Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 14. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 14. 16:00

Ismertető

Bonnya, Belterület 149, kivett szálláshely, szolgáltató épület,

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bonnya, Belterület 149, kivett szálláshely, szolgáltató épület, 7760 m2, 7280 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11., jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

Pályázat kezdete
2017. 12. 16. | 10:00
Pályázat vége
2018. 01. 14. | 16:00
Ügyszám
7.Fpk.14-16-000195
Becsérték15 000 000 Ft
Minimálár12 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..
Cégjegyzékszám
04-09-003709

Adós adatai

Cégnév
Somogy Kertje Kft. „f.a.”
Székhely
7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11.
Cégjegyzékszám
14-09-314230

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.14-16-000195 ügyszámú nyilvános pályázat, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.14-16-000195 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 14. 16 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.14-16-000195 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 16. 10 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P914584.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..), mint a(z) Somogy Kertje Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-314230, székhely: 7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11.) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.14-16-000195/33. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P914584
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 16. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 14. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Varga és Társa Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10613069-49020021 számú elkülönített ajánlati biztosíték számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Somogy Pusztai ház bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bonnya, Belterület 149, kivett szálláshely, szolgáltató épület, 7760 m2, 7280 Bonnya, Petőfi Sándor utca 11., jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bonnya, Belterület 149, kivett szálláshely, szolgáltató épület,

Típus:
üdülő
Területe:
7 760 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
7 760 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bonnya, Belterület 149, kivett szálláshely, szolgáltató épület,

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Bonnyán, a pályázatbenyújtási időszak alatt hétfői napokon 11-12 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül Budapesten a felszámoló fiókirodájában előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítést Áfa terheli, melynek megfizetésére Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat. A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. A pályázat elbíráslására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a jog és kellékszavatosságot kizárja.
A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó irányár 5%-a. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan értékesítéshez esetlegesen szükséges energetikai tanúsítvány elkészíttetésének feladata, költségei Vevőt terhelik.

Az ingatlan értékesítés alapján megkötendő előszerződés, szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére vonatkozó megbízást Vevő köti meg az Eladó által megjelölt választott ügyvéddel azzal, hogy a megbízás díj összege az adott ingatlan nettó vételárának 1,5 %-a+Áfa, de legalább nettó 50.000,- Ft+Áfa/ingatlan, melyet Vevő az adásvételi előszerződés megkötésével egyidejűleg fizet meg készpénzben. Vevő viseli a tulajdonjog átszállásához kapcsolódó földhivatali és egyéb díjakat.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat benyújtási határidő végéig elővásárlási jogosultságukat írásban, okiratokkal alátámasztottan igazolják a felszámoló felé.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P914584/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 14. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 16. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P914584F1 kommentje:

    Ezt írja egy másik felszámoló, aki érvénytelenítette a pályázatot:Pályázati Közlemény Érvénytelen a 30.Fpk.01-2012-010448 ügyszámú nyilvános pályázat, a Economix Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041303, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..) felszámoló által a KÉPCSARNOK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 667768, székhely: 1203 Budapest, Bíró Mihály utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során. Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült A hirdetmény tartalma hiányos. Akkor milyen ez a hirdetmény??? Ez nem hiámyos???

  • || P914584F1 kommentje:

    Üdvözlöm, érdekes ez a pályázati kiírás: lehetne egy bővebb leírás, és ez azonos a Somogy kertje üdülőfaluval?