A nyertes ár
4 300 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 27. 20:14

Ismertető

Miskolcon családi házas övezetben, ház eladó lakott állapotban.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db ingatlan 3528 Miskolc, Forgács Antal u. 6. hrsz. 6256, 3180/4380 résztulajdonának értékesítése. A teljes terület nagysága 365 nm, hasznos alapterület 97 nm.

Pályázat kezdete
2018. 01. 12. | 20:13
Pályázat vége
2018. 01. 27. | 20:14
Ügyszám
7.Fpk.336
Becsérték2 800 000 Ft
Minimálár2 800 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pridentum-Pro Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1123 Budapest, Alkotás utca 5..
Cégjegyzékszám
01-09-737621

Adós adatai

Cégnév
Protetika 93 Fogtechnikai és Fogászati Cikkeket Árusító Bt. „f.a.”
Székhely
3528 Miskolc , Forgács Antal utca 6..
Cégjegyzékszám
05 06 003718

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.336 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Protetika 93 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 06 003718 , székhely: 3528 Miskolc , Forgács Antal utca 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P934055F2
Szerződéskötés dátuma: Az eredményhirdetést alapján a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződést megkötni, és a nyertes pályázó az abban foglalt vételár megfizetésnek eleget tenni. A felmerülő pályázati és szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A vevő elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi az szereződést és vállalja az ügyvédi díj megfizetését, az irányár 1%+ÁFA, de minimális összege 50.000,- Ft +Áfa.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.336 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 27. 20 óra 14 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Protetika 93 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 06 003718 , székhely: 3528 Miskolc , Forgács Antal utca 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.336 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 12. 20 óra 13 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..) felszámoló által a Protetika 93 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 06 003718 , székhely: 3528 Miskolc , Forgács Antal utca 6..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P934055.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..), mint a(z) Protetika 93 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 06 003718 , székhely: 3528 Miskolc , Forgács Antal utca 6..) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.336/217 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P934055
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 12. 20 óra 13 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 27. 20 óra 14 perc

Ajánlati biztosíték összege: 56 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az „ajánlati biztosítékot” banki utalással kell teljesíteni, melynek utalási bizonylatát a pályázathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosíték összegét a MKB-nál vezetett 10300002-10699812-49020018 számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban „Protetika 93 Bt. "fa" ajánlati biztosíték” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy a pályázat benyújtásának határideje előtt a fent megjelölt bankszámlán az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerüljön és ennek igazolására az utalási bizonylatot a pályázathoz kell csatolni, szkennelt formában feltölteni. Ha a benyújtott pályázat eredménytelen, annak megállapításától számított nyolc napon belül vissza kell utalni az összeget. Ha a pályázat eredményes akkor a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db ingatlan 3528 Miskolc, Forgács Antal u. 6. hrsz. 6256, 3180/4380 résztulajdonának értékesítése. A teljes terület nagysága 365 nm, hasznos alapterület 97 nm.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lakóház

Típus:
ház
Területe:
365 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3180/4380

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6256
Ingatlan postai címe:
3528 Miskolc, Forgács Antal utca 6..
Művelési ág:
részében kivett udvar és fogtechni
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett udvar és fogtechnikai labor
Területnagyság:
365 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Protetika 93 Fogtechnikai és Fogászati Cikkeket Árusító Bt. 3528 Miskolc, Forgács Antal u. 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések szerepelnek:-III/7. Végrehajtási jog 165.000,- Ft és járuléka, jogosult a végrehajtó - III/8. Végrehajtási jog 965.387,-Ft és járuléka, jogosult Miskolc M.J. Város Önkormányzat - - III/9. Árverés kitűzése 2015.07.31- 2015.09.29.-ig - III/10. Jelzálogjog 264.342,-Ft és járuléka, jogosult Miskolc M.J. Város Önkormányzat

