A nyertes ár
1 570 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 13. 09:00

Ismertető

autószereléshez használt gépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

gumiszerelő - CEMB SM 910 gyártási év: 1999 centírozó - CEMB Mandello K10 /c. gyártási év: 1999 5 db 3-3,5 tonnás csápos autóemelő lengéscsillapító mérő fékpad CO mérő - tecnotest 515 AC3 füstmérő - tecnotest 495/1 futóműállító Elconi - diagnosztikai műszer magasnyomású mosó

Pályázat kezdete
2017. 12. 15. | 09:00
Pályázat vége
2018. 01. 13. | 09:00
Ügyszám
8. Fpk. 124/2016.
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár1 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév
"CARMO " Kereskedelmi Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. út 29.
Cégjegyzékszám
15-09-075701

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8. Fpk. 124/2016. ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a "CARMO" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-075701, székhely: 4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 570 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P913961F2
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történő benyújtási határidejét követő 60 napon belül a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 124/2016. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 13. 09 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a "CARMO" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-075701, székhely: 4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 124/2016. ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 15. 09 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a "CARMO" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-075701, székhely: 4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P913961.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) "CARMO" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-075701, székhely: 4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. út 29.) Debreceni Törvényszék 8. Fpk. 124/2016/6. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P913961
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 12. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a Carmo Kft. f. a. 10700048-25310904-51100005 számú számlájára bánatpénz megjelöléssel. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat beadási határidejéig a közölt számlaszámra meg kell érkeznie, a befizetést igazoló okmány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítják, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

gumiszerelő - CEMB SM 910 gyártási év: 1999
centírozó - CEMB Mandello K10 /c. gyártási év: 1999
5 db 3-3,5 tonnás csápos autóemelő
lengéscsillapító mérő
fékpad
CO mérő - tecnotest 515 AC3
füstmérő - tecnotest 495/1
futóműállító
Elconi - diagnosztikai műszer
magasnyomású mosó

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: autószereléshez használt gépek, berendezések

Típus:
Műszaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
14 db
Becsérték:
1 000 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: autószerelési eszközök

Típus:
Műszaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszközöket 2018. január 3-án szerdán 10-12 óra között lehet megtekinteni. A megtekintés egyeztetésére előzetesen az EER felületen feltett kérdés-felelet formájában lesz lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 30 napon belül kell teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történő benyújtási határidejét követő 60 napon belül a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kifizetését követően 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv.49/A.§. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést a benyújtási határidőt követő 60 napon belül megköti, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1%-át mint jutalékot megfizeti, továbbá a vételárat szerződéskötést követő 30 munkanapon belül átutalja.

A felszámoló a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 10 napon belül bontja és ezt követő 10 napon belül értékeli. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló elkészíti és szkennelt változatát az EÉR rendszer felületére feltölti.

A felszámolási eljárásban ezt megelőzően nem jelent meg hirdetés.

Az eszközök értékesítésére az áfa tv. 142. §. alapján a fordított adózás szabályai érvényesek, amennyiben a vevő adóalany.

Felhívjuk az elővásárlásra jogosul(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P913961/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 13. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 15. | 17:00 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 24 órával.

2017. 12. 15. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P913961F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Érdeklődöm, hogy az ingóság megtekintése 2018. január 03.-án milyen módon van lehetőség ? Esetleg egy elérhetőségi telefonszámot tudnának megadni ezzel kapcsolatosan ? Tisztelettel:

 • || Értékesítő kommentje:

  2018. január 3-án 10-12. óráig Nyíregyháza, Debreceni út 107. címen a TÜV Kft. telephelyén.

 • || P913961F2 kommentje:

  Üdvözlöm ÖNÖKET . Érdeklődöm , hogy az ingóságok megtekintésére milyen módon van lehetőség 2018. 01. 03. án szerdán 10-12 óra között . Kinél kell egyeztetni , hol tekinthetők meg az ingóságok ,( Cím: település , utca, házszám) , lehet e a megtekintéskor fényképfelvételeket készíteni? A gépekhez megtalálható e a gépkönyv , kezelési karbantartási utasítás vagy ezek hiányoznak ? Személy szerint ki az aki megmutatja a berendezéseket ?(kit kell keresni a megadott időpontban )? Tisztelettel és köszönettel Plávenszki József

 • || Értékesítő kommentje:

  2018. január 3-án 10-12. óráig Nyíregyháza, Debreceni út 107. címen a TÜV Kft. telephelyén. Egyéb kérdéseiben a helyszinen tartózkodó kollégánk fog tudni segíteni.