vörösmező utca 190.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére csak kívülről van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.
Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft tárolási, őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó azonosításához, szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• A megvásárolni kívánt vagyontárgyat.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. • A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról.• A pályázónak nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – sikertelen pályázat esetén – milyen számlára kéri visszautalni.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a PRUDENS PROFIT CONTROLL Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
Az áfára vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák.
A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.
Minimálár: 20.000.000,- Ft + Áfa
Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% - os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok merül fel, vagy megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha a körülmények indokolják a pályázatot visszavonja, eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + Áfa, de legalább 50.000,- Ft + Áfa, mely költséget a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P912679/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P912679#tenderfuzet

Licitnapló

2018. 01. 10. | 14:08 || Az új ártárgyalás véget ért.

2018. 01. 10. | 13:58 || P912679F9 29 100 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 10. | 13:53 || P912679F4 28 900 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 10. | 13:41 || P912679F9 28 700 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 10. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 12. 24. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 15. | 17:00 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 24 órával.

2017. 12. 08. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P912679F4 kommentje:

    Tisztelt Értékesítő ! Érdeklődöm, hogy az ingatlant magánszemély vagy társaság birtokolja ? Milyen szerződés alapján és milyen jogcímen van birtokban? A birtokba adásra vonatkozóan van-e folyamatban eljárás? Köszönettel várom válaszát.

  • || P912679F2 kommentje:

    +

  • || P912679F1 kommentje:

    !!