Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 22. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 22. 16:00

Ismertető

Különféle gépjárműszerviz eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Különféle gépjárműszerviz eszközök

Pályázat kezdete
2018. 01. 05. | 08:00
Pályázat vége
2018. 01. 22. | 16:00
Ügyszám
1.Fpk. 07-15-000156.
Megnézem az előző kiírást
Becsérték10 368 000 Ft
Minimálár5 184 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LUBIN INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-983081

Adós adatai

Cégnév
Allegro Kereskedelmi Kft „f.a.”
Székhely
2400 Dunaújváros, Petőfi S utca 114.
Cégjegyzékszám
07-09-000027

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk. 07-15-000156. ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a Allegro Kereskedelmi Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-000027, székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi S utca 114.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk. 07-15-000156. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 22. 16 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a Allegro Kereskedelmi Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-000027, székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi S utca 114.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk. 07-15-000156. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 5. 08 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a Allegro Kereskedelmi Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-000027, székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi S utca 114.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P930450.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..), mint a(z) Allegro Kereskedelmi Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-000027, székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi S utca 114.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk. 07-15-000156.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P930450
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 22. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték átutalással kell megfizetni a felszámoló LUBIN INVEST Kft. 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára, oly módon, hogy a befizetés 2018. január 29. napján 16 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben az "ALLEGRO Kft. "fa" bánatpénz ingóságok" megjegyzést szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül.

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §].

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Különféle gépjárműszerviz eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 368 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 184 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Stema utánfutó

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Stema
Gyártási idő:
2007.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
32 400 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Utánfutó

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Stema
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
64 800 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Különféle gépjárműszervíz eszközök

Típus:
Egyéb
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
78 db
Becsérték:
10 270 800 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető, kérjük, hogy megtekintési szándékukat az EÉR-en keresztül szíveskedjenek jelezni a felszámoló részére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költs��gtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a beérkezett ajánlatok közül 70%-ban vétel, 30%-ban fizetési feltétel szempontok szerint választ.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag egyben értékesíti. A felszámoló a vételár megjelölését tételenként megjelölve fogadja el. Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egyösszegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a vagyontárgyak ötödik alkalommal szerepelnek a nyilvános pályázati kiíráson.
A nettó minimálár a nettó irányár 50 % összege, azaz nettó 5.184.000,- Ft, azaz nettó Ötmillió-száznyolcvannégyezer forint. A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A minimálár felett tett vételi ajánlat nem eredményezi automatikusan az ajánlat érvényességét és eredményességét.
A 237/2009. Kormányrendelet 4. §. (2a) bekezdésben megjelölt hitelező a minimálár csökkentését nem ellenezte.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P930450/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 22. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 05. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.