Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 14. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 14. 16:00

Ismertető

Fiat Seicento Van 1.1, 2004, benzin

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Fiat Seicento Van 1.1, 2004, benzin

Pályázat kezdete
2017. 12. 16. | 10:00
Pályázat vége
2018. 01. 14. | 16:00
Ügyszám
7.Fpk.14-16-000195
Becsérték500 000 Ft
Minimálár250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..
Cégjegyzékszám
04-09-003709

Adós adatai

Cégnév
Somogy Kertje Kft. „f.a.”
Székhely
7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11..
Cégjegyzékszám
14-09-314230

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.14-16-000195 ügyszámú nyilvános pályázat, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.14-16-000195 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 14. 16 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.14-16-000195 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 16. 10 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P914581.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..), mint a(z) Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11..) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.14-16-000195/33. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P914581
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 16. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 14. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Varga és Társa Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10613069-49020021 számú elkülönített ajánlati biztosíték számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Somogy Fiat bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fiat Seicento Van 1.1, 2004, benzin

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Seicento Van 1.1, 2004, benzin

Típus:
Jármű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Bonnyán, a pályázatbenyújtási időszak alatt hétfői napokon 11-12 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül Budapesten a felszámoló fiókirodájában előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az értékesítés Áfa mentesen történik.Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat. A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja.
A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó irányár 5%-a. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P914581/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 14. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 16. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.