A nyertes ár
10 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 12. 18. 14:25

Ismertető

Pécsi Lakás Fagyöngy utca 12. III. emelet 74 nm

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ingatlan Pécs kertvárosi részén „Rózsadomb” városrészben van. Az ingatlan (lakás) átlagos állapotú, központi fűtésű konszolidált házban van. Parkoló a ház előtt.Irányár:10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint. Minimálár: a megajánlott vételárat a pályázati irányár 85 % -ában, 8 500 000 Ft.-ban, azaz nyolcmillió ötszázezer forintban határozza meg a felszámoló. Ez alatti ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja a felszámolóbiztos.Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés adómentes.

Pályázat kezdete
2017. 12. 18. | 09:02
Pályázat vége
2017. 12. 18. | 14:25
Ügyszám
15.Fpk.452
Becsérték10 000 000 Ft
Minimálár8 500 000 Ft
Kikiáltási ár8 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2120 Dunakeszi, Bem utca 12..
Cégjegyzékszám
13-09-158679

Adós adatai

Cégnév
mint L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a.”
Székhely
7831 Pellérd, Arany J. utca 7.
Cégjegyzékszám
02 06 068210

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12.., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12..) felszámoló által a Lagosz Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 10 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P914711F7
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés határideje: a nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámolóbiztos választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.Az ügyvédi munkadíj összege:A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 100 000 Ft., a 10 000 000 Ft-ot meghaladó véte
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12.., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12..) felszámoló által a Lagosz Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. utca 7.) adóssal szembeni, 15.Fpk.452 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12.., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12..) felszámoló a(z) Lagosz Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. utca 7.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 15.Fpk.452 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P914711

Az ártárgyalás kezdete: 2017. december 18. 09 óra 02 perc
Az ártárgyalás vége: 2017. december 18. 14 óra 01 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 9. 08 óra 03 perckor, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12.., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12..) felszámoló által a Lagosz Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 24. 08 óra 03 perckor, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12.., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12..) felszámoló által a Lagosz Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P914711.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12.., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 12..), mint a(z) Lagosz Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. utca 7.) Pécsi Törvényszék 15.Fpk.452/2015/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P914711
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. november 24. 08 óra 03 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. december 9. 08 óra 03 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét a Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11701004-20245777-00000000. számú bankszámlaszámára kell megfizetni a "L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „fa” ingatlan pályázata bánatpénz„ megjelöléssel.

Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszámon az hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámolóbiztos az esetlegesen felmerülő banki költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámolóbiztos a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámolóbiztos nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámolóbiztos az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan Pécs kertvárosi részén „Rózsadomb” városrészben van. Az ingatlan (lakás) átlagos állapotú, központi fűtésű konszolidált házban van. Parkoló a ház előtt.Irányár:10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint.
Minimálár: a megajánlott vételárat a pályázati irányár 85 % -ában, 8 500 000 Ft.-ban, azaz nyolcmillió ötszázezer forintban határozza meg a felszámoló. Ez alatti ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja a felszámolóbiztos.Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés adómentes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pécsi Lakás

Típus:
lakás
Területe:
74 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pécs
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
22174/7/A/25
Ingatlan postai címe:
7636 Pécs, Fagyöngy utca 12. III em. 10
Területnagyság:
74 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Pécsi Lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
tulajdoni hányad 1/1, tulajdonos, bejegyző határozat érkezési idő: 337477 /2 / 2013.02.22, L-Agosz Kereskedelmi és Szolgáltató betéti társaság "fa" 7831 Pellérdi Arany János utca 7.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 7. számúbejegyző határozat, érkezési idő: 35052 /2013.03.13 jelzálogjog 5 573 004 11 Ft. és járulékai erejéig, jogosult: Alapítvány a Vidék Kis és Középvállalkozások Fejlesztésére 7621 Pécs Felsőmalom utca 13.10-es számú bejegyző határozat, érkezési idő: 35341/2015.02.26 jelzálogjog: 461 657 Ft jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya megyei Adóigazgatóság

Az ingatlan tartozékai: Klimaberendezés lámpatestek, külön szükséges megvásárolni

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a cégközlönyi megjelenést követő második hét illetve negyedik hét pénteki napján 10 és 11 órai időpontban kerülhet sor. A megtekintéskor az ingatlan állapotára vonatkozó nyilatkozatot ad át a felszámoló, mely része a benyújtandó pályázati dokumentációnak.A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.A vagyonelemmel kapcsolatos részletes pályázati feltételeket tartalmazó iratokat a felszámolóbiztos a titkarsag@donaucapital.hu címre küldött megkeresésre térítésmentesen megküldi a pályázóknak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nek az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11701004-20245777-00000000 bankszámlaszámára kell megfizetni átutalással a " L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „fa” ingatlan vételára” közleménnyel legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítés során az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámolóbiztos választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.

