Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 29. 11:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 29. 11:00

Ismertető

Ajka belvárosában 34 nm-es üzlethelyiség eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

34 nm-es üzlethelyiség Ajka belvárosában

Pályázat kezdete
2018. 01. 12. | 10:00
Pályázat vége
2018. 01. 29. | 11:00
Ügyszám
4.Fpk.25/2017
Megnézem az előző kiírást
Becsérték9 800 000 Ft
Minimálár4 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9..
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
GP-ING-KER Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8300 Tapolca, Dózsa György utca 18..
Cégjegyzékszám
19 09 514074

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.25/2017 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a GP-ING-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 514074, székhely: 8300 Tapolca, Dózsa György utca 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.25/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 29. 11 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a GP-ING-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 09 514074, székhely: 8300 Tapolca, Dózsa György utca 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.25/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 12. 10 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a GP-ING-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 514074, székhely: 8300 Tapolca, Dózsa György utca 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P923218.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..), mint a(z) GP-ING-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 514074, székhely: 8300 Tapolca, Dózsa György utca 18..) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.25/2017/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P923218
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 12. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 29. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 294 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Georg-Invest Holding Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10627565-49020016. számú bankszámlájára, "GP-ING-KER Kft. f.a. - bánatpénz" megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésõbb a pályázat benyújtását határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

34 nm-es üzlethelyiség Ajka belvárosában

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
iroda
Területe:
34 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Ajka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1794/A/8
Ingatlan postai címe:
8400 Ajka, Szabadság tér 8.. fszt. em. 8.
Területnagyság:
34 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
GP-ING-KER Kft. "f.a."8300 Tapolca, Dózsa György u. 18.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jogok

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval telefonon történt előre egyeztetést követően kerülhet csak sor. Elérhetőségünket megtalálják a honlapunkon. (www.georginvest.hu)A tulajdoni lap alapján jogszabályon alapuló elővásárlási jogosultja nincsen az ingatlannak. További elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.A jelen pályázati felhívás az ingatlan harmadik meghirdetése és a minimálár 4 900 000 Ft-os összege a becsérték 50%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése a Georg-Invest Holding Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára történő utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A jelen értékesítési eljárás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének l) pontja alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem jár.
Az ingatlan a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1,5 %-a, minimum 150.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P923218/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 29. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 12. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P923218F1 kommentje:

    +

  • || Értékesítő kommentje:

    ?