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre, az értékesítő eleget tett a Cstv. 48.§ (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének, a jelzálogjogosult és az elővásárlási jogosult tekintetében. A Protetika 93 Bt. "fa" a 3180/4380 résztulajdona kerül lakott, megtekintett állapotban a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az ajánlattevő köteles az ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni az ajánlati vételár kialakításához szükséges mértékben. Az ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek: Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek ill. jogi képességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (ajánlattevők) tehetnek. Céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégszerű aláírási címpéldány, természetes személy esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya szkennelt dokumentumok pályázathoz való csatolása, továbbá e-mail, telefon elérhetőségek feltüntetése szükséges. Az ajánlat fontosabb tartalmi elemei: - az ajánlattevő adatai, - ajánlott vételár betűvel számmal, forintban, Nyilatkozatok:1. a pályázó a vételár teljes összegével rendelkezik; 2. a pályázat beadási határidejét követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal;3. a pályázónak tudomása van az ingatlan vagyonszerezési illeték- és földhivatali eljárási költségekről, azok megfizetését vállalja;4. a szerződéskötéssel járó ügyvédi költségek megfizetését vállalja; 5. elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, és vállalja az ügyvédi díj megfizetését, annak irányára 1%+áfa, de minimálisan 50.000,-Ft+áfa.A pályázatot annak mellékleteivel együtt szkennelt formában kell az EÉR felületen benyújtani. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fogadott vételi ajánlatot tevők ajánlati biztosítéka a pályázatok elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámolónak. A pályázat eredményességének megállapítását követően az elővásárlási joggal rendelkezőnek bemutatásra kerül a nyertes ajánlat annak érdekében, hogy nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az elővásárlási jogot gyakorlóra a hirdetményben pontosan megfogalmazott feltételek teljes körűen vonatkoznak.A pályázatokat elbírálása:A számítógépes rendszer a Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat formai vizsgálatát elvégzi, rögzíti a pályázat határidőben való érkeztetését. Az értékesítő megvizsgálja és értékeli a pályázatokat, hogy megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott valamennyi feltételeknek, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR felületet biztosít az ártárgyalás lebonyolítására. A legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázók online értesítést kapnak az újabb ártárgyalási fordulóról. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. Az az ajánlat kerül nyertesként kihirdetésre, amelyik a legjobb árajánlatot adta, és összességében is megfelelt a formai és tartalmai követelményeknek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő pályázat esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. A számlázás a mindenkor érvényes áfatörvény alkalmazásával történik. A kapcsolattartás kizárólag az EÉR-en keresztül történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követően a szerződéskötéstől számított 15 munkanapon belül az MKB-nál vezetett 10300002-10699812-49020018 számlaszámra utalással kell teljesíteni, mely a bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést alapján a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződést megkötni, és a nyertes pályázó az abban foglalt vételár megfizetésnek eleget tenni. A felmerülő pályázati és szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A vevő elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi az szereződést és vállalja az ügyvédi díj megfizetését, az irányár 1%+ÁFA, de minimális összege 50.000,- Ft +Áfa.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a vételár teljes megfizetését követően kerül sor a szerződésben foglak szerint. Az értékesítő felhívja a pályázók figyelmét, hogy mivel az ingatlan lakottan kerül értékesítésre, a birtokba adás is lakott állapotban történik, a további lakhatásról a vevőnek kell megegyeznie.
Az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárításának költségét a vevőnek kell viselnie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) nincs egyéb kötelezettségvállalás, b) egy összegben történik a vételár megfizetése, ezért csak a legmagasabb vételár az értékelés szempontja c) az érvényes pályázatok azok, amelyek a pályázati kiírásban előírt valamennyi követelménynek eleget tesznek, az ajánlata egyértelmű és a szükséges dokumentumok csatolásra kerültek. Az érvényes pályázatok közül kerül kiválasztásra az eredményes pályázat, a kiválasztás módszere, hogy a legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázat kerül elfogadásra. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jog: Az elővásárlási jogosult a Cstv. 48. § (2) alapján tájékoztatást kapott az értékesítés megkezdéséről, majd a 49/C § ( 3) bekezdés értelmében az értékesítő az eljárás eredményeként kialakult vételár ismeretében felhívja az elővásárlásra jogosultat, hogy élni kíván-e a vételi jogával, akinek a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkoznia kell. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el, és az adásvételvételi szerződést nem köti meg, ez a jogáról való lemondását jelenti.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P934055/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 27. | 20:14 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 12. | 20:13 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Álláspontom szerint önnek kötelessége lenne érdemben megválaszolni a jogcímmel kapcsolatos kérdéseimet! Az ön által adott válaszok nem érdemiek! Ismételten kérem, hogy a 2018.01.25, 00:36-kor , illetve 2018. 01. 24. | 11:54-kor elküldött összes kérdésemre érdemi választ szíveskedjék adni a mai nap során. Amennyiben ez mégsem történne meg, kénytelen leszek az illetékes felszámoló bírónál kifogással élni az eljárással kapcsolatban.