Az ügyvédi munkadíj összege:
A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 100 000 Ft., a 10 000 000 Ft-ot meghaladó véte

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adása a teljes vételár megfizetésének napját követő 15. munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor. A felszámolóbiztos a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja. Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja.A legmagasabb ajánlatot tévő pályázót hirdeti meg a felszámolóbiztos nyertesként.Elővásárlási jog gyakorlása: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról a felszámoló nem rendelkezhet.A felszámolóbiztos több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.A felszámoló az érdekelteket az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az ártárgyalásról, az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámolóbiztos elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.A felszámolóbiztos eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237 / 2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámolóbiztos részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.Ezen a jogcímen sem a felszámolóbiztossal sem az általa képviselt társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.A Pályázó adatait: Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányait. Magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám.

2.A vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését

3.Fizetőképesség igazolását, 30 napnál nem régebbi, fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy ügyvédi okirattal (banki fedezetigazolás esetén kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel)

4.Ajánlati biztosíték befizetésének igazolását

5.Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja

6.Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról

7.Kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja

8. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi

9.Tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől

10.Nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli.

11.Az ingatlan megtekintésekor, az ingatlan állapotára és felszerelési tárgyaira vonatkozóan aláírt és becsatolt nyilatkozatot.

A vagyontárgyak megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemények:
Az ingatlan megtekintésére a cégközlönyi megjelenést követő második hét illetve negyedik hét pénteki napján 10 és 11 órai időpontban kerülhet sor. A megtekintéskor az ingatlan állapotára vonatkozó nyilatkozatot ad át a felszámoló, mely része a benyújtandó pályázati dokumentációnak.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.
A vagyonelemmel kapcsolatos részletes pályázati feltételeket tartalmazó iratokat a felszámolóbiztos a titkarsag@donaucapital.hu címre küldött megkeresésre térítésmentesen megküldi a pályázóknak.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P914711/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 12. 18. | 14:26 || Az új ártárgyalás véget ért.

2017. 12. 18. | 14:15 || P914711F7 10 000 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 14:06 || P914711F3 9 975 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 14:06 || P914711F7 9 950 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:57 || P914711F3 9 925 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:56 || P914711F7 9 900 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:56 || P914711F3 9 875 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:55 || P914711F7 9 850 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:55 || P914711F3 9 825 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:55 || P914711F2 9 800 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:54 || P914711F7 9 775 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:54 || P914711F3 9 750 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:53 || P914711F2 9 725 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:53 || P914711F7 9 700 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:52 || P914711F2 9 675 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:51 || P914711F3 9 650 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:51 || P914711F2 9 625 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:48 || P914711F7 9 600 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:48 || P914711F2 9 575 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:48 || P914711F7 9 550 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:48 || P914711F2 9 525 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:48 || P914711F7 9 500 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F2 9 475 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F7 9 450 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F2 9 425 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F7 9 400 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F2 9 375 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F7 9 350 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F2 9 325 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:47 || P914711F7 9 300 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F2 9 275 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F7 9 250 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F2 9 225 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F7 9 200 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F2 9 175 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F7 9 150 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F2 9 125 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F7 9 100 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:45 || P914711F2 9 075 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:43 || P914711F7 9 050 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:40 || P914711F2 9 025 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:39 || P914711F7 9 000 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:30 || P914711F2 8 975 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:29 || P914711F7 8 950 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:20 || P914711F2 8 925 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:19 || P914711F7 8 900 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:16 || P914711F2 8 875 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:12 || P914711F7 8 850 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:02 || P914711F2 8 825 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:02 || P914711F7 8 800 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 13:00 || P914711F2 8 775 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 12:07 || P914711F7 8 750 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 11:34 || P914711F2 8 725 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 11:33 || P914711F7 8 700 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 11:24 || P914711F2 8 675 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 11:21 || P914711F7 8 650 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 11:20 || P914711F2 8 625 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 11:19 || P914711F7 8 600 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 10:31 || P914711F2 8 575 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 10:19 || P914711F7 8 550 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 10:07 || P914711F2 8 525 000 Ft licitet tett.

2017. 12. 18. | 09:02 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 12. 09. | 08:03 || A pályázat véget ért.

2017. 11. 24. | 08:03 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P914711F4 kommentje:

    .

  • || P914711F1 kommentje:

    Tisztelt,Felszámoló.A pályázatban,kiirt,3.pont,szerintem,túlzás,amit,ön,leirt.Ha én,lekötök,ekkora,összeget,60 napra,az,ingatlan többe,kerül,gondolom,ez,önt,nem,érdekli...a bankok,már,évek,óta,nem,adnak,hiteligérvényt,csak,tályékoztatom.Szerintem nem akar az ön cége értékesiteni,nem igazán szoktak igy pályázatot kiirni.Fura

  • || Értékesítő kommentje:

    A fedezetigazolás kötelező eleme a pályázati felhívásnak.Fedezetigazolásra több lehetőséget is biztosítottunk..