Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 29. 11:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 29. 11:00

Ismertető

Adós társaság tulajdonában levő használt termelő eszközök, gépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós társaság tulajdonában levő alábbi használt eszközök: Horsch szántó kombinátor, Rotációs kapa, Sieger vontatott permetező, Khüne Gabonavetőgép, Krone körbálázó, Khüne körbálázó, Khüne Talajlazító, Magasnyomású mosó, Fiat Ducato tehergépkocsi, Mazda tehergépkocsi

Pályázat kezdete
2018. 01. 13. | 10:00
Pályázat vége
2018. 01. 29. | 11:00
Ügyszám
1.Fpk.109/2016
Becsérték2 545 000 Ft
Minimálár2 545 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
VÁLSÁGMENEDZSER Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1039 Budapest, Petőfi utca 3..
Cégjegyzékszám
01-09-164088

Adós adatai

Cégnév
L. K. Gyöngy Mezőgazdasági, Termelő és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 14.
Cégjegyzékszám
12-09-007871

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.109/2016 ügyszámú nyilvános pályázat, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..) felszámoló által a L. K. Gyöngy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-007871, székhely: 2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
-

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.109/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 29. 11 óra 00 perckor, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..) felszámoló által a L. K. Gyöngy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-09-007871, székhely: 2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.109/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 13. 10 óra 00 perckor, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..) felszámoló által a L. K. Gyöngy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-007871, székhely: 2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P923384.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) L. K. Gyöngy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-007871, székhely: 2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 14.) Balassagyarmati Törvényszék 1.Fpk.109/2016/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P923384
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 13. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 29. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 127 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázóknak ajánlati biztosítékként a bánatpénzt a pályázat benyújtási határidejének lejártát megelőzően letétbe kell helyezni a VÁLSÁGMENEDZSER Kft felszámoló, MKB Banknál vezetett 10300002-10298728-49020017 számú bankszámlájára „L.K. Gyöngy pályázat bánatpénz” megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták, e körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság tulajdonában levő alábbi használt eszközök: Horsch szántó kombinátor, Rotációs kapa, Sieger vontatott permetező, Khüne Gabonavetőgép, Krone körbálázó, Khüne körbálázó, Khüne Talajlazító, Magasnyomású mosó, Fiat Ducato tehergépkocsi, Mazda tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 545 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 545 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Ducato tehergépkocsi (első értékesítés)

Típus:
Jármű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mazda tehergépkocsi (első értékesítés)

Típus:
Jármű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: használt mezőgazdasági gépek, eszközök (minden tétel esetében első értékesítés)

Típus:
Mezőgazdasági gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
8 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén, amelyet a felszámoló 06-1/ 240-0624-es központi telefonszámán vagy az EÉR felületén kérhetnek. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonhatja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az értékesítés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján általános forgalmiadó-alanyok között a fordított adófizetés szabályait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevő fizeti meg, egyéb esetben a vételárat az ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet, kivéve a Cstv. 49.§ (4) bekezdésében foglaltakat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingóságok birtokbavételének feltétele. A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a vételi ajánlatokat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek a vételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül további kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére kötelezettséget nem kell vállalnia.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tájékoztatásul közöljük, hogy valamennyi vagyontárgy tehermentes, így a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. Tájékoztatásul közöljük, hogy a kiírásban található valamennyi vagyonelem első alkalommal kerül kiírásra. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtásának határidejétől számított minimum 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozni, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni, továbbá nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra. Ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra meghívottakat az EÉR rendszer üzenet útján értesíti. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsek be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A jelen hirdetményben meghirdetett valamennyi vagyontárgy egyben kerül értékesítésre, így azokra kizárólag egy tételben lehet pályázni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P923384/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 29. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 13. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P923384F2 kommentje:

    .

  • || P923384F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló!Szeretném kérdezni, hogy az eszközöket mikor és hol lehet megtekinteni?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Ezúton tájékoztatjuk Önt és minden más érdeklődőt, hogy az ingatlant csak és kizárólag 2018. január 23-án, kedden délelőtt 10 és 12 óra között lehet megtekinteni. A megtekintés helyszíne: Erdőtarcsa, Falujárók útja. Üdv. A felszámoló