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! A pályázat a Cégközlöny jogi lektorálását követően jelent meg, melynek szövege megfelel a jogszabályi előírásoknak, így tartalmazza azt a szükséges információt, hogy az ingatlan " lakott" ,és a " további lakhatásról a vevőnek kell megállapodnia" . A feltett kérdések is megválaszolásra kerültek, a jogcímre vonatkozó érdemi választ az értékesítő a 2018. 01. 25. | 15:56 || komment szerint megadta azzal, hogy a jogcím az értékesítésig tart. A pályázók a releváns információkkal rendelkeznek, a nyertes vevőre háruló feladatok és a várható költségek a hirdetmény szövegében is feltüntetésre kerültek. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Cím! tegnap 11:24-kor feltett kérdéseim kiegészítéseként, kérem még az alábbi kérdéseimet megválaszolni szíveskedjenek: 1. Amennyiben a bentlakó család bérleti jogviszony jogcímen használja a házat a) a bérleti szerződés határozott, vagy határozatlan idejű? b) határozott esetén mi a szerződés végdátuma? c) a bérleti szerződés pénzügyileg meddig rendezett? köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! A jogcímre vonatkozóan további publikus adatot a felszámoló nem közöl, kérem T. Érdeklődőt szorítkozzon a hirdetmény szövegére és az eddig megadott válaszokra. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Cím! Kérem az alábbi kérdéseimet megválaszolni: 1. A család, amely életvitelszerűen lakja a házat, milyen jogcímen használja az ingatlant? 2. Ki az elővásárlási jogosult? köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  T Érdeklődő! 1. A jelenlegi jogcím a felszámolás előtti megállapodásból adódóan folytatólagos az értékesítésig, értelemszerűen következik ebből a hirdetmény szövege, miszerint: " a további lakhatásról a vevőnek kell megegyeznie." 2. Elővásárlásra jogosult a tulajdoni lap szerint értendő. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Cím! Lehet, hogy nem volt egyértelmű a kérdésem. Ezért most akkor pontosítanék: mikor lehet az ingatlant BELÜLRŐL megtekinteni?

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Cím! Az lenne a kérdésem, hogy mikor lehet megtekinteni az ingatlant? köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! Az épület a pályázatban megadott cimen megtekinthető. Kérem a rendelkezésre álló jelen és korábbi információk alapján döntse el hogy pályázni kíván.-e. Felhivom figyelmét hogy van elővásárlásra jogosult. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló Asszony! Az árverési hirdetményben " Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai" címszó alatt szerepel az alábbi kitétel: Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Lakóház Tulajdoni lapon a lakóház funkció semmilyen kontextusban nem szerepel. A hirdetményben szereplő, fenti kitétel, akkor honnan származik? köszönöm válaszát

 • || Értékesítő kommentje:

  T. érdeklődő! A "kitétel" a hirdetményben szerepel, ami egy nyilvános pályázat kötelező eleme,mivel az ingatlan nem üdülő, nem gazdasági épület, a " lakóház" lett megjelölve, tekintve, hogy egy család életvitelszerűen lakik benne,lásd: 2018.01.15. értékesítő kommenteket. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos Asszony! Köszönöm válaszát. Lenne kedves még megválaszolni az alábbi kérdéseimet: 1. Fényképek a ház belsejéről rendelkezésre állnak-e? 2. Alaprajz rendelkezésre áll-e a házra vonatkozóan? 3. Figyelembe véve az adós cég profilját, a belső elrendezése, kialakítása háznka ennek megfelelő, vagy a lakófunkció meghagyása mellett működött a fogtechnikai vállalkozás? 4. A házat kívülről megtekintve úgy tűnik, mintha az adós házának telkén egy másik ház is lenne. Ez így van, vagy csak arról van szó, hogy a két telek semmilyen fizikai tereptárggyal /kerítés, sövény/ nincs egymástól elválasztva. válaszait előre is nagyon köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! 1. Fényképeket a ház belsejéről nem tudunk felcsatolni, fotókat az értékbecslő készített saját felhasználásra az értékbecslésének kialakításához. 2. Alaprajz nem áll rendelkezésre. 3. A Fogtechnika az alsó szinten működött, a lakóegység az emeleten található. 4. A területen csak ez az egy ház található. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F4 kommentje:

  T.Cím! Az f.a cég áfa hatálya alá tartozik-e ingatlanértékesítés tekintetében? A vételárat terhelni fogja-e 27% áfa?

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! 1. Az Adós Társaság nem esik az Áfa törvény hatálya alá, 2. Az ajánlati vételárat Áfa nélkül kell megadni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F3 kommentje:

  Kié az 1/1 és az értékesitendő tul .hányad külömbözete?

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! Alábbiakban már válaszoltuk kérdésére. Továbbá felhíjuk szíves figyelmét a pályázati kiírás alábbi szövegére: "Az ajánlattevő köteles az ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni az ajánlati vételár kialakításához szükséges mértékben." Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A birtokba adás esetén a földszintet át tudja adni,kulcsaival együtt? Van e elővásárlási jogosult? Kié az 1/1 és az értékesítendő tul hányad? Sz.

 • || Értékesítő kommentje:

  T. Érdeklődő! 1. Az ingatlan egy egységként kerül átadásra, részenként nem lehetséges. 2. Van elővásárlási jogosult. 3. A tulajdoni lapból tájékozódhat a részletekről. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F2 kommentje:

  Tisztelt Cím! Lenne szíves tájékoztatni azzal kapcsolatban, hogy mikor épült a ház? köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az épület eredetileg az 1940-es években épülhetett, majd 2004-ben a meglévő épületet bővítették és a tetőtérbeépítéssel új lakóegységet hoztak létre. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

 • || P934055F1 kommentje:

  Tisztelt Cím! Mit jelent a lakott állapot?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírás szerint kell érteni, a lakottan azt jelenti, hogy egy család életvitelszerüen lakik benne. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos