A nyertes ár
300 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 14. 12:00

Ismertető

5 fejes gyalugép SCM P75

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

5 fejes gyalugép SCM P75

Pályázat kezdete
2017. 12. 16. | 10:00
Pályázat vége
2018. 01. 14. | 12:00
Ügyszám
14.Fpk.04-15-008273
Becsérték600 000 Ft
Minimálár300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..
Cégjegyzékszám
04-09-003709

Adós adatai

Cégnév
Cassandra Békéscsaba Bútoripari Szövetkezet„f.a.”
Székhely
5600 Békéscsaba, Berényi út 130.
Cégjegyzékszám
04 02 000679

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 14.Fpk.04-15-008273 ügyszámú nyilvános pályázat, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Cassandra Békéscsaba Bútoripari Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 02 000679, székhely: 5600 Békéscsaba, Berényi út 130.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P914594F2
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.04-15-008273 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 14. 12 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Cassandra Békéscsaba Bútoripari Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 02 000679, székhely: 5600 Békéscsaba, Berényi út 130.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.04-15-008273 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 16. 10 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..) felszámoló által a Cassandra Békéscsaba Bútoripari Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 02 000679, székhely: 5600 Békéscsaba, Berényi út 130.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P914594.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11..), mint a(z) Cassandra Békéscsaba Bútoripari Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 04 02 000679, székhely: 5600 Békéscsaba, Berényi út 130.) Gyulai Törvényszék 14.Fpk.04-15-008273/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P914594
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 16. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Varga és Társa Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10613069-49020021 számú elkülönített ajánlati biztosíték számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig akként, hogy a bánatpénz teljes összege a pályázat benyújtási véghatáridőig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Cassandra 26 bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

5 fejes gyalugép SCM P75

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 5 fejes gyalugép SCM P75

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Békéscsaba, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követően csütörtöki napokon 11-12 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel és szállítás Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingóság állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár.Az becsérték nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az értékesítést ez esetben Áfa terheli, annak megfizetése Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.Az értékesítés feltételei: Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat. A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. A pályázat elbírálására a vételár nagysága alapján kerül sor. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó becsérték 5%-a. A költségtérítést a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában, illetve amennyiben utóbb jut tudomására olyan tény, adat, mely a vagyonelem értékére, értékesíthetőségére vonatkozóan merül fel, úgy a hitelezői érdekek védelme érdekében eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa, és szükség szerint új pályázatot írjon ki.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat benyújtási határidő végéig elővásárlási jogosultságukat írásban, okiratokkal alátámasztottan igazolják a felszámoló felé.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P914594/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 14. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 16. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P914594F1 kommentje:

    Jó napot Tud e esetleg a gép évjáratát ábrázoló fotót,és maga a gépről is fotót küldeni.Előre is köszönöm barkobalazs@gmail.com